Kadın Hakları Nelerdir? - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Kadın Hakları Nelerdir?

 1. sponsorlu bağlantılar
  Kadın hakları, kadınların erkeklere eşit şekilde sahip olduğu sosyoekonomik, siyasi ve yasal hakların tamamına verilen isim.

  Kadın hakları kavramı özellikle 19 yy'da büyük önem kazandı. Dünya genelinde çok çeşitli kurum ve kuruluşlar kadınların karşılaştığı sorunların ve ayrımcılıkların giderilmesi için çalışmalar yapıyor. Kadınların başlıca problemleri ise şunlar:


  • İş ve çalışma hayatında kadınlara yönelik negatif ayrımcılık.
  • Dünya çapında kadınların eğitim - öğretim hakkından yoksun veya ikinci planda bırakılması.
  • Bir çok devletin hukuki düzenlemelerinde kadın erkek ayrımı yapılması ve bilhassa miras hukuku ve medeni hukuk düzenlemelerinde kadınlara negatif ayrımcılık uygulanması.
  • Dünyada birçok bölgede, kadınların eş seçme, evlilik, boşanma ve diğer temel medeni haklarının tanınmaması.
  • Kadınlara yönelik fiziki şiddet ve psikolojik baskının en çağdaş ülkelerde bile tam anlamıyla kırılamamış olması.

  Dünyada Kadın

  • Dünya'nın yüzde 49.7'si kadın. Yani kadın nüfusu 3 milyardan fazla.
  • Her yıl, yarım milyondan fazla kadın, gebelik ya da doğum sırasında yaşamını yitiriyor.
  • Kadın cinayet kurbanlarının yüzde 70'i eşleri ya da sevgilileri tarafından öldürülüyor.
  • Dünyada her 3 kadından 1'i hayatının bir döneminde şiddete maruz kalıyor.
  • Her 5 kadından 1'i hayatının bir döneminde tecavüz veya tecavüz girişimi kurbanı oluyor.
  • ABD'de her 90 saniyede 1 kadın tecavüze uğrarken, Irak'ta nisan 2003'ten bu yana savaş sırasında ve sonrasında, en az 400 kadının tecavüze uğradığı İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün raporlarında yer alıyor.[2]
  • Dünyada, ağırlıklı olarak Afrika kıtasında 135 milyondan fazla kadın sünnet ediliyor.
  • Dünya genelinde mültecilerin yüzde 80'i kadın.
  • Gelişmekte olan ülkelerde okur-yazar olmayan her 3 kişiden 2'si kadın.
  • 280 milyonluk Arap dünyasında her 2 kadından 1'i okuma yazma bilmiyor.
  • Suudi Arabistan'da kadının oy hakkı yok, araba kullanması yasak.
  • Dünyada 54 ülkede kadınlara yönelik ayrımcı yasalar bulunurken, 'namus savunması' Peru, Bangladeş, Arjantin, Ekvator, Mısır, Guatemala, İran, İsrail, Ürdün, Suriye, Lübnan ve Venezuella'nın ceza yasalarında yer alıyor.
  • İran'da çok istisnai durumlar haricinde kadının boşanma hakkı yok.
  • İslam Şeriatıyla idare edilen ülkelerde bazı durumlarda zina yapan kadın ve erkeklere recm cezası uygulanmaktadır.
  • Tüm dünyada sağlık çalışanlarının yüzde 75'i kadın.
  • Siyasette ve iş dünyasında da kadınların oranı gelişmiş ülkelerde bile epey düşük.

