Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemlere Örnekler - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemlere Örnekler

 1. sponsorlu bağlantılar
  Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler

  ve a 0 olmak üzere ax +b=0 şeklindeki eşitliklere birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem denir. Denklemi sağlayan x sayısına denklemin kökü, bu kökün oluşturduğu kümeye çözüm kümesi denir.

  ax+b=0 ise sayısı denklemin köküdür.

  Çözüm kümesi:

  Ç= olur.

  Örnekler:

  1) 6x +12 =0 denkemini çözüm kümesini bulunuz.

  Çözüm:
  6x+12=0-->6x= -12
  x= x=-2 Ç= olur.

  2)-5x + 6 + x = 1 -x + 8 denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

  Çözüm:
  -5x+ 6+ x =1 -x +8
  -4x + 6 = -x + 9
  -4x +x = 9-6
  -3x=3
  x= -1 Ç=

  3) denkleminin çözüm kümesini bulunuz.
  Çöm: denklemde paydası eşitlenir:

  4) x-{2x-[x+1-(3x-5)]} = 3 ise x kaçtır?

  Çözüm:
  [x+1-3x+5]
  [-2x+6]
  {2x+2x-6}
  x-4x+6 = 3
  -3x =àx= 1 Sonuç: 1

  5) 9(1-2x) - 5(2-5x) = 20 denkleminin çözüm kümesi nedir?

  Çözüm:
  9(1-2x) - 5(2-5x) = 20
  9-18x-10+25x = 20
  7x-1= 20
  7x = 21
  x = 3
  Sonuç: 3

  6) x 2 x 1
  ----- + ----- = ----- + 1----- denkleminin çözüm kümesi nedir?
  3 5 5 3

  Çözüm:
  x 2 x 4
  ----- + ----- = ----- + -----
  3 5 5 3
  (5) (3) (3) (5)

  5x+6 3x+20
  ------- = ------- = 5x + 6 = 3x+20
  15 15

  2x = 14-->x = 7 Sonuç: 7


  7) Kendisine katı eklendiğinde 72 eden sayı kaçtır?

  Çözüm:
  =

  8) 2x+5=1 ise "x" kaçtır?

  Çözüm:
  2x = -4
  x = -2-->Sonuç = {-2}

  9) Toplamları 77 olan iki sayıdan birinin 3 katı, aynı sayının 4 katıyla toplamına eşittir.Bu Sayıların Küçük Olanı Kaçtır?

  Çözüm:

  3x+4x = 77
  7x = 77
  x = 7
  3x = 33 Sonuç = {33}

  10) Bu denklemdeki x' in değerini bulunuz

  Çözüm:
  x = 5 Sonuç = {5}

  11) "x" in değerini bulunuz.

  Çözüm:
  - 45 = 5x-35
  5x = -10
  x = -2

  Sonuç = {-2}

  12) "x" in değerini bulunuz.

  Çözüm:
  3x-5 = -20
  3x = -15
  x = -5 Sonuç = {-5}

  13) denklemini ve koşuluyla x'i bulunuz.

  Çözüm
  -->-->-->
  x=-1 fakat (x 1 ve x koşulundan dolayı

  Ç=Ǿdir

  14) için x 'in değeri kaçtır?
  Çözüm
  -->-->-->x=3 (x 3 koşulundan dolayı )

  Ç=Ǿdir

  sponsorlu bağlantılar

   Konuyu Beğendin mi?
  Güncelleme : 2017-07-05
 2. 2008-11-29 #2
  3x - 4 = 23 denkleminde, bilinmeyen "x" tir. x in kuvveti "1" (Kuvveti 1 olan ifadelerde kuvvetin yazılmadığını hatırlayınız.) olduğundan, bu denklem, birinci dereceden bir bilinmeyenli bir denklemdir.

  Bunun gibi;

  y + 5 = 8 ve 4k + 6 = 26 denklemleri de birinci dereceden bir bilinmeyenli birer denklemdir. Bu denklemlerin bilinmeyenleri, sıra ile y ve k dir.

