Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı

 1. sponsorlu bağlantılar
  KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ ÇEKİYOR MUYUZ?

  Varlığımızı kanıtlamada, dış dünya ile bağlantımızı kurmada konuşmanın bize sunduğu olanaklardan yararlanırız. Acaba bu olanakları gerektiği gibi kullanabiliyor muyuz? Nasıl konuşuyoruz? Konuşma güçlüğü çekiyor muyuz?

  Konuşma güçlüğü çekip çekmediğimizi, düşünce ve duygularımızı rahatça anlatıp anlatamadığımızı, karşımızdakilerle doğal bir iletişim kurup kuramadığımızı anlayabiliriz. Konuşurken hangi türden yanlışlıklar yapıyoruz? Söylemek istediklerimizi tam verebiliyor muyuz?

  Konuşma sırasında yaptığımız yanlışların ayrımına varamayız. Bunları ancak karşımızdakiler, bizleri dinleyenler bilebilir. Belki amacımızı tam karşılayacak uygun sözcükleri seçemiyor, aşınmış kullanımdan düşmüş sözcükler seçiyoruz. Belki el, kol, yüz hareketlerimizi bedensel davranışlarımızı konuşmanın akışına uyduramıyoruz.

  Hiç birimizin konuşması tıpatıp birbirine benzemez. Çünkü düşünsel ve dilsel yetkinleşmemiz tam bir özdeşlik göstermez. Bunda yetiştiğimiz, içinde bulunduğumuz toplumsal ortamın da payı büyüktür.

  Konuşma güçlüğü çekiyor muyuz? Aşağıdaki sorular, bunu anlamamızda bir ölçüde yardımcı olabilir:

  Söylediklerimi karşımdakiler kolayca anlayabiliyor mu?

  Düşüncelerimi açık ve etkili bir biçimde belirtebiliyor muyum?

  Sözcükleri söylerken kolayca anlayabiliyor mu?

  Sesimi, duygu ve düşüncelerimi besleyecek, zenginleştirecek bir yönde kullanabiliyor muyum?

  Tekdüze mi, yoksa canlı ve hareketli bir biçimde mi konuşuyorum?

  Konuşurken bakışlarımı beni dinleyenlere yöneltiyor muyum?

  El ve yüz hareketlerimi kullanırken bir takım yapmacık durumlara düşüyor muyum?

  GÜZEL VE ETKİLİ KONUŞMA

  İletişim alanındaki büyük gelişmelere karşın yine de insanoğlunun çevresindekilerle anlaşmasını sağlayan en etkili araç, onun konuşma yetkisidir. Birçok etkinliğe konuşma düzleminde katılırız. Düşündüklerimizi, tasarladıklarımızı, özlemlerimizi, kinimizi, öfkemizi biçimlendirip yansıtmada başlıca aracımız olmuştur konuşma.

  Güzel ve Etkili Konuşmanın İlkeleri Nelerdir?

  1. İyi Bir Konuşma, Yıkıcı Değil, Yapıcıdır: Yapıcı konuşma, dinleyicilerin inançlarını, değer yargılarını, düşüncelerini olumlu bir yönde değiştirmeyi amaçlar.
  2. İyi Bir Konuşma, İlginç ve Değerli Konuları Kapsar
  3. İyi Bir Konuşma, Konuşmacının Kişiliği İle Bütünleşir
  4. İyi Bir Konuşma, Belli Bir Amaca Yönelir
  5. İyi Bir Konuşma, Konuşmayı Etkileyen Etkenleri Çözümleyerek Oluşur
  6. İyi Bir Konuşma, Sağlam Bir Konuşma Yöntemi Üzerine Kurulur: Genellikle konuşmalarda dört ana amaç ve bu amaçlara yönelik dört ana yöntem vardır. Tartışma, savunma, öğretme ve duygulandırma.
  7. İyi Bir Konuşma, Dinleyicilerin İlgi ve Dikkatini Toplar

  Konuşmamızın Türü

  Konuşmamızın türü; ister özel, karşılıklı, dertleşme ve söyleşme niteliğinde olsun, ister halk önünde ya da bir topluluk karşısında konuşma olsun, güzel ve etkili bir konuşma yapabilmek için konuşmayı etkileyen etkenleri tanımalıyız.

  Dinleyicilerimizi Tanıyor muyuz?

  Her konuşma, bir konuşma, bir kimseye bir şey hakkında bir şey söyleme işidir. Dinleyicimiz olan kişi ya da kişiler kimlerdir? Tanıyor muyuz onları? Konuştuğumuz kişiler her günlü çevremizdense, arkadaşlarımızı, eş dostlarımızsa onlar hakkında bir görüşümüz vardır.

  Dinleyicilerimizin Yaş Durumu

  İnsanların ilgi ve gereksinimleri yaşlara göre değişir. Kuşkusuz insan ilgileri kişiden kişiye göre değişir. Yaş, bu ilgilerin değişiminde önemli bir etkendir.

