Tenses (Zamanlar) İngilizce Konu Anlatımı ve Örnek Cümleler - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Tenses (Zamanlar) İngilizce Konu Anlatımı ve Örnek Cümleler

 1. sponsorlu bağlantılar
  Fiiller bir eylemi belirtirken bunun ne zaman yapıldığını da açıklarlar. Örneğin, "Öğretmen okula gitti." cümlesindeki "gitti" fiili gitmek eylemini anlatırken bu hareketin geçmişte yapıldığını da açıklar.

  "Askerler karşıdaki tepeye tırmanacaklar." cümlesindeki "tırmanacaklar" fiili hem tırmanmak eylemini bildirir hem de bu hareketin gelecekte yapılacağını belirtir. Fiiller bunun dışında bir eylemin sürekliliği, tamamlanıp tamamlanmama durumlarını da gösterirler.

  Fiiller çeşitli zaman içinde olan eylemleri anlatırken şekil değişikliğine uğrar, bazı takılar alır, başka sözcüklerle birlikte bulunurlar. İşte bu çeşitli durumların oluşumu "tenses - fiil zamanlar"ını meydana getirir.

  İngilizce fiillerin zamanları ileride teker teker ele alınarak ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir. Burada, genel bir fikir edinmeniz için zamanları topluca göreceğiz.

  İngilizcede fiil zamanlarını dört ana grup halinde toplamak mümkündür:

  1. the present tenses şimdiki zamanlar

  2. the past tenses geçmiş zamanlar

  3. the perfect tenses bitmiş zamanlar

  4. the future tenses gelecek zamanlar

  Şimdi bu grupların içinde bulunan zamanları görelim :

  THE PRESENT TENSES - ŞİMDİKİ ZAMANLAR

  Bu grubun içinde iki zaman vardır.

  a. the present continous tense - şimdiki zaman

  b. the simple present tense - geniş zaman

  Her bir zamanı kısaca açıklayarak kullanılma yeri, şekil olarak nasıl meydana getirildiği ve çeşitli hallerini gözden geçirelim.

  the present continuous tense - şimdiki zaman

  Fiil köküne -ing takısı eklenerek önüne, özneye uygun to be yardımcı fiili getirilirse şimdiki zaman kipi meydana gelir.

  to be yardımcı fiilinin şimdiki zamanda kullanılacak üç şekli am, is, are dır. Özne I ise am kullanılır. Özne tekil bir şahıs veya şeyse is, çoğulsa are kullanılır.

  I am going to the park. Ben parka gidiyorum.

  He is drinking milk. O süt içiyor.

  They are running. Koşuyorlar.

  Bu zaman halindeki bir cümleyi soru yapmak için cümledeki to be yardımcı fiili (am, is, are) cümle başına getirilir, olumsuz yapmak için to be ile esas fiil arasına not ilave edilir.

  Am I going to the park? Ben parka gidiyor muyum?

  Is he drinking milk? O süt içiyor mu?

  Are they running? Koşuyorlar mı?

  I am not going to the park. Ben parka gitmiyorum.

  He is not drinking milk. O süt içmiyor.

  They are not running. Koşmuyorlar.

  the simple present tense - geniş zaman

  Özneden sonra fiil yalın halde kullanılırsa geniş zaman kipi meydana gelir. Yalnız, özne tekilse fiile "s" ilave edilir.

  I read a letter. Bir mektup okurum.

  He drives the car. Otomobili kullanır.

  They run. Koşarlar.

  Bu cümleleri soru yapmak için cümlenin, başına do yardımcı fiili ilave edilir. Olumsuz yapmak için fiilin önüne do not getirilir.

  Do I read a letter? Bir mektup okur muyum?

  Do they run? Koşarlar mı?

  I do not read a letter. Bir mektup okumam.

  They do not run. Koşmazlar.

  Öznenin tekil olması durumunda fiile eklenen "s" soru ve olumsuz yapılma halinde fiilden alınır, cümleye ilave edilen do yardımcı fiiline eklenir. Do yardımcı fiilinin son harfi "o" olması nedeniyle bu ekleme "does" şeklinde olur.

  He drives the car. Otomobili kullanır.

  Does he drive the car? Otomobili kullanır mı?  sponsorlu bağlantılar

   Konuyu Beğendin mi?
 2. 2007-03-08 #2
  Bu zaman, geçmiş bir tarihte başlayıp, konuşulan ana kadar devam etmiş ve gelecekte de devam edecek gibi görülen olayları anlatmakta kullanılır. Present continuous tense ile Present perfect continuous tense arasındaki fark, present continuous un konuştuğumuz anda devam eden bir işi anlatmakta kullanılmasıdır. Oysa, Present Perfect Continuous tense kullandığımızda, şu anda süre gelen bir şeyin ne zaman başladığını yada ne kadardır devam ettiğini bildiririz.

  Bazı Zamanı Bildiren kelimeler

  for two days: iki gündür

  for ages: asırlardır

  for seven months: yedi aydır


  since bayram: bayramdan beri

  since 1071: 1071 den beri

  since yesterday: dünden beri

  Olumlu Şekli

  Özne+Have/Has+Been-fiilin 1.hali+ing

  Örnekler:

  I have been learning English for 5 years.

  (Beş yıldır İngilizce öğreniyorum)

  I have been working for two hours.

  (İki saattir çalışıyorum)

  Olumsuz Şekli

  Özne+Have not/Has not+Been fiil+ing

  have not=haven't

  has not=hasn't

  Örnekler

  I haven't been playing game for very long.

  (Uzun zamandır oyun oynamıyorum)

  Soru Şekli

  Has/have+özne+been+fiil+ing

  Örnek

  What has Ayşe been doing since morning?

  (Ayşe sabahtan beri ne yapıyor?)


  Haven't/hasn't+özne+been+fiil+ing

  Örnek

  Haven't you been watching TV for an hour?

  (Bir saattir televizyon izlemiyor musun?)

 3. 2007-04-18 #3
  işte benim konum çok thanks! :)
  Okunma: 14567 - Yorum: 2 - Amp