  Genel olarak; a, b, c Î R ve a ¹ 0 olmak üzere,

  ax + b = c şeklindeki denklemlere, birinci dereceden bir bilinmeyenli denk*lem denir. Denklemi doğru yapan değerlerin oluşturduğu kümeye, denklemin çözüm kümesi denir ve Ç ile gösterilir.

  Örnek
  x - 13 = 23 denklemini gerçek sayılar kümesinde çözelim ve çözüm kümesi*ni bulalım:
  x - 13 = 32 denkleminde (-13) ün toplama işlemine göre tersi olan (+13) ü eşitliğin her iki yanına ekleyelim:
  x - 13 + (+13) = 23 + (+13)
  0
  x = + 39 olur. Çözüm kümesini Ç ile göstermiştik.
  Ç = {+39} bulunur.
  x = + 39 sayısının x -13 = 23 denklemini sağlayıp sağlamadığını kontrol ede*lim:
  x = + 39 için; x- 13 = 23
  39-13 = 23
  23 = 23 olduğundan, denklemin çözümü doğrudur.

  Örnek
  x + 8 = 19 denklemini çözelim ve çözüm kümesini bulalım:
  x + 8 = 19 denkleminde, (+ 8) in toplama işlemine göre tersi olan (-8) i denk*lemin her iki yanına ekleyelim:
  x + 8= 19
  x + 8 + (-8) = 19 + (-8)
  0
  x = 11 olur. Ç = {+ 11} bulunur.
  Bir denklemde eşitliğin her iki tarafına aynı gerçek sayı eklenirse, eşitlik bozul*maz. Yani x = y ise, x + k = y + k olur.

  Örnek
  3x = 54 denklemini çözelim ve çözüm kümesini bulalım:
  3x = 54 denkleminde, 3 ün çarpma işlemine göre tersi olan ile denklemin her iki yanını çarpalım:
  3x = 54

  x = 18 olur.
  Ç = {18} bulunur.
  Bir denklemde eşitliğin her iki tarafı sıfırdan farklı bir gerçek sayı ile çarpılırsa, eşitlik bozulmaz. Yani k ¹ 0 için,
  x = y ise k . x = k . y olur.
  4x +7 = 67 ve 3x - 8 = 55 denklemlerinin çözüm kümelerini bulalım:

  4x + 7 = 67 3x - 8 = 55
  4x + 7 + (-7) = 67 + (-7) 3x - 8 + (+8) = 55 + (+8)
  4x = 60 3x = 63

  x = 15 olur. x = 21 olur.
  Ç = {+15} bulunur. Ç = {+21} bulunur.

  Yukarıdaki denklemlerin çözümleri, aşağıdaki gibi de yapabiliriz. İnceleyiniz.
  4x + 7 = 67 3x - 8 = 55
  4x = 67 - 7 3x = 55 + 8
  4x = 60 3x = 63
  x = x =
  x = 15 olur. Ç = {+15} bulunur. x = 21 olur. Ç = {+21} bulunur.

  Örnek
  4(x+5) + 12 = 152 denkleminin çözüm kümesini bulalım:
  4(x+5) + 12 = 152
  4x + 20 + 12 = 152 (çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma özeliğinden)
  4x + 32 = 152
  4x + 32 + (-32) = 152 + (-32)
  4x = 120

  x = 30 olur.
  Ç = {+30} bulunur.

  Örnek
  3x - 8 = 16 denkleminin çözüm kümesini R de bulalım ve sağlamasını yapalım:
  3x - 8 = 16 Sağlama:
  3x - 8 + (+8) = 16 + 8 x = 8 için; 3 . 8 - 8 = 16
  24 - 8 = 16
  x = 8 olur. 16 = 16 olduğundan,
  denklemin çözümü doğrudur.
  Ç = {8} bulunur.