  İş gücü olarak kadın

  Eğitim seviyesi 'arttıkça' kadınların işsizlik oranı keskin bir şekilde 'artıyor'. Yani eğitim gerektirmeyen işlerde kadınlar "ucuz iş gücü" olarak istihdam edilirken, yüksek ücretli ve statü sahibi mesleklerde iş bulmaları zorlaşıyopr.
  Örneğin Türkiye'de, okuryazar olmayan 1 milyon 46 bin kadından sadece 53 bini işsiz, yani okuma yazma bilmeyen kadınlarda işsizlik oranı yüzde 1. Buna karşın, lise altı eğitim alan kadınlarda işsizlik oranı yüzde 5.8'e çıkıyor.
  Lise mezunu erkeklerde işsizlik yüzde 12.2'yken, aynı oran kadınlarda yüzde 25.3. Üniversite mezunu erkeklerin sadece yüzde 9.3'ü işsizken, üniversite mezunu kadınlarda işsizlik oranı yüzde 18.1'e ulaşıyor.
  İşsiz erkekler arasında ilk kez iş arayanların oranı yüzde 19.9 olurken, işsiz kadınlar arasında ilk kez iş arayanların oranı yüzde 39.9. Bu veriler, kadınların giderek daha fazla oranda çalışma hayatında yeraldığını ortaya koyuyor

  Seçme ve Seçilme Hakkı

  19. yüzyılın sonlarında kadınların oy verme hakkına kavuşabilmesi konusu kadınhakları hareketi için önemli bir aşama temsil etmiştir.


  • Yeni Zellanda'da kadınlara seçme hakkı 1893 yılında, seçilme hakkı 1918'de verilmiştir. Bu yasa tüm ırktan kadınları kapsar.
  • 1902'de Avusturalya'da kadınlar seçme hakkı kazanmıştır.
  • 1906 yılında Finlandiya kadın vatandaşlarına seçme ve seçilme hakkı tanıyan ilk Avrupa ülkesi olmuştur. O yıllarda Rusya büyük çarlığına bağlı bir düklük olan Finlandiya, dünyada ilk kadın milletvekillerinin meclise girdigi ülke ünvanını da taşir. 1907 yılında 19 kadın milletvekili meclise girmeyi başarmıştır.
  • Norveç 1913'te, Danimarka ve o zaman Danimarka'ya bağlı olan Izlanda da 1915'de kadınlara oy hakkı vermiştir.
  • Kanada'da Quebec bölgesi hariç, kadınlar 1917'de seçme ve 1920'de seçilme hakkı elde ederken, Quebec'de kadınlara seçme ve seçilme hakkı 1940 yılında verilmiştir.
  • 1917'de Rusya ve eski Sovyet cumhuriyetlerinden bir kısmında da kadınlar seçme ve seçilme hakkı elde etmişlerdir. Bu hak 1918 yılı genel seçimlerinde ilk defa kullanılmıştır.
  • 12 Kasım 1918'de Avusturya kadınlarına oy hakkı vermiş, onu takip eden günlerde 30 Kasım 1918'de Almanya'da kadınların seçme ve seçilme hakkı yasayla garantilenmiş ve 19 Ocak 1919 seçimlerinde kadınlar ilk defa oy kullanmıştir.
  • Amerika Birleşik Devletleri'nde 1920 yılında yürürlüğe giren anayasa değişikliği ile ülke genelinde kadınlara oy verme hakkı tanınmış, Kasım 1920'de kadınlar ilk parlemento seçimlerine katılmışlardır.
  • 1918 yılında 30 yaşının üstünde olup, bazı özel durumlarda oy kullanabilme hakkını elde etmiş olan, Birleşik Krallık kadınları için tam oy hakkı 1928 yılında sağlanmıştır .
  • Güney Afrika Cumhuriyeti ırklarlarına göre kadınlara 1930'da beyaz ırka, 1984'de Hint ırkına , 1994'de de siyah ırka, oy hakkı tanımıştır.
  • Türkiye'de kadınlar 20 Mart 1930'da belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı kazandılar. 1933'te Köy Kanunu'nda muhtar seçme ve köy heyetine seçilme hakkı düzenlendi. Milletvekili seçimlerinde seçme ve seçilme hakkına ise 5 Aralık1934'te yapılan anayasa değişikliğiyle kavuştular. 8 Şubat 1935'de ilk defa meclis seçimlerine katılan türk kadınları mecliste 17 sandalye elde ettiler.
  • Fransa'da 4 Ekim 1944'de yapılan yasa değişikliğiyle kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi. 29 Nisan 1945'te ilk defa belediye seçimlerine katılan kadınlar 21 Ekim 1945'te de ilk defa parlemento seçimlerinde oy kullandılar.
  • 1925'de belediye seçimlerinde oy kullanmaya başlayan İtalyan kadınları 1946'da ilk genel seçimlere katıldılar.
  • Brezilya'da 1934'de, Filipinler'de 1937'de, Arjantin ve Meksika'da 1946'da, Japonya'da 1945'te, Çin'de 1947'de, Liberya'da 1947'de, Uganda'da 1958'de ve Nijerya'da 1960'da kadınlar oy verme hakkına sahip oldular.
  • İsviçre'de kadınların seçme ve seçilme hakkıni elde etmesi 7 Şubat 1971'de gerçekleşirken İsviçre'ye bağlı Appenzell kantonunda ise 1990'ı bulmuştur.

