İşgüzar
TDK

sıfat Türkçe + Farsça -gu£¥r

1 .
Gereği yokken, genellikle kendini göstermek için işe karışan (kimse).
2 .
eskimiş Eli işe yatkın, becerikli (kimse).