  Problemlerin Denklem Kurarak Çözümü
  Problem: Özer'in yaşının 5 eksiğinin 4 katı 44 tür. Özer kaç yaşındır?
  Çözüm:
  Özer'in yaşı x olsun.
  Verileri matematiksel ifade ile (denklem olarak) yazalım:
  Özer'in yaşının 5 eksiği, x - 5 olur. Bunun 4 katı, 4(x-5) biçimde yazılır. Denklem, 4(x-5) = 44 olur.
  4(x-5) = 44
  4x - 20 = 44
  4x - 20 + (+20) = 44 + (+20)

  Ç = {16} bulunur.
  Özer'in yaşı 16 dır.

  Problem: Koray, Elif'ten 35 yaş büyüktür. Koray ile Elif'in yaşları toplamı 47 olduğuna göre, her biri kaç yaşındadır?
  Çözüm
  Elif'in yaşı x dersek; Koray'ın yaşı, x + 35 olur.
  Elif'in Yaşı Koray'ın Yaşı Yaşları Toplamı
  x x + 35 47
  Problemin denklemi, x + x + 35 = 47 ve 2x + 35 = 47 olur.
  Şimdi de denklemi çözelim:
  2x + 35 + (-35) = 47 + (-35)

  x = 6 olur.
  O halde; Elif'in yaşında, Koray ise, 6 + 35 = 41 yaşındadır.

  Problem: Bir sayının 8 katının 5 fazlası 101 dir. Bu sayı kaçtır?

  Çözüm

  Bilinmeyen Sayı 8 Katı 8 Katının 5 Fazlası
  x 8x 8x + 5
  Denklemi kurarak çözüm kümesini bulalım:
  8x + 5 = 101 denklemi kurulur.
  8x + 5 = 101
  8x + 5 + (-5) = 101 + (-5)
  x = 12 dir. Sayı 12 olarak bulunur.

  Sağlama
  x = 12 için, 8x + 5 = 101
  8 . 12 + 5 = 101
  96 + 5 = 101 101 = 101 olur. Öyle ise, denklemin çözümü doğrudur.

  BİRİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ EŞİTSİZLİKLER

  Eşitsizlik Kavramı
  (-14) ve (+5) tam sayılarını karşılaştıralım:
  O halde, bu iki sayı arasındaki küçüklük veya büyüklük ilişkisini,
  -14 < +5 veya +5 > -14 şeklinde yazarız.
  a. 7 ile 5 i karşılaştıralım: ç. 0 ile 8 i karşılaştıralım:
  5 < 7 veya 7 > 5 olur. 0 < 8 veya 8 > 0 olur.

  b. -4 ile -16'yı karşılaştıralım: d. -1 ile 0 ı karşılaştıralım:
  -4 > -16 veya -16 < -4 olur. -1 < 0 veya 0 > -1 olur.

  c. 22 ile 53 ü karşılaştıralım: e. -7 ile +1 ı karşılaştıralım:
  22 < 53 veya 53 > 22 olur. -7 < +1 veya +1 > -7 olur.

  Genel olarak; a, b Î R olmak üzere,
  a - b > 0 ise a > b olur.
  a - b < 0 ise a < b olur.

  Örnek
  a = +37, b = - 28 tam sayılarını karşılaştıralım:
  (+37) - (-28) = (+37) + (+38) = (+75) olur. (+75) > 0 ve a - b > 0 dır.
  O halde, (+37) > -28 dir.

  Örnek
  a = +9, b = +17 tam sayılarını karşılaştıralım:
  (+9) - (+17) = (+9) + (-17) = (-6) olur. (-6) < 0 ve a - b < 0 dır.
  O halde, +9 < +17 olur.

  Aşağıdaki önermeleri inceleyiniz.
  a) 5x - 3 > 22 c) 2x + 6 < 0 d) x + 9 > 0 f) x - 2 ³ 0
  b) 2x - 7 > 0 ç) 6x - 5 < 19 e) 5(x + 4) < 0 f) 3x + 1 £ 7
  Yukarıdaki önermelerin her biri, birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliktir.

