Mükemmel Bir Dua Kitabı ( PDF Formatında ) - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Mükemmel Bir Dua Kitabı ( PDF Formatında )

 1. Mükemmel Bir Dua Kitabı ( PDF Formatında ) ...Kaçırmayın ...

  (Ey Muhammed!) De ki: "Duanız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin! Furkan Suresi 77. ayet

  Bil ki, bu kitab, sana hayatında verilen en değerli şeylerden biridir!..
  Bu kitap, sana Rabbinin seslenişi; sana açtığı özel kapıdır!.. Kim, olursan ol; işin, meşgalen ne olursa olsun; hangi dinden olursan ol; bil ki...
  Rabbin seni beklemektedir ve kapısı sana açıktır!..
  Sorma, Rabbimin kapısı nerede diye; sende "O" kapı; gönlünde!. Senden sana açılan bir kapının ardında!..
  Bu kapı, DUA ve ZİKİR kapısıdır!.. Gönlünden Rabbine açılan kapıdır!. Rabbine yöneliş ve HACET kapısıdır!.
  Gökte ve ötende sandığın TANRI'nı terket; sonsuz - sınırsız ALLAH'a yönel; O'nun, her noktada ve zerrede mevcût olduğunu farket; ve O'nu GÖNLÜNDE bulmaya çalış!.
  Sonra iste O'ndan, ne istersen!.. Eşini, işini, aşını; ister mevlânı, ister şifânı!
  Bil ki, seni, her isteğine ve her arzuna kavuşturacak tek şey DUA ve ZİKİR'dir.
  Bil ki, her zerrede tüm özellikleriyle mevcûd olan ve kendinden gayrının varlığı aslâ sözkonusu olmayan ALLAH, SENDEN SANA İCABET EDECEKTİR!.
  SEN, bilesin ki, yeryüzünde "HALIFE"sin!.. HALİFE olarak sana, gönlüne, BEYNİNE bahşedilmiş yüce güçlerden haberin var mı?...
  DUA ile ZİKİR ile, o muhteşem BEYNİN ile, kendindeki mekanizmayı harekete geçirebileceğinden haberin var mı?...
  "EN GÜÇLÜ SİLAH" olarak sana bağışlanmış DUA mekânizmasını biliyor musun?... Fakîr, garîb, nîce kişiler DUA ve ZİKİR ile nîce ZALİM SULTANLARI helâk ettiler!. Nîce yoksullar, büyük zenginliklere hep DUA ve ZİKİR ile eriştiler!..
  Nîce, dertli, sıkıntılı, hastalıklı, ezâ, çile çekenler, hep kurtuluşu, selâmeti DUA ve ZİKİR'de buldular!..
  SENDE, dünyanın en güçlü silâhı olan DUA ve ZİKİR cihâzı mevcûttur.
  BEYNİNDEKİ, GÖNLÜNDEKİ bu en güçlü silâhı kullanmasını öğrenerek; bu yaşadığın dünyanın ve ölümötesi yaşamın tüm güzelliklerine erişebilirsin!..
  Ya da, DUA ve ZİKİR mekânizmasını kullanmaz, paslandırıp, bir kenara terkedersin, ki bunun cezasını da sonsuza dek çekersin!..
  Sana, karşılıksız, bedava verilmiş bir mekânizmadır bu!.. Hîbedir!..
  DUA ve ZİKİR için kimseye muhtaç değilsin ve kimseyi aracı koymak zorunda da değilsin!..
  İster, bu kitaptan yararlan; ister gönlünden geldiği gibi yönel!.. Ama kesinlikle, kendindeki, bu dünyanın en kıymetli cihâzı olan DUA ve ZİKİR cihâzını kullanmasını öğren.
  Göreceksin dünyan nasıl güzelleşecek...