  8 Mart Dünya Kadınlar Günü

  • 1857 yılında, ABD'de dokuma işçisi kadınların daha insanca bir yaşam isteğiyle, eşitsizliğe ve ayrımcılığa, uzun ve insanlık dışı çalışma koşullarına karşı mücadeleye başladıkları 8 Mart, ilerleyen süreçte, tüm dünya kadınlarının kutladığı bir gün haline geldi.
  • 1857'den beri dünyanın birçok ülkesinde kutlanan bu gün 1977 yılındaki Birleşmiş Milletler genel toplantısında Kadın Hakları ve Uluslararası Barış günü olarak kararlaştırılmış ve kadınların haklarının verilmesinin dünya barışını güçlendireceği kabul edildi.
  • Böylece 8 mart Birleşmiş Milletler'e üye ülkelerde 'Uluslararası Kadın Günü' olarak kutlanmaya başladı.
  • 8 mart, 19'uncu yüzyılın sonlarından bu yana kadınların talep ve özlemlerini dile getirmedeki kararlılıklarını sergiledikleri ve bu güne dek hiç de küçümsenmeyecek haklar elde ettikleri bir gün oldu.
  • Kadınların daha eşit ve daha yaşanılır dünya için başlattığı mücadele, toplumların her kesiminde yankısını bulbuldu ve destek gördü.

  Günümüzde uluslararası insan hakları belgelerinde her insanın eşit ve özgür doğduğu, herkesin insan haklarına ve temel özgürlüklerine hiçbir ayrım gözetilmeksizin fırsat eşitliği çerçevesinde sahip olduğu ve cinsiyete dayalı ayrımcılığın kabul edilemezliği ilkeleri benimsendi.
  sponsorlu bağlantılar

   Konuyu Beğendin mi?
 2. 2011-12-05 #2
  benim ödevim var ama bana bu bilgiler yeterli değil. lütfen bunların yerine daha içerikli ve ayrıntılı şeyler yazınız.
 3. 2011-12-05 #3
  Benim ödevim var. Lakin bunlar bana yeterli değil. Daha ayrıntılı yazarsanız çok teşekkür edeceğim
 4. 2011-12-05 #4
  ödevim vr. Ama bunlr bana yterli değil. Daha uzun yazarmısınız?
 5. 2012-03-07 #5
  ya benim ödevim var ama bunlar yeterli değil biraz daha açı anlamlı ve net bierşey yaza bilirmisiniz
 6. 2012-03-07 #6
  bence çok güzel olmuş ödevimden 100 aldım
 7. 2012-03-24 #7
  Bnm için bu ödew çok önemli bnde büyüdüğümde kadın olacağım ve bu ödevi yaomaktan gurur duyuyorum karşıma birden çok kez çıksa tekrara tekrar yaparım
 8. 2012-03-24 #8
  Bnm için bu ödew çok önemli bnde büyüdüğümde kadın olacağım ve bu ödevi yaomaktan gurur duyuyorum karşıma birden çok kez çıksa tekrara tekrar yaparım
 9. 2012-04-01 #9
  sende yardım cı ol da yapk
 10. 2012-04-01 #10
  yardımcı olda bizde öğrenek
 11. 2012-04-11 #11
  Lan süriye deki kadınLArın hakkı nerde neden ordaki kadınların haklarını savunmuyorsunuz sizin kadar iki yüzLü serefsizler yoktur.süriyede'ki müslüman kadınların hakkını koruyun hani sizin kadın hakları ey dünya
 12. 2012-04-30 #12
  he tip sitenin tip yazıları nönönö
 13. 2012-05-04 #13
  benimde ödevim var ve çok gerekli sosyal ödevi
 14. 2012-05-07 #14
  bence yeterli olmuş ama fazla değil. biraz daha ayrıntılı konuya girerseniz eğer sevinirim emeği geçen herkeze şimdiden teşekkür ederim..