  Örnek
  8x + 9 > 0, 8x + 9 < 0, 8x + 9 ³ 0 veya 8x + 9 £ 0 ifadelerinin her biri, birinci dereceden bir bilinmeyenli bir eşitsizliktir.

  Eşitsizliklerin Çözümü
  x Î R için x > 4 eşitsizliğin çözüm kümesini yazalım ve sayı doğrusunda gösterelim:
  Ç = {+4 ten büyük gerçek sayılar} dır.

  Örnek
  x Î R için x < 5 eşitsizliğin çözüm kümesini yazalım ve sayı doğrusunda gösterelim:
  Ç = {+5 ten büyük gerçek sayılar} dır.

  Örnek
  x Î R için x ³ -5 eşitsizliğin çözüm kümesini yazalım ve sayı doğrusunda gösterelim:
  Ç = {-5 ve -5 ten büyük gerçek sayılar} dır.

  Örnek
  x Î R için x £ -2 eşitsizliğin çözüm kümesini yazalım ve sayı doğrusunda gösterelim:
  Ç = {-2 ve -2 ten büyük gerçek sayılar} dır.


  Örnek
  x Î R olmak üzere, 3x - 4 = 11 denklemi ile 3x - 4 > 11 eşitsizliğinin çözüm kümelerini bulup, aralarındaki farklılığı sayı doğrusu üzerinde gösterelim:
  3x - 4 = 11 denklemini çözelim:
  3x - 4 + (+4) = 11 + (+4)
  .3x = 15.
  x = 5 ve Ç = {+5} olur.

  Şimdi de 3x - 4 > 11 eşitsizliği çözelim:
  3x - 4 > 11
  3x - 4 + (+4) = 11 + (+4)
  .3x = 15.
  x > +5 ve Ç = {+5 ten büyük gerçek sayılar} dır.


  Örnek
  x Î R olmak üzere, x < +5, x > 2, x ³ -1, x < -4, x > -3, x £ +3 eşitsizliklerini doğru yapan değerleri sayı doğrusu üzerinde gösterelim ve çözüm kümelerini gerçek sayılarda sembol kullanarak yazalım:

  x < +5 ve
  Ç = {+5 ten küçük gerçek sayılar} dır.  x > 2 ve
  Ç = {+2 ten büyük gerçek sayılar} dır.


  x ³ -1 ve
  Ç = {-1 ve -1 den büyük gerçek sayılar} dır.  x < -4 ve
  Ç = {-4 ten küçük reel sayılar} dır.


  x > -3 ve
  Ç = {-3 ten büyük gerçek sayılar} dır.  x £ +3 ve
  Ç = {+3 ve +3 ten küçük gerçek sayılar} dır.

  Örnek
  x Î R olmak üzere, x < -3, x > +3 eşitsizliklerinin çözüm kümesini aynı sayı doğrusu üzerinde gösterelim:


  x < -3 eşitsizliğinin çözüm kümesi, Ç= {-3 ten küçük gerçek sayılar}dır.
  x < +3 eşitsizliğinin çözüm kümesi, Ç= {+3 ten büyük gerçek sayılar}dır.

  Örnek
  x Î R olmak üzere, x £ -4, x ³ +4 eşitsizliklerinin çözüm kümesini aynı sayı doğrusu üzerinde gösterelim:

  x £ -4 eşitsizliğinin çözüm kümesi, Ç= {-4 ve -4'ten küçük gerçek sayılar}dır.
  x ³ +4 eşitsizliğinin çözüm kümesi, Ç= {+4 ve +4'ten büyük gerçek sayılar}dır.

