Dik Prizmalarda Alan ve Hacim Hesaplaması - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Dik Prizmalarda Alan ve Hacim Hesaplaması

 1. sponsorlu bağlantılar
  Alt ve üst tabanları paralel eş şekillerden oluşan cisimlere prizma denir. Yan yüzeyleri taban düzlemine dik olan prizmalara dik prizma adı verilir.


  Dik Prizmalarda Alan ve Hacim Hesaplaması

  Prizmalarda yan yüzeyleri birleştiren ayrıtlara yanal ayrıt denir.

  Name:	geo_1628.gif 
Views:	2134 
Size:	2,2 KB (Kilobyte) 
ID:	35113
  [AA'], [BB'], [CC'], [DD']
  yanal ayrıtlardır.
  Dik prizmalarda yanal ayrıt cismin yüksekliğine eşittir.
  Cismin yüksekliğine h dersek
  h = |AA'| = |BB'| = |CC'| = |DD'| olur.  Prizmanın Hacmi


  Hacim=Taban Alanı x Yükseklik
  Name:	geo_1629.gif 
Views:	2275 
Size:	2,8 KB (Kilobyte) 
ID:	35114
  Dik prizmanın taban biçimi nasıl olursa olsun, yanal yüzeyi daima bir dikdörtgen olur. Yanal yüzü oluşturan dikdörtgenin alt kenarı tabanın çevresi kadardır. Diğer kenarı ise h yüksekliği kadar olur.


  Yanal Alan = Taban çevresi x Yükseklik

  Bütün dik prizmaların yanal alanı taban çevresi ile yüksekliğin çarpımıdır. Bütün Alan ise yanal alan ile iki taban alanının toplamıdır.


  Tüm Alan = Yanal Alan + 2. Taban Alanı

  1. Dikdörtgenler Prizması

  Dikdörtgenler prizması yan yüzeyleri karşılıklı ikişer ikişer eş olan altı adet dikdörtgenden oluşan prizmadır. Burada hacim, taban alanı olan (a.b) ile yükseklik olan (c) nin çarpımıdır. Alan ise (a.b), (b.c) ve (a.c) yüzey alanlarının ikişer katlarının toplamıdır. Dikdörtgenler prizmasında birbirine en uzak iki köşeyi birleştiren doğru parçasınacisim köşegeni denir.Name:	geo_161.gif 
Views:	2119 
Size:	2,3 KB (Kilobyte) 
ID:	35115

  Cisim köşegeni daima prizmanın içinden geçer. Yüzeylerinden geçmez. Sadece bir yüzeyden geçen köşegene o yüze ait yüzey köşegeni denir. Burada köşegenlerin uzunlukları

  |AC'| = |A'C| = |BD'| = |B'D| = e (cisim köşegeni)
  |BD| = f (Yüzey köşegeni) olsun. Bu durumda


  Hacim = a.b.c


  Alan =2(ab+bc+ac)


  Alan = 2 (ab + bc + ac)


  Cisim Köşegeni: e =Öa2 + b2 + c2


  Yüzey Köşegeni: f = Öa2 + b2

  2. Kare Prizma
  Tabanı kare olan prizmalara kare prizma denir. Yan yüzü dört adet eş dikdörtgenden oluşur.


  Name:	geo_164.gif 
Views:	2107 
Size:	3,6 KB (Kilobyte) 
ID:	35116


  Hacim = a2 . h
  Yanal Alan = 4 . a . h

  Alan = 4.ah + 2.a2
  Cisim köşegeni : e = Öa2 + a2 + h2

  3. Küp

  Bütün ayrıtları birbirine eşit olan dik prizmaya küp denir. Tüm yüzeyleri kare dir.  Name:	geo_166.gif 
Views:	2232 
Size:	1,9 KB (Kilobyte) 
ID:	35117
  Hacim = a3


  Alan = 6a2

  Kübün yüzey köşegenleri birbirine eşittir.