  06 - Giris
  08 - Niçin Dua?
  12 - Dua Nedir?
  12 - Duanın Sekli
  22 - Duanın Yeri
  24 - Duanın Zamanı
  26 - Dua ve Kader
  38 - Zikir Hakkında
  43 - Zikir niçin çok önemli?
  47 - Özel ve Genel Zikirler
  53 - Çok zikreden deli mi olur?
  56 - Zikir tenhada mı yapılmalıdır?
  58 - Zikirde niçin Arapça kelimeler
  63 - Kur'an-ı Kerim nasıl anlasılır?
  72 - Istigfar bölümü
  80 - Niçin ve neden Istigfar
  83 - Seyyidül Istigfar
  94 - Gizli Sirk hakkında
  96 - En büyük Zikir; Kur'an-ı Kerim
  100 - Âyet'el Kürsî
  103 - Âmener Rasûlü
  111 - Vemen Yettekı llâhe
  113 - Yâ-Sîn
  125 - Fetih Sûresi
  137 - Izâ Vâkıa
  147 - Tebâreke
  154 - Amme (Nebe)

  --------------------------------------------------------------------
  Kim bildiği ile amel ederse, Allah ona bilmediklerini öğretir.Hz. Muhammed Mustafa (SAV)
  --------------------------------------------------------------------
  sponsorlu bağlantılar

   Konuyu Beğendin mi?
  Güncelleme : 2015-04-19
 2. 2009-05-05 #2

  D U A

  Dua'nın ilk önce sözlük manasına bakalım : ALLAH'a yalvarma,TANRI'yı yardıma çağırma, üstün GÜÇ'ten bir şeyin yapılması veya yapılmamasını dilemek için yapılır.Sözlük manasından sonra,ÖZ manasına bakalım ve zevk edinelim : Bir vasıta veya vesile ile ALLAH'ıma yapılan yakarış ve belli çerçeve içine alınmış sözler ( ihlas - fatiha ve diğerleri ) dua'dır.( madde dileğin dahil ) Dua'da sen - ben vardır.Yalnız vazife olarak değil,gönülden gelerek yapılan duadır makbul olan.

  OKUDUĞUMUZ DUALARIN ÖZ ANLAMLARINI BİLELİM :

  İHLAS SURESİ : ( Kulhuvallahi ehad ) (Yarattığınız.SEN'den geldik,SEN'i aradık. SIFATI'nı gördük,ZATI'nı aradık.SIFAT'ından,AŞK'ına düştük.AŞK'ımızın büyüklüğü derecesinde ZAT'ına yaklaştık......)

  Şimdi de kelime kelime manalarına bakalım :

  (" Kulhuvallahi ehad " dedik : Kul olduk. " Allahüsamed " dedik : O'nu bildik.

  " Lem yelid velem yüled " dedik : Kül olduk. " Velem yekun lehuküfüven ehad " denildikte

  HAKK'ın " OL " DEDİĞİ'ne oldurduğuna,dönüşe uydurduğuna,gönüller ile katıldık.....)

  FATİHA SURESİ : (Mücehhez dünyanın TEK KURUCU'su.Her kulun TEK VERİCİ'si.

  Sevenin - sevmeyenin,bilenin - bilmeyenin KURTARICI'sı,yarattığı her varlığa,kucak dolusu vergisi olan ALLAH'ım.Bağlantımı gönülden diledim,uymaya çalıştım,her türlü şerre arkamı verdim.)

  KELİME-İ ŞAHADET :( Şahadet nedir ? O'nun verdiğine,senin aldığına,şükrün şahittir. Kelime - i şahadet odur." ALLAH'ım,kainatta olan cümle varlığın şükrüme şahit olsun.

  SEN şahit istemezsin,çünkü her şeyde O'sun.Benim görgüm de,O olsun.Onlarda - SEN'i görebileyim,RESULÜ'nü SEN'in ile BİR bulabileyim,aradan her yükü kaldırabileyim, geceden şikayetçi olmayım,günün yükünde kuluna hata bulmayım.")

  KEVSER SURESİ : ( İnna atayna )(Hak olanı almak,pak yolunu bulmak,irfanını bilmek, Rahim deyip uymak.Kevser suresinin ÖZ'ü budur...Kul,ÖZ'ünü bunda bulur.

  Kevser suresinde uymanın şartları vardır : bedenle değil,RUH'la...Mümin olan alır.Kevser suresini ÖZ'üne katan şüphesiz uyar.Katiyyet vardır ÖZ'ünde.Kula - kulu bulduran,kulda ÖZ'ü bildiren,dilde sözü olduran,olayları dolduran,uymayanı donduran katiyyet vardır.