  Örnek
  Aşağıdaki sayı doğrusunda çözüm kümesi gösterilen eşitsizliği sembol kullanarak yazalım:


  Aşağıdaki işlemleri inceleyiniz.
  -5 < +4 eşitsizliğin her iki yanına, (+8) i ekleyelim.
  -5 < +4
  (-5) + (+8) < (+4) + (+8)
  +3 < +12 dir.
  +3 > -7 eşitsizliğinin her iki yanına, (-9) u ekleyelim:
  +3 > -7
  (+3) + (-9) > (-7) + (-9)
  -6 > -16 dır.
  +25 > -12 eşitsizliğinin her iki yanına, (+4) ü ekleyelim:
  +25 > -12
  (+25) + (+4) > (-12) + (+4)
  +29 > -8 dir.
  -6 < -2 eşitsizliğinin her iki yanına, (-5) i ekleyelim:
  -6 < -2
  (-6) + (-5) < (-2) + (-5)
  -13 < -7 dir.


  Aşağıdaki işlemleri inceleyiniz.
  -7 < -4 eşitsizliğin her iki yanını, (+5) ile çarpalım:
  -7 < -4
  (-7) x (+5) < (-4) x (+5)
  -35 < -20 dir.
  +6 > -5 eşitsizliğin her iki yanını, (+3) ile çarpalım:
  +6 > -5
  (+6) x (+3) > (-5) x (+3)
  +18 > -15 dir.
  (+7) < (+11) eşitsizliğin her iki yanını, (+8) ile çarpalım:
  (+7) < (+11)
  (+7) x (+8) < (+11) x (+8)
  +56 < +88 dir.

  Aşağıdaki işlemleri inceleyiniz.
  +15 > +12 eşitsizliğin her iki yanını, (-4) ile çarpalım:
  +15 > +12
  (+15) x (-4) < (+12) x (-4)
  -60 < -48 dir.
  -9 < -3 eşitsizliğin her iki yanını, (-5) ile çarpalım:
  -9 < -3
  (-9) x (-5) > (-3) x (-5)
  +45 > +15 dir.

  Aşağıdaki işlemleri inceleyiniz.
  +12 > +4 eşitsizliğin her iki yanını, (+4) ile bölelim:
  +12 > +4
  (+12) : (+4) > (+4) : (+4)
  +3 > +1 dir.
  -36 < -9 eşitsizliğin her iki yanını, (+9) ile bölelim:
  -36 < -9
  (-36) : (+9) < (-9) : (+9)
  -4 < -1 dir.

  Aşağıdaki işlemleri inceleyiniz.
  -24 < -6 eşitsizliğin her iki yanını, (-6) ile bölelim:
  -24 < -6
  (-24) : (-6) > (-6) : (-6)
  +4 > +1 dir.
  +48 > +16 eşitsizliğin her iki yanını, (-16) ile bölelim:
  +48 > +16
  (+48) : (-16) < (+16) : (-16)
  -3 < -1 dir.
  Örnek
  x - 4 < 3 eşitsizliğinin kümesini bulalım ve sayı doğrusu üzerinde gösterelim:
  x - 4 < 3
  x - 4 + (+4) < 3 + (+4)
  x < +7 ve Ç = {+7 den küçük gerçek sayılar} dır.  Örnek
  4x - 16 < +40 eşitsizliğinin kümesini bulalım ve sayı doğrusu üzerinde gösterelim:
  4x - 16 < +40
  4x - 16 + (+16) < (+40) + (+16)
  .4x < (+56).
  x < +14 ve Ç = {+14 ten küçük gerçek sayılar} dır.


  Örnek
  3x - 4 > 11 eşitsizliğinin kümesini bulalım ve sayı doğrusu üzerinde gösterelim:
  3x - 4 > 11
  3x - 4 + (+4) > 11 + (+4)
  .3x > (+15).
  x > +5 ve Ç = {+5 ten büyük gerçek sayılar} dır.

Konu Etiketleri

1 dereceden 1 bilinmeyenli denklemler test, 1.dereceden denklemler soru çözümü, birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler konu anlatımı, birinci dereceden denklemler çözümlü sorular

  Okunma: 75024 - Yorum: 1 - Amp