Dede Korkut Hikayeleri - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Dede Korkut Hikayeleri

 1. sponsorlu bağlantılar
  Mukaddime: Dede korkut kitabı giriş bölümü: besmele ile başlamaktadır ve Dede Korkut un nereden geldiği, Oğuzlar da ne yaptığı belirtilmektedir. Daha sonra özlü sözlerine yer verilmektedir.(ölen adam dirilmez, çıkan can geri gelmez, eloğlunu beklemekle oğul olmaz vb.)en sonunda da dört kadın tipi olduğunu söylemiş. Bunlar: biri solduran, biri dolduran, biri evin dayanağı biri de bayağıdır.

  1)Dirse Han Oğlu Boğaç Han Destanı: Bu destan kendi babası için savaşan oğul bölümüne girer. Bu hikâyede Oğuzların beyi Bayındır hanın ak, kara ve kızıl otağlar kurdurup kara otağa çocuğu olmayanları oturtmasıyla başlar. Dirsehan ın çocuğu yoktur, ziyafete gelince onu kara otağa alırlar. Kara otağa çocuğu olmayanları oturttuklarını öğrenince kalkar karısına gider ve çocuklarının olmamasının sebebini sorar. Karşılıklı konuşmalarından sonra adaklar adarlar, ziyafetler verirler. Beslerler herkesin duasını alırlar.

  Dede Korkut Hikayeleri
  Çocukları olur. Çocuğun boğayı öldürmesi üzerine dede korkut Boğaçhan adını verir. Bir gün ava giderler Boğaçhan ı çekemeyenler Dirsehan a onu kötülerler ve babasının oğlunu vurmasına neden olurlar. Anası oğlunu arar, bulur ve iyileştirir fakat babasından oğlanı saklar. Oğlanın sağ olduğunu duyan düşmanlar bu sefer babasını kaçırırlar. Bunu öğrenen Boğaçhan babasını kurtarmaya gider ve kurtarır. Sonunda Dede Korkut dua eder.(Bu hıkayede Hızır adı geçer. Oğuzların gelenek ve görenekleri, inanışlarına dair belirtiler var. Kırk ince belli kız kırk namert gibi kelimelerde kırk motifi var).

  2)Salur Kazan ın Evinin Yağmalandığı Destan:(oğul için savaşan baba): Salur Kazan ve beyler evlerinden uzaklaşıp ava giderler. Bunu duyan kafirler Salur Kazan ın evini yağmalarlar. Karısını, anasını, oğlunu esir alırlar. Son olarak da beş yüz koyunun başında duran çobanın yanına gidip koyunları almaya çalışırlar. Çobanlarla savaşır ve koyunları vermez kimi kafiri de öldürür. Bu arada Salur Kazan rüyasında evinde bir tehlike olduğunu işaret eden olaylar görür. Rüyasını yorumlatır. Hemen evine gider görür ki evi yok. Anası, karısı, oğlu yok. Çobana doğru gider. Giderken de su, ağaç, köpek ile söyleşir. Çobana ulaşır onla da söyleşir ve beraber kafirin yerine giderler. Bu arada kafir, Salur Kazan ın oğlu Uruz u öldürmeye çalışır. Salur Kazan a diğer beyler de yetişir ve kafiri altüst edip her şeyi alırlar. Sonunda Dede Korkut dua eder.(burada da şunlar görülür: savaştan önce iki rekat namaz kılarlar, ana sevgisi ön planda, özelikle namus çok önemli)

  Kam Püre'nin Oğlu Beyrek Destanı:
  3)Kam Püre'nin Oğlu Beyrek Destanı: Destan kam pürenin Bayındır Han ın ziyafetinde ağlayıp oğul istemesiyle başlar. Beyler dua eder ve bir oğlu olur. Onunla birlikte Piçen Bey için de dua ederler ve onun da bir kızı olur. Piçen bey kızını Kam Püre nin oğluna beşik kertmesi yapar. Oğlan 16 yaşına gelince bezirganlar onun için hediye almaya giderler. Dönüşlerinde kafirler bezirganları esir alırlar. Bir bezirgan bunu Bamsı Beyrek e haber verir ve Bamsı Beyrek gidip onları kurtarır. Bunun üzerine Bamsı Beyrek e ne isteğini sorarlar. O da üç şey gösterir. Fakat bezirganlar onları vermeyeceğini söylerler çünkü onlar Bamsı Beyrek ın derler. Onları kurtaranın Bamsı Beyrek olduğunu anlamazlar. Bamsı Beyrek de bu hediyeleri babasının yanında almayı uygun görür. Daha sonra bezirganlar onları kurtaranın Kam Püre nin yanında oturduğunu görünce şaşırırlar ve hemen onun yanına koşarlar hediyeleri verirler.