  Kevser'in verildiği," RESULÜ'n.." dendiği gün MİRAÇ günü idi.O gün RESULÜ'ne sunuldu.Kevseri okuyan : RESULÜ'ne tab olandır.ALLAH'ımın verdiğini RESULÜ'nden dileyendir.Niyazında bulacaksın,içmiş kadar olacaksın.)

  (KEVSER SURESİ'nin elden ele değil,doğrudan RESULÜ'ne sunulduğu bilinsin.Her verilen MELEĞİ eli ile geldi,Kevser suresi doğrusuna verildi.Kevser kadir gecesinde verilmiştir.)

  VELAHAVLE VELA KUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYÜLAZİM dedikte :( ALLAH'ım

  Kainata havale ettiğim her varlık,kainatta hizmettedir,der.Kul,bu dua'yı okudukta : " YÜCE ALLAH'ımın verdiğinden kuvvet buldum,ona sahip oldum " der.Ne var ki,dediğinden kendisi de habersizdir.)

  (ÖZ mana açıktır,tevsir,niyete uyanı vermektir : ÖZ olduğu gibi söylemektir.Bir dua'yı, yüz arif yüz çeşit tevsir eder.Arif dedim,hata yok.....Çünkü,her arifin zevki de ayrıdır.)

  LAHAVLE VELA KUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYİL AZİM : (ALLAHIM...Verdiğin kuvvete sığınırım,YÜCE'liğine güvenirim.ALLAH'ımın YÜCE katı,O'ndan gelen kuvveti, O'nun yoluna sarf edeyim.)

  Diğer manası da : "( ALLAH'ım..SEN'in YÜCE'liğine erişmeye çalışan gafilden,SANA sığınırım.")

  (LAİLAHE İLLALLAH : YARATAN'a ortak asla olunmaz,RESULÜ'nün önüne geçilmez.

  LAİLAHE : YARATAN'ın BİR'liği demektir.)

  (İLLALLAH : BİR'liğine sığınınız,ALLAH'ımın BİR'liğinde KAİNATI görünüz.BİR'liğin tek yönü dirliktir.)

  YASİN SURESİ (YASİN okuyan : dünya ve ahiretin selametini bulur,yumağını AŞK ile doldurur,kaideye oturur,yerini bulur.Kaideye oturan,sarsılmaz.Göç edenin ( ölenin ) dünyadan dileği YASİN'dir.Düşünme,"dünyayı kırdım mı,hoşnut ettim mi ?.Oraya varan : dünyayı fistan ( elbise ) gibi çıkarır,olduğu yerde bırakır,senin üzüntün sana kalır.Dualarınız : evvela

  PEYGAMBER'imize,sonra cümlesine,sonra ULU'na.)( kişinin ULU'su koruyucu meleği dir, her kulun bir ULU'su vardır ) Unutmayalım,şimdi göç etmişlerin beklediği YASİN,yarın göç ettiğimizde bizim beklediğimiz olacaktır.Hangi lisanda olursa olsun gönülden geldiğince okuyalım.(YASİN'de niyaz'ın büyüğü vardır.)

  AYET - EL KÜRSİ : (Kulun yoludur,kulun halidir,her anı,her yanı onun ile doludur.Onun için,ayrı kalmayalım.Gaflet,tatlı uykuya benzer.Her sorgu,gafletin ta kendisidir.Elbet Ayet-el Kürsi'yi,dilinizden eksik etmeyin.Dilinizde yok ise,( bilmiyorsanız ) gönlünü katarsın, "okudum,O'nun ileyim" dersin.Katık yaptığın gün münasip olandır,niyetine düşen değil.

  ALLAH'ıma sığınıp öyle yat,duanı ihmal etme.Ayet-el Kürsi'yi okumadan yatma.)

  A B D E S T

  ABDEST'in MANEVİ ANLAMI : (Bedendeki abdest : Su ile başlar,su ile biter.

  Zerredeki abdest : HAY ile başlar HAY ile devam eder gider,sonsuz VARLIĞINI güder.)