  Yüzey köşegeni: f = aÖ2
  Cisim köşegeni: e = aÖ3

  4. Üçgen Prizmalar

  Prizmalar tabanlarının şekline göre isim aldıklarından tabanı üçgen olan prizmalara üçgen prizma denir.
  Üçgen prizmalar tabanını oluşturan üçgene göre isimlenir.

  a. Eşkenar Üçgen Prizma

  Eşkenar üçgen prizmanın tabanları eşkenar üçgendir. Yan yüzeyleri ise üç tane eş dikdörtgenden oluşur.Tabanı eşkenar üçgen olduğundan


  Name:	geo_169.gif 
Views:	2286 
Size:	3,4 KB (Kilobyte) 
ID:	35118

  Tabanı eşkenar üçgen olduğundan


  Taban alanıİsim: geo_1610.gif
Görüntüleme: 1714
Büyüklük: 1.000 Byte
  Hacimİsim: geo_1611.gif
Görüntüleme: 1700
Büyüklük: 1,0 KB (Kilobyte)

  Taban çevresi 3a olduğundan, yanal alan 3a.h dır.
  Buradan tüm alanı

  Tüm alanİsim: geo_1612.gif
Görüntüleme: 1685
Büyüklük: 1,1 KB (Kilobyte)

  b. Dik Üçgen Prizma
  Dik üçgen prizmanın tabanı dik üçgendir. Yan yüzeyleri ise üç tane dikdörtgenden oluşur.


  Name:	geo_1613.gif 
Views:	2761 
Size:	3,3 KB (Kilobyte) 
ID:	35122
  Tabanı dik üçgen olduğundan

  Taban alanı =İsim: geo_1614.gif
Görüntüleme: 1677
Büyüklük: 940 Byte
  Hacimİsim: geo_1615.gif
Görüntüleme: 1692
Büyüklük: 986 Byte
  Taban çevresi a + b + c olduğundan,
  Yanal alan = (a + b + c) . h
  Tüm Alan = b . c + (a + b + c) . h

  5. Silindir

  Tabanı daire olan prizmalara silindir denir. Silindirin yan yüzü dikdörtgen biçimindedir. Dikdörtgenin bir kenarı yükseklik kadar, diğer kenarı ise taban dairesinin çevresi kadardır.

  Name:	geo_1616.gif 
Views:	2112 
Size:	3,0 KB (Kilobyte) 
ID:	35125
  Taban alanı= pr2

  Hacim= pr2h
  Taban çevresi 2pr olduğundan yanal alan 2prh olur.

  Tüm alan = 2prh+ 2pr
  Bir dikdörtgen levha bir kenarı etrafında döndürüldüğündesilindir elde edilir.İsim: geo_1617.gif
Görüntüleme: 1853
Büyüklük: 2,0 KB (Kilobyte)

  6. Düzgün Çokgen Prizmalar

  Tabanı düzgün çokgenlerden oluşan prizmalara düzgün çokgen prizmalar deriz. Taban ayrıtları birbirine eşittir. Diğer dik prizmalarda olduğu gibi düzgün çokgen prizmalarda da yanal ayrıt aynı zamanda yüksekliktir.


  • Dik prizmalarda taban şekli ne olursa olsun, hacmin taban alanı ile yüksekliğin çarpımı ve yanal alanın ise taban çevresi ile yüksekliğin çarpımı olduğunu unutmayalım.


  EĞİK PRİZMALAR
  1. Eğik Kare Prizma

  Name:	geo_1618.gif 
Views:	1975 
Size:	3,3 KB (Kilobyte) 
ID:	35127
  Tabanı, bir kenarı a olan kareden oluşan prizma bir yöne doğru taban düzlemi ile a açısı yapacak kadar eğilirse eğik kare prizma elde edilir.

  Prizmanın yanal ayrıtlarına l dersek,
  Prizmanın yüksekliği h =l .sin a olur.
  Eğik prizmanın yanal ayrıtlarına dik olacak şekilde oluşan kesitine dik kesit denir. Eğik kare prizmanın iki yan yüzeyi dikdörtgen, diğer iki yan yüzeyi ise paralelkenardır.
  Eğik kare prizmanın dik kesitinin bir kenarı taban kenarı a kadar, diğeri ise,


  a'=a.sin a kadardır.

