sponsorlu bağlantılar
TÜBİTAK( Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu), bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve teknolojik gelişmeyi, ulusal ekonomik kalkınma hedeflerine göre düzenlemek, koordine etmek, desteklemek ve özendirmekle görevli, idari ve mali özerkliğe sahip bir kuruluştur.

TÜBİTAK 'ın görevleri şunlardır:

*Türkiyenin bilim ve teknoloji politikalarını belirlemek;
*Akademik ar-ge desteği vermek, özendirmek ve izlemek;
*Endüstriyel Araştırma-Teknoloji-Geliştirme ve yenilikleri desteklemek, özendirmek ve izlemek;
*Üniversite sanayi ilişkilerini geliştirmek;
*Ulusal öncelikler doğrultusunda Araştırma-Teknoloji-Geliştirme çalışması yürüten ar-ge enstitüleri işletmek;
*Ar-ge faaliyetleri için kolaylık ve teknik hizmet sağlayan birimler işletmek;
*Geleceğin bilim adamlarını keşfetmek ve teşvik etmek;
*Bilimsel mükemmelliği teşvike yönelik yıllık ödüller vermek;
*Uluslararası bilimsel ve teknolojik işbirliklerini organize etmek ve yürütmek;
*Bilimsel dergiler, popüler bilim kitapları ve dergileri yayımlamak.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı 23 Ocak 1995 tarihinde Suna Kıraç'ın öncülüğünde iş ve eğitim dünyamızın önde gelen isimlerinden oluşan 55 kişilik Mütevelliler Kurulu ile faaliyetine başladı.

Vakıf Senedi'nde de belirttiği üzere ilköğretim çağındaki çocukların temel eğitimlerine destek olmak amacıyla özgün bir model oluşturan Eğitim Gönüllüleri, İstanbul'dan başlayarak Türkiye'nin dört bir yanında etkinlik noktaları açmaya başladı.

İlk Eğitim Parkımız 20 Nisan 1996 günü açılışı gerçekleştirilen İstanbul Fındıkzade Eğitim Parkı. İlk Öğrenim Birimleri ise; İstanbul Beykoz, Yeniköy ve Zeyrek Öğrenim Birimleri.
İlk Yaz Etkinlikleri 1997 yılında başladı.

17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin ardından Eğitim Gönüllüleri Vakfı başlattığı "Hayat Mahalleleri" Projesi'ni yaşama geçirdi. Marmara Bölgesi'nde toplam 6 Hayat Mahallesi kuruldu.

İlk Gezici Öğrenim Birimimiz "Ateşböceği" de 2000 yılında Park ve birimlerimizin bulunmadığı bölgelerde çocuklara eğitim desteği vermek üzere Anadolu yollarına çıktı.

23 Nisan 2001 tarihinde NTV'de üç gün süren "Bir Milyon Çocuk Eğitim Kampanyası" bağışçı ve gönüllü sayısının artmasında büyük rol oynadı. "Teleton" adıyla da bilinen etkinlik her yıl 23 Nisan'da ulusal televizyon kanallarının katılımıyla gerçekleştirilerek geleneksel hale getirildi.

Hemen arkasından Haziran 2001 tarihinde gerçekleşen Beşiktaşlı futbolcu Mehmet Özdilek (Şifo Mehmet) 'in Jübilesi ve Jübile gelirinin Vakfımıza bağışlanması tüm Türkiye'nin Eğitim Gönüllüleri ile tanışıp, buluşmasını sağladı.

sponsorlu bağlantılar