  ABDEST'İN BEDENSEL FAYDALARI : Abdest te bedenimizi temizlediğimiz gibi vücut sistemlerimize de faydaları vardır.

  a)dolaşım sistemine b) korunma sistemine ( lenf dolaşımına - beyaz kan dolaşımı ) c)vücudun statik elektriğine faydası vardır

  Dolaşım sistemine : Damarları genişletip büzerek ona bir anlamda jimnastik yaptırır ve esnek kalmasını sağlar.Su sıcaksa : damarları genişleterek,soğuksa : daraltarak,özellikle kalpten uzak damarların esnekliğini,zindeliğini sağlar.Su,bu arada yine ısı farkı nedeni ile dokularda yavaşlamış dolaşımdan ortaya çıkan besim birikimlerini de genel dolaşıma katmış olur.Damar sertliğini ve bunamayı da önler.

  Korunma sistemine : Vücudumuzda bildiğimiz kırmızı kan dolaşımı dışında bir de,beyaz kan dolaşımı vardır.Onun damarları kırmızı kan damarlarından on kat daha incedir.Bazı sıyrık veya yaraların kenarında bu renksiz sıvının çıktığını fark ederiz.Lenf ( beyaz kan ) dolaşımı, vücudun her noktasınıeksiksiz bir korunma nizamı içinde tutar.Vücuda giren mikrop,bir yabancı cisim,nedeni bilinmiyen kanser hücresi işte bu lenf dolaşımındaki savaşçı hücreler tarafından yok edilir.Lenf sisteminin uyarılmasında en önemli merkez,burun arkası ( nazo farin ) ve bademciklerdir ki,abdest almada bu iki noktanın yıkanması özellikle şart koşulmuştur.Boyun yanlarının uyarılması lenf sistemine çok etkilidir.Bu da abdest almada mevcuttur.
  2
  Vücudun statik elektriğine : Normalde vücudun tümüne ait statik bir elektrik dengesi vardır ve sağlıklı vücudun temel yapısı bu elektriğin dengeli olmasıyla yakından ilgilidir.Statik elekriğin olumsuz etkilerinin biri de,deri altındaki minik kaslaradır.Ağrılı hastalıklar, sinirlilik ve de yüzü-n kırışması bu elektriğin düzensizliğinin bir örneğidir.Vucudumuzda bulunan kıllar duyu organlarımıza hizmet edip,onların faaliyetlerini sağlarlar.( antan gibi ) Abdest aldığımızda deri ile birlikte kılları da temizlemiş oluyoruz.Abdestde deriyi ovduğumuzda hareketini sağlarız,aynı şey namazda kaslar vasıtasıyla yapılır ve tüylerin sağlıklı yaşantıları sağlanır.

  N A M A Z

  NAMAZ'IN MANEVİ ANLAMI : Kainatın bütün ibadetleri namazda mevcuttur,çünkü kainat gönlümüzdedir.Namazda oruç vardır,hem bir şey yenmez midenin orucu,hem de manevi olarak bütün uzuvlarımızın orucu vardır.Zekat vardır.Haç vardır : Namazda tavaf merkezi olan Kabeye dönülüyor ve şehadet vardır.Namazda gönüller birliği vardır : gönüllerin birlendiği yer Kabe'ye eşittir.( onun içindir ki kul gönlü aldığında Kabeyi tavaf etmiş olursun.Kul gönlü kırdığında ALLAH'ın NUR'unu silmiş olursun )

  Namazda meleklerin ve kainattaki her zerrenin ibadetinin ve zikrinin tümü vardır,yane VAHDET vardır.Namazda kainattaki ibadet şekilleri de mevcuttur.Güneş,ay ve yıldızların doğma batma hareketlerini rekattan sonra rekat gibi tekrar edip duruyorlar.Dağlar,namazdaki kıyam gibi dimdik duruyorlar.Hayvanlar : namazdaki ruku gibi iki büklüm bekliyorlar. Ağaçlar : Namazdaki secde gibi devamlı olarak secdede duruyorlar.Çünkü ağaçların ağızlarına benzeyen kökleri devamlı şekilde yerden su ve besin alırlar.Namazda alemler birlenir ve sıfatlar insana tecelli eder.Namazda başlangıçtan sona doğru,yavaş yavaş perdeler açılır ve sonda ALLAH'a katılış vardır ( secdede ) yane O'nda KÜL olmak,VARLIĞINA katılmak vardır.Namaz miracımız olduğuna göre,RESULÜ'müz vasıtasıyla ALLAH'ımın lütfu olan KEVSER'i almaktayız.( boynumuzdaki damardan almaktayız ) Kevser : (RESULÜ'nün himmetidir.Miracında aldığı,RABB'imin - Kendisine sunduğu : Güneşten parlak,kardan ak,bal misali tatlı,kainata yetecek katlı.."Ümmetim ile paylaşayım,sunduğum her damlada onlarla halleşeyim.." dedi de RESULÜ,aldığı Kevser şarabını O'nun ( onun ) ile olanlarla payladı.)Namaz çoklukta tekliktir.