  Buradan;


  Dik Kesit Alanı = Taban Alanı x Sin a


  Dik kesit çevresi = 2a +2a.sin a

  Eğik prizmaların yanal alanlarının toplamı  Yanal alan= Dik kesit çevresi x Yanal Ayrıt

  bağıntısı ile bulunur. Alt ve üst tabanlar ilave edildiğinde tüm alan bulunmuş olur. Bütün prizmalarda olduğu gibi eğik prizmalarda da hacim, taban alanı ile yüksekliğin çarpımı ile bulunur.


  Hacim = Taban Alanı x Yükseklik

  Ayrıca dik kesit alanı ile yanal ayrıtın çarpımı ile de hacim bulunabilir.  Hacim = Dik Kesit Alanı x Yanal Ayrıt

  2. Eğik Silindir

  |AA'| = |BB'| = l
  Yanal ayrıtı l olan ve taban düzlemi ile a açısı yapan eğiksilindirde yükseklik,

  h=l.sin a


  Dik Kesit Alanı=Taban Alanı x Sin a
  Name:	geo_1619.gif 
Views:	1936 
Size:	2,4 KB (Kilobyte) 
ID:	35128

  Eğik silindirin yan yüz alanı, dik kesit çevresi ile yanal ayrıtının çarpımıdır. Bütün eğik prizmalarda olduğu gibi eğik silindir de de hacim, dik kesit alanı ile yanal ayrıtın çarpımına eşittir.

  Hacim = Taban Alanı x Yükseklik
  Hacim = Dik Kesit Alanı x Yanal Ayrıt
  Yanal Alan = Dik Kesit Çevresi x Yanal Ayrıt


  • DİK PRİZMALARIN ALAN ve HACİMLERİ

  Alt ve üst tabanları paralel eş şekillerden oluşan cisimlere prizma denir. Yan yüzeyleri taban düzlemine dik olan prizmalara dik prizma adı verilir.


  Dik Prizmalarda Alan ve Hacim Hesaplaması

  Prizmalarda yan yüzeyleri birleştiren ayrıtlara yanal ayrıt denir.  [AA'], [BB'], [CC'], [DD']
  yanal ayrıtlardır.
  Dik prizmalarda yanal ayrıt cismin yüksekliğine eşittir.
  Cismin yüksekliğine h dersek
  h = |AA'| = |BB'| = |CC'| = |DD'| olur.
  Name:	geo_1628.gif 
Views:	2134 
Size:	2,2 KB (Kilobyte) 
ID:	35113

  Prizmanın Hacmi


  Hacim=Taban Alanı x Yükseklik
  Name:	geo_1629.gif 
Views:	2275 
Size:	2,8 KB (Kilobyte) 
ID:	35114

  Dik prizmanın taban biçimi nasıl olursa olsun, yanal yüzeyi daima bir dikdörtgen olur. Yanal yüzü oluşturan dikdörtgenin alt kenarı tabanın çevresi kadardır. Diğer kenarı ise h yüksekliği kadar olur.  Yanal Alan = Taban çevresi x Yükseklik

  Bütün dik prizmaların yanal alanı taban çevresi ile yüksekliğin çarpımıdır. Bütün Alan ise yanal alan ile iki taban alanının toplamıdır.  Tüm Alan = Yanal Alan + 2. Taban Alanı

  1. Dikdörtgenler Prizması  Dikdörtgenler prizması yan yüzeyleri karşılıklı ikişer ikişer eş olan altı adet dikdörtgenden oluşan prizmadır. Burada hacim, taban alanı olan (a.b) ile yükseklik olan (c) nin çarpımıdır. Alan ise (a.b), (b.c) ve (a.c) yüzey alanlarının ikişer katlarının toplamıdır. Dikdörtgenler prizmasında birbirine en uzak iki köşeyi birleştiren doğru parçasınacisim köşegeni denir.Name:	geo_161.gif 
Views:	2119 
Size:	2,3 KB (Kilobyte) 
ID:	35115

  Cisim köşegeni daima prizmanın içinden geçer. Yüzeylerinden geçmez. Sadece bir yüzeyden geçen köşegene o yüze ait yüzey köşegeni denir. Burada köşegenlerin uzunlukları

  |AC'| = |A'C| = |BD'| = |B'D| = e (cisim köşegeni)
  |BD| = f (Yüzey köşegeni) olsun. Bu durumda


