Cebir, bilinmeyen çoklukların, matematik sembolleri ile formüle edilerek kurulan denklikler yardımı ile ifadesi ve bu denkliklerin çözülmesini konu alır.

Cebir bilim dalı, aritmetiğin soyutlanmasıyla doğmuştur. Cebir bilim dalı, aritmetiğin çözemediği pek çok problemi çözebilmektedir.

Ayrıca

Cebir, bugün çok farklı işlevleri üstlenmektedir.


Cebir'in işlevlerinden bir kaçını şu şekilde sıralayabiliriz: Cebir bir dildir, cebir bir problem çözme aracıdır cebir bir düşünce aracıdır, cebir bir okul dersidir. Cebir'in bu kadar farklı işlevinin olması, cebirin ne olduğuna ilişkin yapılan tanımların da değişiklik göstermesine neden olmaktadır.


Örneğin, cebir bir dil olarak düşünüldüğü zaman, Sutherland ve Rojano'ya göre (Akt: Lee, 1995), matematikteki veya başka disiplinlerdeki fikirleri açıklamak için kullanılan matematiğin bir dili olarak görülebilir. Eğer bir okul dersi olarak düşünülürse o zaman cebire, öğrencilerin denklemleri çözebilme ve sembolleri anlayabilme çabası olarak bakılabilir (Lee, 1995). Kısacası cebir, hayatın her alanında kendisini hissettirmektedir. Bu durum ise, cebirin kişiler (öğrenciler) tarafından öğrenilmesinin bir ihtiyaç olduğunu gündeme getirmektedir. Ancak, öğrenciler cebiri, aritmetiksel işlemleri yapmak, okumak ve yazmak gibi öğrenilmesi gereken öncelikli bir ihtiyaç olarak görmeyebilirler.


Bu durum, öğrenciler için, ileri matematik derslerinin anlaşılmamasına, üniversite ve bir çok kariyerli iş için kapıların kapanmasına neden olabilir (Williams, 1997). Oysa cebir, yukarıda bahsedilen tüm bu işler için "kapı açıcı" konumundadır (Choike, 2000; Maccini ve Hughes, 2000). Lacampagne (1995), "cebir matematiğin dilidir. O, tam manasıyla öğrenilmesi durumunda, ileri matematiksel konular için kapılar açar.


O, öğrenilememesi durumunda üniversite ve teknolojiye dayalı kariyer kapılarını kapatır ..." demiştir (s.12). Ulusal Eğitim Süreçlerini Değerlendirme (NAEP) projesi altında, Amerika'daki 7-11. sınıflardaki öğrencilerin matematiksel bilgi düzeylerini belirlemek üzere yapılan araştırmanın sonuçları, ortaokul öğrencilerinin temel cebir ve geometri kavramlarının bazılarına sahip olduklarını fakat bu bilgilerini, kavramlar arasındaki ilişkileri kavrayamadıkları için problem çözümlerinde kullanamadıklarını ortaya çıkarmıştır (Brown ve diğer., 1988). Bu sonuçlar, yalnızca bu çalışmayla sınırlı değildir.


Bir çok ülkede yapılan benzer çalışmalarda da benzer sonuçlar elde edilmiştir (Kieran, 1992). Ayrıca, Lee (1996) de, cebirin matematiğin geniş bir kültürünü içine alan bir mini kültür olduğunu belirterek, öğrencilerin eski kültürden (aritmetik) bu yeni kültüre (cebir) geçerken zorlandıklarını söylemektedir.
sponsorlu bağlantılar