  Kam Püre de ben dururken ne diye oğlanın yanına gittiler diye düşünür. Sonra oğlunun kahramanlığını duyunca sevinir. Dede Korkut gelir Bamsı Beyrek e ismini koyar. Bir gün Bamsı Beyrek ava çıkar. Bamsı Beyrek avdayken Piçen Bey in kızı Banu Çiçek i görür. Orada birbirleriyle yarışırlar. Bamsı Beyrek yener ve Banu Çiçek e yüzük takar. Sonra dede korkut u Banu Çiçek i abisinden istemesi için yollarlar. Abisi Deli kaçardır ve dede korkut daha isteğini söyler söylemez onu kovalamaya başlar. Dede Korkut u öldürmeye elini kaldırdığı sırada dede korkut dua eder ve eli havada kalır. Bunun üzerine deli kaçar isteğine boyun eğer ve 3istekte bulunur. Bunları da yaparlar. Otağ için ok atılır ve yeri belirlenir. Bunu duyan kâfirler Bamsı Beyrek i kaçırırlar. Kırk yiğidinden biri şehit olur diğerleri de tutsak olur. On altı yıl Bamsı Beyrek ten haber alamazlar. Bu arada yalancı oğlu yalancı yalan söyler ve Bamsı nın öldüğüne herkesi inandırır. Banu evlenmesine izin verilir. Bunu Bamsı Beyrek duyar. Kafirlerin elinden kurtulur ve düğün yerine ozan olarak gelir. Onu kimse tanımaz. Oradakileri çeşitli şekilde sınar. Görür ki kimse onu unutmamış. Sonunda da kendini açıklar ve Banu Çiçekle evlenir. Dede Korkut dua eder.

  4)Kazan Bey Oğlu Uruz Beyin Esir Olduğu Destan: Ulaş oğlu Kazan Bey bir tören düzenler Tören altın kadehler, sürahiler ve güzel kızlar eşlinde verilen ziyafet şeklindedir

  Salur Kazanın sağ tarafında Kara Göne, solunda dayısı Aruz ve karşısında oğlu Uruz oturmaktadır Kazan Bey sağına ve soluna bakıp güler ve sevinir fakat karşısında oğlunu görünce ağlamaya başlar. Bunun üzerine oğlu bu tepkinin sebebini babasına sorar ve cevap vermezse kafirin kızıyla evleneceğini söyler. Babası sağındaki ve solundaki kişilerin yaptıkları kahramanlıkları anlatır ve oğlunun on altı yaşına gelmiş olmasına rağmen hiçbir kahramanlık yapmadığını söyler. Oğlu ise babasından bir kahramanlık görmediğini ve bir şey öğrenemediğini anlatır. Bu cevap Kazan Beyin çok hoşuna gider ve oğluyla birlikte ava çıkmaya karar verir. Başı Açık Tatyan Kalesi ve Ahıska Kalesindeki casuslar tekfurlara haber verirler. On altı bin kişi olan kafirleri Kazan ve yanındakiler önce geyik sürüsü sanarlar fakat daha sonra Kazan durumu anlar.

  Uruz Bey düşmanın ne olduğunu bilmediğinden babası ona düşmanı anlatır bunun üzerine uruz düşmanlarla savaşıp kendini göstermek istediğini ifade eder fakat babası bunu kabul etmez çünkü o da oğluna kendi ününü tanıtmak ister. Oğlu da bunu kabul etmek zorunda kalır. Çünkü o zaman babanın sözü iki edilmezdi.

  Kazan önce ibadetini yapar ve ardından savaşmaya başlayıp düşmanı yener. Fakat kafirler bir yolunu bulup Uruz Bey'i esir alıp kırk yiğidi de şehit ederler. Oğlunun esir alındığından habersiz olan Kazan onun kaçtığını zannederken Uruz'un annesi de evde olaylardan habersiz ziyafet hazırlamaktadır. Yiğitlerin avdan geldiğini görüp avluya koşar ve oğlunu göremeyince oğlunun neden gelmediğini şiirsel bir dille sorar.

  Duruma içerleyen anne gerekirse dağları yıkacağını ama yine de oğlunu bulamadan dönmeyeceğini söyler. Kazan'ın ise aklı başına gelir ve oğlunun esir düştüğünü anlar. Karısına onu yedi gün içinde bulup getireceğine söz verir ve yola çıkar.

  Savaş yaptıkları yere geldiğinde kırk yiğidi ölü bulur ve kafirlerin izini takip edip onları bulur.