  Hacim = a.b.c


  Alan =2(ab+bc+ac)


  Alan = 2 (ab + bc + ac)


  Cisim Köşegeni: e =Öa2 + b2 + c2


  Yüzey Köşegeni: f = Öa2 + b2

  2. Kare Prizma
  Tabanı kare olan prizmalara kare prizma denir. Yan yüzü dört adet eş dikdörtgenden oluşur.

  Name:	geo_164.gif 
Views:	2107 
Size:	3,6 KB (Kilobyte) 
ID:	35116


  Hacim = a2 . h
  Yanal Alan = 4 . a . h

  Alan = 4.ah + 2.a2
  Cisim köşegeni : e = Öa2 + a2 + h2

  3. Küp

  Bütün ayrıtları birbirine eşit olan dik prizmaya küp denir. Tüm yüzeyleri kare dir.


  Name:	geo_166.gif 
Views:	2232 
Size:	1,9 KB (Kilobyte) 
ID:	35117
  Hacim = a3


  Alan = 6a2

  Kübün yüzey köşegenleri birbirine eşittir.

  Yüzey köşegeni: f = aÖ2
  Cisim köşegeni: e = aÖ3

  4. Üçgen Prizmalar

  Prizmalar tabanlarının şekline göre isim aldıklarından tabanı üçgen olan prizmalara üçgen prizma denir.
  Üçgen prizmalar tabanını oluşturan üçgene göre isimlenir.

  a. Eşkenar Üçgen Prizma

  Eşkenar üçgen prizmanın tabanları eşkenar üçgendir. Yan yüzeyleri ise üç tane eş dikdörtgenden oluşur.Tabanı eşkenar üçgen olduğundan


  Name:	geo_169.gif 
Views:	2286 
Size:	3,4 KB (Kilobyte) 
ID:	35118

  Tabanı eşkenar üçgen olduğundan  Taban alanıİsim: geo_1610.gif
Görüntüleme: 1714
Büyüklük: 1.000 Byte
  Hacimİsim: geo_1611.gif
Görüntüleme: 1700
Büyüklük: 1,0 KB (Kilobyte)
  Taban çevresi 3a olduğundan, yanal alan 3a.h dır.

  Buradan tüm alanı


  Tüm alanİsim: geo_1612.gif
Görüntüleme: 1685
Büyüklük: 1,1 KB (Kilobyte)

  b. Dik Üçgen Prizma

  Dik üçgen prizmanın tabanı dik üçgendir. Yan yüzeyleri ise üç tane dikdörtgenden oluşur.

  Name:	geo_1613.gif 
Views:	2761 
Size:	3,3 KB (Kilobyte) 
ID:	35122

  Tabanı dik üçgen olduğundan  Taban alanı =İsim: geo_1614.gif
Görüntüleme: 1677
Büyüklük: 940 Byte
  Hacimİsim: geo_1615.gif
Görüntüleme: 1692
Büyüklük: 986 Byte

  Taban çevresi a + b + c olduğundan,

  Yanal alan = (a + b + c) . h
  Tüm Alan = b . c + (a + b + c) . h

  5. Silindir

  Tabanı daire olan prizmalara silindir denir. Silindirin yan yüzü dikdörtgen biçimindedir. Dikdörtgenin bir kenarı yükseklik kadar, diğer kenarı ise taban dairesinin çevresi kadardır.


  Name:	geo_1616.gif 
Views:	2112 
Size:	3,0 KB (Kilobyte) 
ID:	35125
  Taban alanı= pr2

  Hacim= pr2h
  Taban çevresi 2pr olduğundan yanal alan 2prh olur.

  Tüm alan = 2prh+ 2pr
  Bir dikdörtgen levha bir kenarı etrafında döndürüldüğündesilindir elde edilir.İsim: geo_1617.gif
Görüntüleme: 1853
Büyüklük: 2,0 KB (Kilobyte)

  6. Düzgün Çokgen Prizmalar

  Tabanı düzgün çokgenlerden oluşan prizmalara düzgün çokgen prizmalar deriz. Taban ayrıtları birbirine eşittir. Diğer dik prizmalarda olduğu gibi düzgün çokgen prizmalarda da yanal ayrıt aynı zamanda yüksekliktir.


