1. Dünya Savaşının Sonuçları - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

1. Dünya Savaşının Sonuçları

 1. sponsorlu bağlantılar
  1-Avrupa'daki mevcut dengeler değişti

  2-Rakiplerini etkisiz hale getiren İngiltere ve Fransa en kazançlı devletler olurken; galipler safında yer alan İtalya ve Rusya hedefledikleri amaçlarına ulaşamamışlardır.

  3-Osmanlı ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu parçalanmış; Çarlık Rusya'sı yıkılmıştır.

  4-Türkiye, Macaristan, Polonya, Çekoslovakya, Yugoslavya, Letonya, Litvanya ve Ukrayna gibi ye-ni devletler kurulmuştur.

  Açıklama:Yugoslavya, Sırbistan, Karadağ, Bosna Hersek, Makedonya ve Slovenya'nın birleşmesi sonucunda kurulmuştur.

  5-Cemiyet-i Akvam kurulmuştur(1920)

  6-Sömürgecilik yerini Manda ve Himayeye bırak-mıştır.

  7-Barış Antlaşmalarında milliyetçilik prensibine dikkat edilmemesi azınlık sorununun ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

  8-Merkezi İmparatorlukların parçalanması sonucu Avrupa ve Orta Doğu'da denge boşlukları ortaya çıkmıştır.

  9-Komünizm, Faşizm, Nazizm gibi, demokratik ol-mayan, totaliter rejimler ortaya çıkmıştır.

  10-Sivil savunma düşüncesi ortaya çıkmış; böylece cephe gerisindeki sivil halkın korunması amaçlanmıştır.

  11-Barış Antlaşmaları devletlerin eşitliği ilkesine aykırı olduğu için sürekli bir barış ortamı sağlanamamış,bu yüzden II.Dünya savaşı çıkmıştır.

  12-Bazı devletler ekonomik krizlere girdi

  13-Ümmetçilik ve Turancılık iflas etti.

  14-Milliyetçilik güçlendi ve ulusal devletlerin kuruluşu hızlandı

  15-Deniz altı gemileri önem kazandı

  16-ABD tekrar içine kapandı

  17-İngiltere ve Fransa Orta Doğu kaynaklarını ele geçirdi

  18-Suriye, Irak, Lübnan ve Hicaz Osmanlı'dan ayrıldı.

  19-Irak, Suriye, Lübnan ve Filistin'de mandater yönetimler kuruldu.

  20-İttihat ve Terakki Partisi dağıldı.

  Açıklamalar:

  1-I.Dünya Savaşında ilk defa tank ve kimyasal silah kullanıldı

  2-Savaştan sonra sınırlar çizilirken milliyetlerin dağılımı dikkate alınmadığından dolayı savaştan sonra da milliyet olayları devam etti.

  3-İtalya savaş başlamadan önce Fransa ile gizli antlaşma yaptı

  4-Paris konferansında Doğu Trakya Yunanistan'a verildi.

  5-ABD I. ve II.Dünya savaşının bitmesinde etkili oldu.

  6-ABD savaşa girerken uluslararası dengede yerini almak istedi.

  7-ABD savaşa 2 Şubat 1918'de fiilen girdi.

  8-Savaştan sonra; Almanya'nın güçlenmemesi İn-giltere ve Fran-sa için temel politika oldu.

  9-Versay, Nöyyi, Sen Jermen ve Trianon antlaşmaları II.Dünya Savaşının çıkması ile yürürlükten kalktı

  10-ABD ve Osmanlı savaşın başlamasında etkili ol-mamıştır.

  11-Boğazların Osmanlı'nın elinde olması; Mustafa Kemal'e göre Osmanlı'yı savaşa sokabilecek stratejik bir etkendi.

  12-Rusya'da Bolşevik ihtilali çıkınca; Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan bağımsız oldu.

  13-Ukrayna 22 Ocak 1918'de bağımsız oldu

  14-Savaştan önce İngiliz sömürgeleri kendisinin 104 katı; Fransız sömürgeleri ise kendisinin 20 katıdır.

  15-Osmanlı'yı paylaşmak savaşın başlangıç sebeplerinden değildir.

  16-Malüb devletlerin bir daha savaşmaya cesaret edememesi için antlaşmalara ağır maddeler kondu.

  17-I.Dünya Savaşı'nda Danimarka, Norveç, İsveç, İsviçre ve İspanya tarafsız kalmıştır.

  18-Osmanlı, ABD, Yunanistan, Bulgaristan, Japon-ya ve Romanya savaşın başlangıcında etkili olmamıştır.

  sponsorlu bağlantılar

   Konuyu Beğendin mi?
  Güncelleme : 2013-08-05
  Okunma: 1102 - Yorum: 0 - Amp