  Kafirler Kazanı görünce korkup oğlunun elini çözerler. Uruz Bey orada kalıp kafirleri öldürmek istediğini ve babasının eve dönmesi gerektiğini ve annesine olanları anlatıp üç ay içinde eve dönmezse karısının da başkasına verilmesini babasına söyler. Babası bunu kabul etmez ve oğluyla birlikte savaşmayı tercih eder.

  İbadetini yapar, dilek diler fakat tek başına kafiri yenemez gözüne kılıç darbesi alıp yere düşer.

  Bu sırada Kazanın eşi dayanamayıp yanına kırk güzel kız alıp yola düşer ve kocasını bulur. Başında ağıt yakarken diğer Oğuz Beyleri yetişirler. İlk önce ibadetlerini edip kafirlerin üstüne saldırırlar. On beş bin kafiri öldürürler. Üç Oğuz da şehit olur.

  Kazan oğlunun elini çözer ve birçok ganimetle evlerine dönüp yedi gün yedi gece ziyafet verirler. Dede Korkutun duasıyla bu destan da biter.

  Duha Koca Oğlu Deli Dumrul Destanı:
  5)Duha Koca Oğlu Deli Dumrul Destanı: Oğuzlar da Deli Dumrul adında bir er vardır. Deli Dumrul bir çay üzerine bir köprü yaptırır ve bu köprüden geçenlerden otuz üç geçmeyenlerden de döve döve kırk akçe alır.Amacı ise gücünü kuvvetini göstermektir.

  Bir gün köprünün yamacında Tanrıın emriyle Azrail bir yiğidin canını almıştır.O yiğidin başında yas tutulurken Deli Dumrul gelir ve ne olduğunu sorar Azrailin yiğidin canını aldığını öğrenince Tanrıya Azraili karşısına çıkarması için dua eder.Bir daha Azrail'in yiğitlerin canını almasını istemez.

  Bu yalvarma Tanrının hoşuna gitmez ve Azraile emir verip Deli Dumrula haddini bildirmesini söyler.Deli Dumrul kırk yiğitle içip eğlenirken Azrail gelir ve sadece ona görünür.Deli Dumrul korkup ona kim olduğunu sorar.Gelenin Azrail olduğunu öğrenince onun üzerine yürür fakat Azrail kuş olup uçar.Deli Dumrulun hamlesi boşa çıkar.Deli Dumrul atıyla onun peşinden gider.Karşılaştıklarında Deli Dumrulu Azrail yere çarpar bunun üzerine Deli Dumrul canını almaması için Azraile yalvarır.Azrail de ona değil Tanrıya yalvarmasını söyler O da Azrailin dediğini yapar ve bu Tanrının hoşuna gider Deli Dumrulu bir şartla affeder.Kendi canı yerine başka bir can bulmasını söyler.Deli Dumrul da ana ve babasının yanına gelir,durumu anlatır.Ana ve babası canlarını vermek istemezler Deli Dumrul son çare olarak karısından can ister ve karısı bunu kabul eder.

  Deli Dumrul Tanrıya yalvarır ikisininde canını alması ya da onları bağışlaması için Tanrı bu yalvarmadan hoşlanır ve Azrail'e Deli Dumrulun ana ve babasının canlarını alıp Deli Dumrul ve karısına vermesi için emir verir.Böylece karı koca yüz kırk yıl yaşarlar.

  6)Kanglı Koca Oğlu Kan Turalı Destanı: Kanglı Kocanın bir oğlu vardır. İsmi Kan Turalı'dır. Kanglı Koca, oğlunu evlendirmek ister. Oğlu da nasıl bir kız istediğini anlatır. Babası da: sen kız istemezsin, yiğit istersin."der. Oğlan kız aramaya gider. Fakat bulamaz. Sonra babası aramaya gider. Trabzon kâfir beyinin kızının tam istedikleri gibi olduğunu öğrenir. Fakat bu kızı alabilmek için besledikleri 3 canavarı öldürmesi gerektiğini öğrenir. Bu işe girişip de ölenlerin başlarını görür. Geri döner. Oğluna haberi verir. Oğlu da ölümü göze alarak kızın bulunduğu yere gider. Kâfirler oğlanı görürler. Niye geldiğini sorarlar. Oğlan da kızı almak istediğini söyler. Kâfirler oğlanı içeri alırlar. Soyundurup boğayı salarlar. Bu arada kız oğlanı görür ve âşık olur. Oğlan boğayı öldürür. Derisini kâfirin önüne serip kızı ister. Onlar da aslanı öldürdükten sonra kızı alabileceğini söylerler. Aslanı meydana salarlar. Kan Turalı aslanı da öldürür. Kâfirin önüne serip kızı ister. Onlar da deveyi öldürdükten sonra kızı alabileceğini söylerler. Kan Turalı deveyi de öldürür. Kâfirler kızı verirler. Kan Turalı Selcen hatunu alıp gider. Bir yere konarlar. Kondukları yer çok güzel bir yerdir. Yerler, içerler. Kan Turalı uyurken düşmanlar kan Turalının üzerine yürürler. Kız Kan Turalıyı uyandırır. Selcen hatun düşmanın bir kısmını bastırır. Kan Turalının annesiyle babası kondukları yere gelirler. Selcen hatun da Kan Turalıyı aramaya gider. Kan Turalı'nın atının öldürüldüğünü, Kan Turalının atından düştüğünü görür. Selcen hatun yetişir. Bir yerden kan Turalı, bir yerden Selcen hatun düşmanı bastırırlar. Selcen hatun ile Kan Turalı kucaklaşırlar. Atlarına binip babasının yanına varırlar. Yeşil, alaca bir yere çadır dikerler. Düğün yaparlar, muratlarına ererler.