  NAMAZIN ÖZ ANLAMI : Namaz,abdest,zikir ve bütün ibadetler,RUH'umuzun bedendeki zerrelerimizi dölleyebilmesi,kendisine katması içindir.

  KUR'AN zerreler halinde bizde mevcuttur.Sevdikçe ve RESULÜ'müzün haliyle hallendikçe ALLAH'ın sıfatları ile sıfatlanıp bizdeki KUR'AN'ın belirmesini sağlıyoruz yane yaşıyan KUR'AN oluyoruz.Amaç ölmeden ölmektir,kendimizi bilip RABB'imizi bulmak,kısacası fani iken ALLAH'a katılmak.Vücudumuzda düzenli bir şekilde yerleştirilmiş 1001 ana zerre vardır,buna binbir kapı da denir,bu binbir zerre bedendeki zerreleri dölledikçe ( kendine kattıkça ) kapılar açılır ve zerrelerimizde yazılı olan KUR'AN ayetleri yaşanır hale gelir , amaç faniyken yaşıyan KUR'AN olmaktır.Böylelikle her an KUR'AN'ı yaşar hale gelip, gönül gözümüz açılmakta ve fani iken O'na katılmaktayız.Evliyalar bu duruma gelmiş kişilerdir ki,onların her yaptığı ALLAH'ımın yap dediğidir,HAK adına hizmet görürler.

  Namaz kelimesini sondan öne doğru ,yane tersten okuyacak olursak "zaman" kelimesi çıkmaktadır,ALLAH'ım hiçbir şeyi tesadüfe bırakmadığı gibi bu anlam da tesadüfi değildir.
  3
  Aslında sır dediğimiz her şey apaçık gözlerimizin önünde durmaktadır,ne var ki bizler bedeni gözlerimizle baktığımızdan aslını görememekteyiz.ALLAH'ımın lutfu olarak gönül gözleri açılmış olanlar hakikati görmekte ve yaşamaktadırlar.Bu mertebedeki veli kullarında söz bitmektedir,ancak kulun hazmedebileceği kadarını ALLAH'ın izni kadar söyleyebilmektedirler.ALLAH'ım bizleri de gönül gözleri açılmış,ölmeden ölmüş kullarından eylesin AMİN.

  NAMAZ ESNASINDAKİ HAREKETLERİMİZİN ANLAMI :

  Namaza başlarken kıbleye yane KABE'ye dönmekteyiz,KABE dünyanın merkezi olup ilk ADEM'in yer yüzüne indirildiği noktadır ve KABE dıştan göründüğünün dışında daha birçok değişik fonksyonlara sahiptir.Bu tecelliyatın biri de,bizlerin maddi alemden manevi aleme bağlantımızı kurar,gönlümüzdeki KABE'mizle bağlantımızı sağlar.Niyet edip ellerimizi kulağımıza getirip " Allahu Ekber " dediğimizde Mirac'ımıza başlamış olur,namaz müddetince maddeden sıyrılıp manaya doğarız.

  Bakalım ellerimizi neden kulaklarımıza ***ürüp namaza başlıyoruz ? Aceba ellerimizdeki sır ne ? (Her parmakta bir gerçeği bulursun,iki elde iki alem olursun.Eldeki alemin sırrına güldük.Açtığın avucunda RABB'imin AD'ı yazılıdır.( arapça rakkam ile sol elde 81 ve sağ elde 18 = 99 sıfatı )O'na,O'nu şahit tutarsan,elinde niyazına katarsan,BİR'liğe katılırsan : on parmağın onunu da açtığında,on birinci sen olursun, ( O'nda BİR olmak vahdet'e ermek, zerrelerin aynı anda BİR'lenmesi ) gönlün ile son bulursun.( bunları gönlün ile yaparsan hazzına varırsın ) Her insanın avucu bilelim : Ayetlidir.)

