sponsorlu bağlantılar
XYY sendromu; erkek bireyin iki Y kromozomu taşımasına neden olan bir eşey kromozomlarında meydana gelen anöplodi durumudur.


1556 - XYY Sendromu (Kalıtsal Hastalıklar)


Görünümleri

Genelikle uzun boyluluk dışında herhangi bir morfolojik değişim görülmez. Boy ortalamaları, normalin yaklaşık 7 cm'in üzerindedir. Gelişme geriliği ve davranış sorunları vardır. Zeka gerilikleri yoktur. Normal doğurganlıkta ve testesteron seviyesindedirler. . Seri cinayet sanıklarının ve suç işlemeye eğilim gösteren kişilerin 1/25'inin, bu kromozom setine sahip oldukları ortaya çıkmıştır.Daha çok Amerika'da ki hapishanelerden yapılan incelemelerden sonra normal insanlara nazaran daha suça eğilimli olduklarına yönelik bir inanış olsa da yapılan istatistik alanının incelemeleri saptırdığı düşünülmektedir, bunun yanında genel olarak bu sendroma sahip çocuklar okul çağlarında öğrenme güçlüğü çekmekte ve yaklaşık %50 si öğrenim sırasında destek almaktadır.


Nedenleri

Erkek bireyde gamet oluşumu sırasında mayozun ikinci evresinde Y kromozomlarınınYY kromozomu taşıyan spermler oluşabilir. Eğer bu spermler normal bir yumurtahücresini döllerse, embriyo 44+XYY kromozom setini taşır. Birey, 47, XYY karyotipli olarak doğar. Ayrılmamasıyla yaklaşık, her 1000 canlı doğumdan birinde 47, XYY karyotipli bebekler doğar.

Türleri

Bazen, embriyonik dönemde mitozun geç safhalarında fazla Y kromozomu mozaik olarak görülebilir. Karyotip; 46,XY/47,XYY olarak görülür.

Ayrıca bakınız


  • Klinefelter sendromu
  • Turner sendromu
  • Triple X sendromu
  • 48,XXYY sendromu

sponsorlu bağlantılar