  7)Kazılık Koca Oğlu Yigenek Destanı: Bayındır Hanın Kazılık Koca adında bir veziri vardır ve Bayındır Handan akın için izin ister.İzin alınca dağları tepeleri aşıp Karadeniz kenarındaki Düzmürd Kalesine gelir.Kalenin tekfuru Arşın oğlu Direk Tekfurdur.Altmış arşın boyu vardır ve çok kuvvelidir.

  Kazılık Koca kaleye gelince savaş başlar ve tekfur onu yenip esir alır.Kazılı Kocanın yiğitleri kaçar Ermen adında bir yiğit altı kez onu kurtarmaya çalışsa da başaramaz.

  Kazılı Koca kalede on altı yıl esir kalır.Onun bir de oğlu vardır ama ona esir olduğu söylenmez onun yerine babasının öldüğü söylenir.Oğlanın adı Yigenektir.Yigenek bir gün arkadaşlarıyla sohbet ederken çıkan tartışmada babasının ölmeyip esir düştüğünü öğrenir ve Bayındır Hana çıkıp ondan babasını kurtarmak için izin ve asker ister.Bayındır Han izin verir.

  Yigenek Oğuz yiğitleriyle birlikte Düzmürd Kalesine akın eder. Kalenin tekfuru(vali) Arşın Oğlu Direk Tekfurla Oğuz beyleri tek tek savaşır.Hepsi yenilir.Kazılık Koca Oğlu Yigenek Tekfuru yener.Tutsak olan Kazılık Koca serbest bırakılır.Baba oğul ancak konuşarak birbirini tanımış olurlar.Askerleri ve kaleyi ele geçirirler.
  Dönüşte kuşun alaca kanını,kumaşın arısını,kızın güzelini,dokuz katlı işlenmiş süslü elbise ve cübbeyi Bayındır Hana pay çıkarırlar ve gerisini bağışlarlar.

  8)Basatın Tepegözü Öldürdüğü Destanı: Bir gün Oğuz otururken üstüne düşman gelir Oğuzlar kaçarken Aruzun oğlu düşer. Bir aslan tarafından bulunup beslenir. Zamanla çocuk büyür ve bir aslan gibi davranmaya başlar. Bu çocuğu gören Oğuzlar korkarlar fakat Aruz bu çocuğun oğlu olduğunu düşünür. Dede Korkut gidip oğlanla konuşur ve ona insan olduğunu söyleyip Basat adını verir. Bu arada Aruzun bir çobanı vardı. Oğuzlar yaylaya göçtüklerinde bu çoban perilerle çiftleşir. Çobanın periden tepesinde gözü olan bir evladı olur. Aruz onu Basatın yanına getirir. O Aruz ilinde çok süt içer ve bütün süt kadınları harap eder. Büyüdüğü zaman oğlanlarla oynamaya başlar fakat bu sefer de oğlanları yemeye başlar. Aruz sonunda şikâyetlerden sıkılıp Tepegöze yasak koyar, yasağa uymayınca da onu kovar.

