Biyogaz Atıklardan Enerji - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Biyogaz Atıklardan Enerji

 1. sponsorlu bağlantılar
  Biyogaz teknolojisi, organik maddelerin (gübre, bitkiler, yemek artıkları...) oksijensiz ortamda parçalanması sonucu açığa çıkan yanıcı gazın elde edilmesi ve etkin bir şekilde kullanılmasını içermektedir.Böylelikle, bu atıkların çevreye zarar vermesi önlenmekte ve enerji üretilmektedirÜstelik, sistemde işlenmiş atıkların gübre olarak değeri artmaktadır.Bu açıdan bakıldığında biyogaz, bir güneş enerjisi türü ve yenilenebilir bir enerji kaynağı, çevreye zarar veren maddeleri ortadan kaldıran bir arıtma tesisi ve işlediği organik atıklara değer kazandıran bir gübre üretim teknolojisidir.

  Somut ve kolay ölçülebildiği için oksijensiz sistemlerin en belirgin yararı, metan gazı üretimidir. Biyogaz, ana olarak metan ve karbondioksitten oluşur. Birim hacmin enerji değeri ise karbondioksit oranına bağlı olarak değişmekle birlkte, doğalgaza yakın bir kalori değeri vardır.

  Biyogaz, hayvansal ve bitkisel atıkların oksijensiz ortamda ayrışması sonucu ortaya çıkan bir gaz karışımıdır. Bileşiminde % 60-70 metan (CH4), % 30-40 karbondioksit (CO2), % 0-2 hidrojen sülfür (H2S) ile çok az miktarda azot (N2) ve hidrojen (H2) bulunmaktadır.

  Biyogaz Üretiminde Kullanılabilecek Bazı Atıklar

  Hayvansal Atıklar : Sığır, at, koyun, tavuk gibi hayvanların gübreleri, insan dışkısı, mezbaha atıkları ve hayvansal ürünlerin işlenmesi sırasında ortaya çıkan atıklar

  Bitkisel Atıklar : İnce kıyılmış sap, saman, mısır artıkları, şeker pancarı yaprakları gibi bitkilerin işlenmeyen kısımları ile bitkisel ürünlerin işlenmesi sırasında ortaya çıkan atıklar.

  Biyogaz üretiminde hayvansal ve bitkisel atıklar tek başına kullanılabileceği gibi belli esaslar doğrultusunda karıştırılarak da kullanılabilir.
  Biyogaz, temiz ve mavi bir alevle yanar.

  Biyogaz, kullanılmadığı zaman çürük yumurta kokusundadır ancak yanarken bu koku kaybolur. Bu özellik, biyogazı ileten borularda kaçak olup olmadığını anlamada kolaylık sağlar.

  Biyogaz çok düşük sıcaklıklarda (-164 °C) sıvılaştırılabilmektedir. Bu işlem çok pahalıdır bu nedenle gaz tüplerinde depolanması ekonomik değildir. Genellikle gaz halinde kullanılmaktadır.

  Türkiye'nin yüzölçümü 770.000 km2 ve nüfusu 67 milyondur. Türkiye'de büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı Tablo.1' de verilmiştir. Ayrıca Türkiye'nin değişik bölgelerinde onlarca tavuk çiftlikleri bulunmaktadır. Türkiye'de tavukçuluk Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde yaygınlaşmıştır. Özellikle Ankara, Balıkesir, Bolu, Bursa, Elazığ, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Yozgat ve Çukurova'da piliç eti, Afyon, Balıkesir, Bursa, Çorum, İzmir, Konya ve Manisa'da yumurta üretimi yaygın olarak sürdürülmektedir. 1997 yılı Tarım Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de 9987 adet ticari tavuk işletmesi vardır.

  Türkiye'de özellikle kırsal bölgelerde yemek pişirme ve ısınma amacı ile odun, tezek, LPG ve kömür, yakıt olarak kullanılmaktadır. Özellikle son yıllarda Türkiye'deki yakıt fiyatlarındaki artışlar, gelir düzeyi düşük kırsal bölgelerdeki halkı ekonomik olarak ciddi şekilde mağdur etmektedir. Kırsal bölgelerde ısınma amacı ile yeterli yakıtın olmaması zaten kısıtlı olan orman alanlarının tahribatına neden olmaktadır.

  Türkiye bir tarım ve hayvancılık ülkesidir. Türkiye'de biogaz ile ilgili çalışmalar 1957 yılında başlamıştır. 1975 yılından sonra toprak, su ve 1980'li yıllarda Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü kapsamında yürütülen biogaz üretimi çalışmaları uluslararası bazı anlaşmalarla desteklenmiş olmasına karşın 1987 yılında anlaşılmayan bir nedenle kesilmiştir. Türkiye'nin biogaz potansiyelinin 1400-2000 Btep/yıl düzeyinde olduğu tahmin edilmektedir.

  Dünya'da birincil enerji tüketim kaynağı %15 lik oranla biokütledir. Bu miktar gelişmekte olan ülkelerde %38 düzeyindedir. Özellikle bio enerji gelişmekte olan ülkelerde kırsal bölgelerde enerji temin amacıyla kullanılmaktadır. Hindistan'da kırsal bölgelerde yemek pişirme enerjisi toplam enerjinin %80'nini oluşmaktadır.

  Çin'de konut tipi bio reaktörlerde yılda 2 milyar m3 biogaz üretilmektedir. Yani bir aile yılda 200-300 m3 bio gaz üretmektedir. Yine Çin'de 25 milyon insan biogaz tesislerinden elde edilen gazları 8-10 ay yemek pişirme amacı ile kullanmaktadırlar. İyileştirilmiş ucuz biogaz sobalar ve lambalar geliştirilmiştir. Bunlar her eve dağıtılmıştır. Lambalar ve yakıcılar 2 cm su basıncı gibi düşük basınçta çalışabilme özelliğine sahiptir. 800 biogaz tesisinde 7800 kWh kapasiteli elektrik enerjisi üretim tesisi bulunmaktadır. Bu enerji 17000 aile tarafından kullanılmaktadır.

  Devamı ektedir.

  sponsorlu bağlantılar
  Eklenmiş Dosya

   Konuyu Beğendin mi?
  Güncelleme : 2017-07-04
  Okunma: 8957 - Yorum: 0 - Amp