  KIYAM : ( ayakta dururken ) Kıyam :değişen değil,gelişene denilir.Gelişen için dağılmak gerekir.Eski binanın yerine yenisini kurmak için,eskiyi dağıtırsın,yeni binayı inşa edersin.

  Kıyam,odur.Eskiden sıyrılıp yeniye yer ayırmak,yeniyi hazırlamak,kendini yenile demektir.

  Kıyamda ellerimizi bağladığımızda : (Bağladığın elinde ,Birliğini anarsın.Birlik ateşi sende, O'nun için yanarsın.)Kıyamda yenilenme olur,ellerimizi bağladığımızda : Cemali ile Celalini birleriz.RÜKU'da : Maddi alemden çıkıp,mana alemine girip alemleri seyrederek,on sekiz bin alemi geçip mekanların bittiği sınıra varıyoruz.Bütün maddi şeylerden arınıp,teslimiyete giriyoruz.Alçak gönüllülükle O'na katılma izni istiyoruz.( secdeye vardığımızda O'na katılıyoruz )

  SECDE : Secdede YARATAN ile yaratılanın BİR olması vardır.Bir hadisde : Bana yedi kemik üzerinde secde etmem emrolundu denerek nasıl secde etmemiz gerektiği tarif edilmiş.

  Secde : (ALLAH'ımın sevgisine varmakla değil,sevgisini içte duymakla yapılır.Secdeden maksat : hürmettir.Secdeden maksat : sevmektir,O'nun ile BİR olmaktır,O'na KÜL olmaktır. ( Kül :VARLIĞI'na katılmaktır ) Secde,odur.Secde gerçeğin perdesini açar.)

  SELAM : Namazda selamlarken Dördü birleriz.Önce kainattaki her zerreyi selamlar,NUR'u MUHAMMED ile bütünleniriz,sonra NUR'u MUHAMMED ile ALLAH'ı selamlarız,sonra da O'nun ile O'nu selamlar O'nda BİR'lenip VARLIĞI'na katılırız.( O'nun ile O'nu selamlamak : ALLAH ile TANRI'yı selamlamaktır.) Selamda ZAT'ı mevcuttur.( Yasin suresi 58.ayet ) Selamda ALLAH'ın RAHMET'i,RESULÜ'nün ŞEFAATİ mevcuttur.Her selamdan sonra : (RESULÜN ile SANA yöneldik ALLAH'ım deyiniz,selamdaki harf sayısınca ( 5 ) tekbir getiriniz ve O'nun ile O'na sığınınız.)( En kısa tekbir Allahu Ekber'dir )

  Selam sırf namazda değil,her anımızda olsun :Kulu selamladığımızda,taşı selamladığımızda, hayvanı selamladığımızda,boş dahi olsa bir mekana girdiğimizde muhakkak selam verelim, beden gözü görmese de , gönül gözü görmektedir : bilelim ki kainatta hiçbir yer boş değildir, bu idrak ile her zerreyi selamlıyalım ve selamdan sonra yukarıda belirttiğimiz niyazımızı AŞK ile yapalım.
  4
  NAMAZ VAKİTLERİNİN MANEVİ ANLAMLARI :

  (Akşam namazı : Gerçeğin örtüsüdür. Yatsı namazı : Bilincin dürtüsüdür. Sabah namazı : Aklının tartısıdır. Öğle namazı : Sevginin tezgahı. İlkindi namazı : Görgünün girizgahıdır.

  Her biri öbürünü tamamlar.Gönül,akıl,mantık,düzenini bir birine bağlar.O zaman akıl,gönül,mantık emin olur.Gayrette hikmet vardır,emekte nimet vardır.Her biri sevgiye ***ürür,gönüllerdeki kayguyu bitirir.) FRANZ

  Okunma: 19702 - Yorum: 1 - Amp