  Tepegöz bunun üzerine dağa çıkıp harami olur ve adam yemeye başlar. Kimse onu yenemez. Bütün Oğuz Beylerine galip gelir ve herkes ondan korkar ve sonunda Dede Korkutu aracı yapmaya karar verirler. Tepegöz her gün altmış adam ister fakat Dede Korkut bunun yerine iki adam ve beş yüz koyun önerir. Tepegöz bunu kabul eder. Her gün iki adam gider. Bir gün bir yiğidin annesi dayanamayıp oğlunun arkasından feryat edep Basat tan yardım ister. Basat Beylere danışıp Tepegöz ile savaşmak istediğini söyler. Hepsi ona Tepegözü yenemeyeceğini bu yüzden bu işten vazgeçmesi gerektiğini söyler fakat Basat Beyleri dinlemez ve Tepegözün olduğu yere gelip onunla savaşmaya başlar. Tepegöz ne yaptıysa Basatı yenmeyi başaramaz ve bunun nedenini Basata sorar. Basat bu gücü ona Tanrının verdiğini söyler. Tepegöz Basattan kendisini affetmesini ister ama Basat bunu kabul etmeyip Tepegözün başını keser Onu sürükleye sürükleye mağaraya getirip Oğuz Beylerine haber yollar.

  Güçlü Oğuz Beyleri Sallahana Kayasına gelirler ve Tepegözün başını da oraya getirirler. Sonra Dede Korkut da gelir ve neşeli havalar çalar. Hikâye yine dualarla tamamlanır.

  9)Begil Oğlu Emrenin Destanı: Oğuzlara her yıl altın, gümüş olarak gelen haraç bir sene at-kılıç ve çomak olarak gelir. Bayındır Han bu duruma kızar fakat Dede Korkut ona bu duruma kızmamasını ve bunları bir sınırda görev yapan Begil adındaki yiğide vermesini teklif eder. Bunun üzerine Bayındır Han, Begili divanına davet eder. Ziyafet verir ve eğlenirler.

  Begil çok yeteneklidir savaş zamanında herkes kendini överken onu Salur Kazan över, marifetlerini sayar. Divanda bulunanlar ise hünerin atın mı yoksa erin mi olduğunu sorduklarında Begil erin olduğunu söylerken Kazan atın olduğunu söyler. Begil bu Kazanın verdiği bu cevaptan hiç hoşlanmaz, Bayındır Hanın verdiği bahşişi alıp evine gelir. Ama ne karısıyla konuşur ne de oğlunu sever. Karısı durumu fark eder ve ne olduğunu sorar o da Hanıyla arasının açıldığını söyler. Bunun üzerine karısı gönlünü ferahlatması için ava çıkmasının iyi olacağını söyler ve o da karısının dediğine katılıp ava çıkar.

  Av ararken bir geyik görür onu avlamaya çalışırken düşüp ayağını kırar. Onu düştüğü yerden Begil oğlu Emren kurtarır. Oğlu dışında kimsenin bu durumdan haberi olmaz Bir gece yatakta acı acı inlerken karısı yanına gelip ısrar edince durumu ona anlatır. Onun ardından hizmetçi, kapıcı ve herkes durumu öğrenir ve bu haber casuslar aracılığıyla tekfura kadar gider. Haberi duyan tekfur da hemen ordusunu toparlayıp Begilin üzerine yürür. Fakat tekfurların içinde de Begilin casusu vardır ve Begile haber verir. Begil oğlunu çağırır ve Bayındır Han ve Kazan Handan yardım istemesi için oğlunu tembihler. Ama oğlu Emren bunu kabul etmez ve kendisinin savaşacağını söyler. Babasından savaş malzemelerini alır. Begil bu duruma çok sevinir, oğlunu savaş malzemeleriyle donatır.

  Atına atlayıp kâfir üstüne yürüyen Emreni başta Begil sanan kâfirler daha sonra onun Emren olduğunu öğrenirler. Onu:ananı babanı üzmek istemiyorsan geri dön. diye tehdit ederler. Emren de cesaretini toplayıp bu teklifi reddeder ve kâfirlerle dövüşmeye başlar. Uzun süre dövüşmeye devam ederler. Kâfir çok güçlüdür Emren bir türlü onu yenemez ve sonunda Tanrıya yalvarır, yardım ister. Tanrı Emrenin yardımını kabul eder ve kırk er gücü gönderir ve böylece Emren kâfiri yener. Kâfirde Emrene yardım eden Tanrıya iman etmeye başlar.
  Babası Emrenin kâfiri yenmesine çok sevinir. Şölenler düzenlenir ela gözlü Emrene al dudaklı bir kız alınır.