  Ayşenur ÖZKURT

 15. 2012-05-10 #15
  ya benim ödevim var ama yapamıyorum ve bu sitedekinler anlaşılır değil zaten ben kadınların şimdiki haklarını soruyorum ödevimiz şu TÜRKİYE DE KADINLARA HANGİ HAKLAR NE ZAMAN VERİLMİŞTİR bu sitede aradaığım cevabı bulamıyorum

  LÜTFEN DAHA ANLAŞILIR YAZAR MISINIZ

 16. 2012-05-15 #16
  bu benim için yeterli değil ödevim var ama işime hiç yaramadı bu yüzden ödevimi yapamadım daha ayrıntılı yazın
 17. 2012-09-18 #17
  Zamanında eski Türk devletlerinde kadına çok büyük değer verilmiştir,kadın hakları bizim tarihimize kadar uzanıyor,en basitinden arapça bir kelime olan "avrat"kelimesine bir bakın tamamen kaba bir kelime, yani adamların kadına verdiği değer kelimeden anlaşılıyor.Oysaki Türkçe bir kelime olan Hatun kelimesine bakın kadını yüceltiyor bu sebepten dolayı özelliklede büyük harfle başlattım.Eski Türk destanlarına bakın ana lar ,yar lar eksik olmaz....
 18. 2012-11-25 #18
  ne olur doğru cevap verin
 19. 2012-12-27 #19
  Kadın hakları Dünya genelinde çok önemli bir husustur.Tüm Dünya'da ki kadınlar öncelikle şiddet ve maduriyetten uzak tutulmalı,şiddet uygulandığında ise kadının yapması gereken şeyleri bilmesi gerekir.Eğer sizde kadınların şiddet görmemesini ve nelerin bilmesi gerektiğini istiyorsanız hemen http://www.kadinlar.net/hukuk-kocunuz/kadin-haklari/ adresini ziyaret edin.
 20. 2013-01-13 #20
  bnm yarin sinavim var ama bunlar bana yeterli degil daha acik bir sekilde anlatsaniz
 21. 2013-01-15 #21
  bu bilgiler gayet açık ve ayrıntılı bence
 22. 2013-02-22 #22
  merhaba ben 3 hafta önce kaynanam yüzünden kavga ettik eşim beni evden kovdu bende valizimi alıp ablamlara gittim 3hafta orda kaldım eşim bu eve giremessin dedi evin anahtarlarınıda aldı annesinide eve bekçi bıraktı çocuklarımı bana göstermek istemedi ben de çocuklarım için sabah eve geldim ama akşam saat 6.30 da eşim işten gelcek neler olcak ne yapacağımı bilmiyorum bana yardım ederseniz sevinirim acil cevap bekliyorum
 23. 2013-03-24 #23
  bence spr olmuş ödevimden 95 aldım bu benim için çok güzel bi puan
  Okunma: 114111 - Yorum: 22 - Amp