sponsorlu bağlantılar
Sonu (p, ç, t, k) sert ünsüzleri ile biten bir sözcük ünlü ile başlayan bir ek aldığında "p-b'ye, ç-c'ye, t - d'ye, k -g, ğ'ye" dönüşür. Bu kurala ünsüz yumuşaması denir.

ÖRNEK"ekmek" sözcüğüne "-e" hal ekini getirirsek sözcüğün sonundaki "k" sert ünsüzü "ğ"ye dönüşür.

ekmeke değil, ekmeğe olur.

dönemeç + i > dönemeci

ceket + e > cekede

çorap + ı > çorabı

Tek heceli ve yabancı sözcüklerin bazılarında yumuşama olur, bazılarında ise olmaz.

-suç>suç - u

-süt>süt - ü


-hukuk>hukuk - u


-ahlak>ahlak -1


-millet>millet - i


-devlet>devlet - i

-saç > saç -1


-kök>kök- ü


-cumhuriyet> cumhuriyet-in


-ek>ek - in


-saat>saat - in


-üç>üç - üncü

çok>çoğu , kap>kabı, cep>cebi Sözcükleri tek heceli olmalarına rağmen yumuşama olmuştur.

Özel isimlerin sonunda kesinlikle yumuşama olmaz. Bu sözcükler olduğu gibi yazılır.

• Kızılırmak'a--- (Kızılırmağ'a yanlış)

• Mehmet'e--- (Mehmed'e yanlış)


• Sinop'u--- (Sinob'u yanlış)


• Zonguldak'ı--- (Zonguldağ'ı yanlış)
UYARI:"p,ç,t,k" ünsüzleriyle biten özel isimler ünlü ile başlayan bir ek aldıklarında yazımda yumuşama olmaz; ancak okunuşta yumuşama yapılarak okunur.

• Kızılırmak'a (yazılır) - Kızılırmağa (okunur)

• Mehmet'e (yazılır) -Mehmede (okunur)


• Sinop'u (yazılır) - Sinobu (okunur)


• Zonguldak'ı (yazılır) -Zonguldağı (okunur)


• Uşak' a (yazılır) -Uşağa (okunur)


• Bilecik'e (yazılır) - Bileciğe (okunur)


• Serap'ın (yazılır)- Serabın (okunur)

sponsorlu bağlantılar