  10)Uşun Koca Oğlu Segrek Boyu Destanı: Oğuz zamanında Uşun Koca adında bir kişi vardır ve bunun da iki oğlu vardır. Büyüğünün adı Egrektir. Egrek yaman, deli dolu ve güzel bir yiğittir. Bayındır Hanın sohbetine ne zaman istese gider, beyleri çiğneyip direk Kazanın önüne oturur. Bir gün Oğuz yiğitlerinden Ters Uzanmış adında bir yiğit Egreke çıkışarak oturduğu yeri hak etmediğini söyler. Egrek bu duruma üzülür ve Kazan Handan akın ister. Kazan Bey bu isteği kabul eder. İzni alan Egrek şölenler verip eğlenir.
  Egrek akın sırasında Gökçe Denize kadar olan bütün memleketleri yağmalar; ganimetler alır. Daha sonra Kara Tekfurun casusunun bulunduğu Alınca Kalesine gelir. Buradaki ganimetleri toplarken fırsat bulan casuslar onu zindana kapatırlar. Bu kötü haber memleketlerine ulaşınca Oğuzlar yas tutmaya başlar.

  Aradan zaman geçer Egrekin kardeşi Segrek büyür, yağız bir delikanlı olur. Bir düğün sırasında çok içki içer ve sarhoş olur, ayakyoluna gider. Orada iki çocuğu kavga ederken görür ve onları ayırıp ikisine de birer tokat atar. Çocuklardan öksüz olanı kendisinin öküz olduğunu ve bu yaptığının yiğitlik olmadığını söyleyip eğer yiğit olmak istiyorsa ağabeysini Alınca Kalesi'nden kurtarmasını söyler. Gerçeği öğrenen Segrek artık Oğuz ilinde duramayacağını söyler. Düğündeki beylerle vedalaşıp ana-babasının yanına gelir. Duyduklarını onlara anlatır ve ağabeysini kurtarmaya gideceğini söyler. Onlar söylenenleri yalanlar ve Segreki bu kararından vazgeçirmek için onu tez zamanda evlendirirler.

  Gerdek gecesi Segrekin aklı hala Egrektedir. Onu kurtarmayı en büyük ve asıl vazife sayar. Bu durumu eşine anlattı ve yıl içinde gelmezse evlenmesini söyler. Eşi ise onu altı yıl bile bekleyebileceğini söyler.
  Nihayet Segrek ana babasının elini öpüp yola koyulur. Bu haberi alan tekfur Segrekin önüne altmış kâfir yollar. Segrek bu kâfirleri yener, bunun üzerine tekfur yüz kâfiri daha Segrekin üstüne yollar. Segrek bu kâfirleri de yener. Artık kâfirler Segrekten korkar ve onunla savaşmak istemezler. Tekfur da son çare olarak Egrek ve Segreki savaştırmaya karar verir. Egreke Segreki yendiği takdirde serbest kalacağını söyler. Egrek de bunu kabul eder.

  Segrekin dinlediği yere geldiklerinde kâfirler daha fazla ilerlemez ve Egreki onun yanına gönderirler. Egrek, Segrekin belindeki kopuzu görünce onun Oğuz olduğunu anlar ve kopuzu eline alıp çalmaya başlar. Çalarken de yiğide dönmesi gerektiğini yoksa onu öldüreceklerini söyler. Segrek tam ona vuracakken Egrekin elindeki kopuz görür ve vazgeçer.

  Segrek geliş amacını anlatınca kardeş olduklarını anlarlar ve birbirlerine sarılırlar. Bunları geriden izleyen kâfirler ise savaştıklarını düşünürler. Daha sonra iki kardeş kâfirlerle savaşıp onları öldürürler ve evlerine dönerler. Karşısında iki oğlunu birden gören baba çok sevinir. Davullar çalınır, ziyafetler verilir. İki kardeş birbirlerine sağdıç olurlar. Hikâye Dede Korkutun duasıyla sona erer.

  11)Salur Kazan Esir Olup Uruzun Çıkardığı Destanı: Trabzon tekfuru Kazan Hana bir şahin gönderir ve bu şahinlerle ava çıkarlar. Şahin kaz sürüsünün peşinden giderken birden Tomanın Kalesine yönelir. Kazan da şahinin peşinden gider. Kazan oldukça memnun olur, dağlar, tepeler aşar ve sonunda birden karanlık gözünü uyku bürür. Bu şekilde biraz daha ilerler ve ilerde bir kale görür ve yanındaki beylere orada uyumayı önerir. Casuslar aracılığıyla Kazan ve yanındaki beylerin uyuduğunu öğrenen kâfirler hemen bu kaleye akın ederler ve yirmi beş yiğidi şehit ederler. Kazan Beyi de esir alıp Toman Kalesinde bir kuyuya atarlar. Bu kuyuya aynı zamanda ölüler de atılır.