  • Dik prizmalarda taban şekli ne olursa olsun, hacmin taban alanı ile yüksekliğin çarpımı ve yanal alanın ise taban çevresi ile yüksekliğin çarpımı olduğunu unutmayalım.


  EĞİK PRİZMALAR

  1. Eğik Kare Prizma
  Name:	geo_1618.gif 
Views:	1975 
Size:	3,3 KB (Kilobyte) 
ID:	35127
  Tabanı, bir kenarı a olan kareden oluşan prizma bir yöne doğru taban düzlemi ile a açısı yapacak kadar eğilirse eğik kare prizma elde edilir.

  Prizmanın yanal ayrıtlarına l dersek,
  Prizmanın yüksekliği h =l .sin a olur.
  Eğik prizmanın yanal ayrıtlarına dik olacak şekilde oluşan kesitine dik kesit denir. Eğik kare prizmanın iki yan yüzeyi dikdörtgen, diğer iki yan yüzeyi ise paralelkenardır.
  Eğik kare prizmanın dik kesitinin bir kenarı taban kenarı a kadar, diğeri ise,


  a'=a.sin a kadardır.

  Buradan;


  Dik Kesit Alanı = Taban Alanı x Sin a


  Dik kesit çevresi = 2a +2a.sin a

  Eğik prizmaların yanal alanlarının toplamı  Yanal alan= Dik kesit çevresi x Yanal Ayrıt
  bağıntısı ile bulunur. Alt ve üst tabanlar ilave edildiğinde tüm alan bulunmuş olur. Bütün prizmalarda olduğu gibi eğik prizmalarda da hacim, taban alanı ile yüksekliğin çarpımı ile bulunur.


  Hacim = Taban Alanı x Yükseklik

  Ayrıca dik kesit alanı ile yanal ayrıtın çarpımı ile de hacim bulunabilir.  Hacim = Dik Kesit Alanı x Yanal Ayrıt

  2. Eğik Silindir

  |AA'| = |BB'| = l
  Yanal ayrıtı l olan ve taban düzlemi ile a açısı yapan eğiksilindirde yükseklik,

  h=l.sin a


  Dik Kesit Alanı=Taban Alanı x Sin a
  Name:	geo_1619.gif 
Views:	1936 
Size:	2,4 KB (Kilobyte) 
ID:	35128

  Eğik silindirin yan yüz alanı, dik kesit çevresi ile yanal ayrıtının çarpımıdır. Bütün eğik prizmalarda olduğu gibi eğik silindir de de hacim, dik kesit alanı ile yanal ayrıtın çarpımına eşittir.

  Hacim = Taban Alanı x Yükseklik
  Hacim = Dik Kesit Alanı x Yanal Ayrıt
  Yanal Alan = Dik Kesit Çevresi x Yanal Ayrıt

  sponsorlu bağlantılar

   Konuyu Beğendin mi?
 2. 2010-03-22 #2
  çok saol en iyi burda anlatılmıs:D
 3. 2010-03-23 #3
  teprik ederim cok iyi anlatmısın :D
 4. 2010-04-14 #4
  resimlerini niçin göremiyorum....?
 5. 2010-10-10 #5
  çok iyi fakat avatar nerden yükleyecem?
  sponsorlu bağlantılar
 6. 2011-04-04 #6
  akııllım :DD
 7. 2011-04-11 #7
  elinize sağlık yiğenim süper
 8. 2011-04-26 #8
  abi yazılı için güzel ön hazırlıktı keşke bütün siteler böyle olsa tekrar teşekkürler ...
 9. 2011-05-17 #9
  niye piremit yok
 10. 2011-05-24 #10
  Alıntı:
  zatura96 Nickli Üyeden Alıntı
  çok saol en iyi burda anlatılmıs:D
  çok saolun ödevime çok yardımcı oldunuz

  sponsorlu bağlantılar
 11. 2011-05-25 #11
  tşk beğendim
 12. 2013-04-10 #12
  neden iki kez aynı bilgi verilmiş
 13. 2013-05-12 #13
  işimi kolaylaştırdıgını düşünüyorum
  Okunma: 66900 - Yorum: 12 - Amp