  Dinleyicilerimizin Cinsiyet Durumu

  Dinleyicilerimizin Sayısal Durumu

  Bireysel düşünüş ve duyuşun yerini toplumsal düşünüş, toplumsal duyuş alır. Bu bakımdan küçük bir grubu coşkulandırmak, duygularını kamçılamak, büyük bir topluluğa oranla daha güçtür.

  Dinleyicilerimizin İş ve Uğraş Durumu

  İnsanların ilişkileri, ilgileri, ekonomik durumları, davranışları üzerinde işlerinin ve uğraşlarının büyük payı vardır.

  Hangi Ortamda Konuşacağız

  Toplantının Niteliği

  Yapacağımız konuşmanın özelliğini, genellikle toplantının amacını belirler.

  Konuşmanın Yeri

  Kapalı bir yerde mi, açık havada mı, ses düzeni var mı?

  Toplantının Programı

  Bizi dinleyenler üzerinde belirli bir etki yaratabilmemiz, toplantının programını, bu program içindeki yerimizi iyi değerlendirmemize bağlıdır. Toplantının amacı açısından bizim katkımız ne olacaktır, bunu açık seçik öğrenmeliyiz.

  Toplantının Süresi

  Konuşmacıların en büyük eksikliği, süreyi iyi ayarlayamamalarıdır.

  İyi Bir Konuşmacının Niteliklerini Taşıyor muyuz?

  • Sorumluluk Duygusu
  • Sağlam Bir Kişilik
  • Düşünsel Yetkinlik

  Öncelikle üzerinde konuşacağı konu üzerinde düşünsel bir yetkinliğe kavuşmuş olmalıdır.

  Konuşma Yönteminde Ustalık

  Her konuşma, özellikle halk ya da belli bir topluluk önünde yapılan konuşmalar, belirli aşamalardan geçerek hazırlanır.

  KONUŞMAYI ETKİLEYEN ETMENLER?

  Konuşmamızın Türü

  Konuşmamızın türü; ister özel, karşılıklı, dertleşme ve söyleşme niteliğinde olsun, ister halk önünde ya da bir topluluk karşısında konuşma olsun, güzel ve etkili bir konuşma yapabilmek için konuşmayı etkileyen etkenleri tanımalıyız.

  Dinleyicilerimizi Tanıyor muyuz?

  Her konuşma, bir konuşma, bir kimseye bir şey hakkında bir şey söyleme işidir. Dinleyicimiz olan kişi ya da kişiler kimlerdir? Tanıyor muyuz onları? Konuştuğumuz kişiler her günlü çevremizdense, arkadaşlarımızı, eş dostlarımızsa onlar hakkında bir görüşümüz vardır.

  Dinleyicilerimizin Yaş Durumu

  İnsanların ilgi ve gereksinimleri yaşlara göre değişir. Kuşkusuz insan ilgileri kişiden kişiye göre değişir. Yaş, bu ilgilerin değişiminde önemli bir etkendir.

  Dinleyicilerimizin Cinsiyet Durumu

  Dinleyicilerimizin Sayısal Durumu

  Bireysel düşünüş ve duyuşun yerini toplumsal düşünüş, toplumsal duyuş alır. Bu bakımdan küçük bir grubu coşkulandırmak, duygularını kamçılamak, büyük bir topluluğa oranla daha güçtür.

  Dinleyicilerimizin İş ve Uğraş Durumu

  İnsanların ilişkileri, ilgileri, ekonomik durumları, davranışları üzerinde işlerinin ve uğraşlarının büyük payı vardır.

  Hangi Ortamda Konuşacağız

  Toplantının Niteliği

  Yapacağımız konuşmanın özelliğini, genellikle toplantının amacını belirler.

  Konuşmanın Yeri

  Kapalı bir yerde mi, açık havada mı, ses düzeni var mı?

  Toplantının Programı

  Bizi dinleyenler üzerinde belirli bir etki yaratabilmemiz, toplantının programını, bu program içindeki yerimizi iyi değerlendirmemize bağlıdır. Toplantının amacı açısından bizim katkımız ne olacaktır, bunu açık seçik öğrenmeliyiz.

  Toplantının Süresi

  Konuşmacıların en büyük eksikliği, süreyi iyi ayarlayamamalarıdır.

  İyi Bir Konuşmacının Niteliklerini Taşıyor muyuz?

  • Sorumluluk Duygusu
  • Sağlam Bir Kişilik
  • Düşünsel Yetkinlik

  Öncelikle üzerinde konuşacağı konu üzerinde düşünsel bir yetkinliğe kavuşmuş olmalıdır.

  Konuşma Yönteminde Ustalık

  Her konuşma, özellikle halk ya da belli bir topluluk önünde yapılan konuşmalar, belirli aşamalardan geçerek hazırlanır.

  KONUŞMANIN DOKUSU VE ÖRÜNTÜSÜ
  Sesimizi Amacımıza Göre Kullanabiliyor muyuz?

  Söz götürmez bir gerçektir ki konuşmacının sesi işitilmezse, dinleyiciler konuşmacıyı duymazsa iletişim olmaz.

  sponsorlu bağlantılar

   Konuyu Beğendin mi?
  Güncelleme : 2017-06-30
  Okunma: 17461 - Yorum: 0 - Amp