  Bir gün tekfurun karısı Kazan Beyi merak edip kuyunun başına gelir ve ona nasıl yaşadığını sorar. Kazan Bey de ölülerin yiyeceklerini yediğini ve yine ölülerin üzerine bindiğini söyler. Kadın da yedi yaşındaki kızının öldüğünü ve ona binmemesini söyler. Kazan Bey bu şekilde davranarak hem yeraltındakilere hem de yeryüzündekilere galip gelir. Buna dayanamayan tekfurun karısı tekfurdan Kazan Beyi kuyudan çıkarmasını ister. Tekfur bunu Kazanın kâfirleri övüp Oğuzları yermesi şartıyla kabul eder. Fakat Kazan Bey bunu kabul etmez; kâfirleri öldüreceğini, kiliseleri yıkıp yerlerine mescitler yaptıracağını söyler. Bunun üzerine kâfirler ondan korkup onunla savaşmak istemezler ve onu domuz damına hapsederler.

  Aradan uzun zaman geçer ve Kazan Beyin oğlu Uruz yiğit bir delikanlı olur. Ama babasının esir olduğunu bilmemektedir. Çünkü babasını dedesi olan Bayındır Han olarak bilir.

  Gerçeği öğrendiği zaman anasına çok kızar ve babasını kurtarmak için hemen yola koyulur. Ana-oğul diğer beylere de haber verirler. Yolda bir kiliseye rastlarlar. Tanınmamak için tüccar kılığında gezerler ama kafirler onları tanır ve savaşmaya başlarlar.Uruz ve Beyler pek çok kafiri öldürürler ama Uruz'un geldiği casuslar tarafından tekfura ulaştırılır. Bunun üzerine tekfur ve bir plan yapar ve Kazan Bey'i Uruz'un karşısına savaştırmak üzere çıkarır. Durumdan habersiz olan Kazan Bey ve oğlu savaşmaya başlar ve Kazan Bey savaştığı kişinin oğlu olduğunu anlar. Oğlu bu sırada Kazan Bey'i yaralar. Kazan Bey sonunda dayanamayarak Uruz'a babası olduğunu açıklar ve baba oğul kucaklaşıp hasret giderirler. Daha sonra hep birlikte kâfirleri yenip kiliseyi mescit yapıp yedi gün yedi gece eğlence düzenlerler.
  Dede Korkut da bu hikâyesini dua ile bitirir.

  12)İç Oğuza Dış Oğuz Asi Olup Beyreğin Öldüğü Destan: Üç Oklar ve Boz Oklar bir araya geldiklerinde Kazan hep evini yağmalatırmış. Son seferinde Kazan sadece Üç Oklara bu işi yaptırır ve bunu işiten diğer beyler de sebebini merak edip Kazan'ın kendilerine düşman olduğunu düşünürler. Kendileri de Kazana düşman olurlar.
  Kazan bu düşmanlığın sebebini öğrenmesi için Kılbaşı Bozoka gönderir. Kılbaş da Kazanın dayısı Aruzun evine gelir ve bahane olarak

  Kazanın ondan yardım istediğini söyler. Aruz da ona yağmalama olayını hatırlatır ve Kazana düşman olduğunu söyler. Kılbaşın da zaten asıl amacı bunu öğrenmektir ve bunu Kazan Beye iletir.

  Öte yandan Aruz da Dış Oğuz Beylerini toplayıp Kazanı düşman ilan eder. Diğer beyler de bu karara itaat ederler. Kazan beyine bağlı olan ve daha önce Aruz un kızını almış olan Beyrekin de kendi taraflarına geçmesini isterler. Beyrek bu teklifini Kazan Han ona daha önce yardım ettiği için kabul etmez. Beyreke kızan Aruz onun sağ kolunu keser. Diğer beyler ise onu evine götürürler.

  Beyrek durumu adamlarına anlatır ve bunu Kazan Beye iletmelerini ve ondan yardım istemelerini ister.

  Kazan bu haberi işitince çok üzülür ve yedi gün odasından çıkmaz. Kardeşi Kara Göne Kılbaş aracılığıyla Kazana haber yollar ve Beyrekin istediğini yerine getireceğini bunun için de kendisinden izin istediğini belirtir. Kazan kardeşine izin verir. Cephe yükletilir ve beyler atlarına biner. Üç Oklar ve Boz Oklar karşılaşıp savaşıp birbirlerini yenemezler. En sonunda Kazan ve Aruz birbirleriyle savaşır. Kazan Aruzun göğsünü yaralayınca diğer Dış Oğuz Beyleri Kazandan af dilerler. Böylece savaş kazanılır ve büyük ganimetler elde edilir. Dede Korkut gelip neşeli havalar çalıp gazi erenlerin başına neler geldiğini söyler.


