sponsorlu bağlantılar
1)- Zamana Göre Sınıflandırma: (Örnek: Ortaçağ tarihi 15. yüzyıl tarihi gibi...)


2)- Mekana(Yer) Göre sınıflandırma: (Örnek:Türkiye Tarihi Avrupa tarihi gibi...)

3)- Konuya Göre Sınıflandırma: (Örnek: Tıp Tarihi Sanat tarihi gibi...)

TARİHİ NEDEN SINIFLANDIRIYORUZ?
Tarihi Zamana Mekana ve Konuya göre sınıflandırmamızın nedeni öğrenmeyiöğretmeyi araştırmayı kolaylaştırmakdır.

TARİHİN YÖNTEMİ: Tarihi olayları araştıran bir tarihçi sırasıyla aşağıdaki yöntemleri uygular.

1)-KAYNAK ARAMA: Önce olayla ilgili kaynaklar aranır.
Kaynaklar 2'ye ayrılır:
1- Ana Kaynaklar(Birinci el kaynaklar): Olayın geçtiği döneme ait kaynaklardır.
2- İkinci El Kaynaklar: Ana kaynaklardan yararlanılarak hazırlanan kaynaklardır. Ayrıca kaynakları YAZILI ve YAZISIZ kaynaklar diye de ikiye ayırabiliriz:
1- Yazılı Kaynaklar: Kitabeler fermanlar kanunlar mahkeme kayıtları noterlik yazıları gazeteler dergiler vb...
2- Yazısız(Sözlü) Kaynaklar: Evler kaleler tapınakla heykeller silah eşyalar destanlar efsaneler fıkralar atasözleri örf ve adetler vb...

2)- VERİLERİ TASNİF TAHLİL VE TENKİT ETME:
a)- Tasnif(Sınıflandırma): Elde edilen bilgiler zamana mekana ve konuya göre tasnif edilir.
b)- Tahlil(Analiz=İnceleme) : Kaynaklardan elde ettiğimiz bilgiler güvenilir mi? Karşılaştırma yapılarak bilgiler bu yönde incelenir.
c)- Tenkit(Eleştiri): Elde edilen bilgilerin işe yarayıp yaramadığı hangi bilgilerin kullanılacağı belirlenir.
3)- SENaaa(BİRLEŞTİRME): Kaynaklardan elde edilen bilgiler düzenlenerek yazılması safhasıdır.

sponsorlu bağlantılar