sponsorlu bağlantılar
Basit makinelerin en yaygın kullanılanlarından birisi de kaldıraçlardır. Kapı kolundan el arabasına, tahterevalliden tenis raketine kadar birçok alet kaldıraç mantığıyla çalışmaktadır.

Kaldıraç Çeşitleri

Yukarıdaki resimde gösterilen basit bir kaldıraç şeklidir. Kaldıraçlarda herhangi bir yükü, bir destek noktasından yararlanarak kaldıran aletlerdir.

Destek: Bir kaldıracın etrafında hareket ettiği noktadır.

Yük Kolu: Yükün desteğe uzaklığıdır

Kuvvet Kolu: Kuvvetin desteğe uzaklığıdır.

Kuvvetten Kazanç:
Bir kaldıraç bir yükü daha az kuvvetle yapıyorsa kuvvetten kazanç sağlamış demektir. Örneğin 100N'luk yükü 70 N'la dengeleyen bir kaldıraç kuvvetten 30N kazanç sağlar.

Eğer kaldıraç yükü olması gerekenden daha büyük bir kuvvetle kaldırıyorsa kuvvetten kayıp var demektir. Örneğin 100 N'luk kuvveti 130N'la kaldırırsan kuvvetten 30N kaybetmişiz demektir.

Kuvvetten Kazanç

Kaldıraç Türleri
Kaldıraçlar kuvvet, yük ve desteğin konumuna göre 3 sınıfa ayrılmaktadır.

1. Desteğin ortada olduğu kaldıraçlar

Desteğin ortada olduğu kaldıraçlarBu kaldıraçlarda destek ortadadır. Makas, pense, tahterevalli gibi aletler bu kaldıraçlara
örnektir.

2. Yükün ortada olduğu kaldıraçlarYükün ortada olduğu kaldıraçlarBu kaldıraç türlerinde yük ortada bulunur. Günlük hayatta kullandığımız fındık kıracakları, menteşeli kapılar, el arabaları bu türden kaldıraçlara örnek olarak verilebilir.
3. Kuvvetin ortada olduğu kaldıraçlar


Kuvvetin ortada olduğu kaldıraçlarKuvvetin orada bulunduğu kaldıraçlara örnek olarak teniz raketi, cımbız, kürek gibi araçlar verilebilir.
Arşimet (Archimedes) Kimdir?Arşimet (Archimedes) Kimdir?

Kaldıraçlar üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Yunanlı bilim insanı Arşimet milattan önde 287 - 311 yılları arasında yaşadı. Arşimet'in kaldıracın önemi üzerine öğrencilerine ders anlatırken, "Bana bir dayanak noktası verin Dünya'yı yerinden oynatayım" dediği rivayet edilmektedir.
sponsorlu bağlantılar