  sponsorlu bağlantılar

   Konuyu Beğendin mi?
 2. 2011-02-06 #2
  cok begendm mükemmel olmşşş
 3. 2011-02-13 #3
  muhtesemmm
 4. 2011-03-02 #4
  iyi güzelde ben sadece olay örgüsü ve özelliklerini sormuştum bulamadım olsun yinede ellerinize saglık
 5. 2011-04-25 #5
  hiç bir şey bulamadım ama yinede teşekür ediyorum
  sponsorlu bağlantılar
 6. 2011-05-22 #6
  çokı güzel bir hikayedir
 7. 2011-10-27 #7
  ya olay örgüsü lazımdı bana ama teşekkürLer yinede..
 8. 2011-10-31 #8
  iyi güzelde bana olay örgüsü lağzımdı.
 9. 2012-01-18 #9
  ayyyyyyyyyyyyyyy bu ne banataaaaaaaaaaa çoooooooooooooooooook uzunulazım siz buna uzun diyiyosanız o hooooooooooooooo,
 10. 2012-02-20 #10
  mal onu kim yazcak ebenemi
  sponsorlu bağlantılar
 11. 2012-02-20 #11
  çok uzun şeyim kadar
 12. 2012-02-28 #12
  ya bu dede korkut hikayelerinden türk kültürüne ait örnekler bulabilir misiniz ?
 13. 2012-03-05 #13
  ben aradığımı bulamadım amasyine de güzel olmuşteşekür ederim
 14. 2012-03-08 #14
  güzel de bana olay ve olay örgüsü lazımdı hikayenın kendısı değil...
 15. 2012-04-05 #15
  süperr ölmuş
  sponsorlu bağlantılar
 16. 2012-04-05 #16
  süperr olmuş
 17. 2012-04-05 #17
  çok güzell
 18. 2012-11-06 #18
  Çok sağolun gerçekten çok yardımcı oldu . Admine burdan selamlar :))))
 19. 2012-11-11 #19
  ben olayları diyorum siz bana hikayeyi anlatıyorsunuz hiç beğenmedim kusuruma bakmayın
 20. 2012-11-14 #20
  nasıl atalarım varmış süper=)
  sponsorlu bağlantılar
 21. 2012-11-18 #21
  doğru değil bunlar
 22. 2012-12-03 #22
  saolun
 23. 2012-12-16 #23
  Alıntı:
  Misafir Nickli Üyeden Alıntı
  cok begendm mükemmel olmşşş
  çoooookkkkk beğendim bende çooooookkkk güzel

 24. 2013-01-12 #24
  ben hala olay örgüsünü bulamadım
  bulanlar bna da söleyebilir mi??

 25. 2013-02-12 #25
  çok uzun olmuş fazla beğenmedim
  sponsorlu bağlantılar
 26. 2013-02-14 #26
  hikaye çok güzel yazmışlar
 27. 2013-02-18 #27
  hikayeler çok güzel okey
 28. 2013-02-19 #28
  Teskurrrr ederim odevim vardi hallettm...........
 29. 2013-02-21 #29
  megsi boguuuu :)
 30. 2013-02-22 #30
  süper siz bunun çizgi filmini izleseniz daha iyi anlarsınız
  sponsorlu bağlantılar
 31. 2013-02-26 #31
  Yaaa... süper ama çok uzun yazana kadar ellerim koptu
 32. 2013-02-26 #32
  çok güzeller aradığımı bu sitede buldum
 33. 2013-02-27 #33
  Ya benim birini seçip devamını kendim getirmem lazım biri yardımcı olabilirmi?
 34. 2013-03-05 #34
  benim aradığım bu değil ama güzel olmuşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş thank you
 35. 2013-03-10 #35
  çok güzeldi ellerinize sağlık
  sponsorlu bağlantılar
 36. 2013-03-11 #36
  benim tam istedigim gibi saoLun eLinize sagLık...
 37. 2013-03-16 #37
  cok güzel tşk ederim..
 38. 2013-03-24 #38
  kitabı okumadım hoca 9 tane sorular sordu okumadığım için bu siteyi bulduğum için çok sevinçliyim:)
 39. 2013-03-30 #39
  çok güzel
 40. 2013-04-27 #40
  aradığımı buldum teşekkürler.
  sponsorlu bağlantılar
 41. 2013-05-13 #41
  çok saol işime yaradı :))
 42. 2015-01-02 #42
  Arkadaşlar bunlar özet degil demi acil lutfen cevap
 43. 2015-02-05 #43
  benim için çok iyi oldu. Aldığım kitapta sadece bu hikayelerden 6 tanesi vardı.Ayrıca burada daha açık seçik bir şekilde ifade edilmiş.Çok teşekkür ediyorum... :)
  Okunma: 111717 - Yorum: 42 - Amp