Söz Sanatları - Teşbih (Benzetme) - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Söz Sanatları - Teşbih (Benzetme)

 1. sponsorlu bağlantılar
  Aralarında çeşitli yönlerden ilgi bulunan iki varlıktan zayıf olanı güç-lü olana benzetme sanatıdır.
  "Ahmet aslan gibi güçlüdür." Cümlesinde güç yönünden zayıf olan Ahmet aslana benzetilmiştir.

  Her benzetme bir karşılaştırmadır.Örnek cümlede "Ahmet" ile "aslan" karşılaştırılmıştır.

  Aralarında ortak özellik bulunmayan kavramların karşılaştırılması benzetme değildir.Mesela:
  "Elma kadar sivri maydanoz ,
  Minare gibi ekşi duvar" benzetmeleri standartlara uymaz .Çünkü karşılaştırılan şeyler arasında ortak bir özellik mevcut değildir."Teşbihte hata olmaz " sözünü de bu minvalde değerlendirmek gerekir . "Hata ol-maz"dan kasıt teşbihin hata kabul etmeyeceği realitesidir.Yani hatalı teşbih teşbih değildir.

  İstisnalık arz etse de bazen kendisine benzetilen taraf güçlü ta-raf değildir: "Ninemin pamuktan daha yumuşak ellerini öpmeye doyamaz-dım"

  Benzetmenin Öğeleri ve Türleri

  Benzetmede "erkan-ı teşbih" de denilen dört öğe mevcut-tur.Bunlardan benzeyen(müşebbeh) ile kendisine benzetilen(müşebbehün bih) asli ; benzetme yönü(vech-i şebeh) ve benzetme edatı(edat-ıteşbih) yardımcı unsur olarak kabul edilir.
  Bu öğelerin var olup olmamasına göre teşbih sanatı çeşitlilik gös-terir.

  Canan gül gibi güzeldir. (Ayrıntılı benzetme /Teşbih-i mufassal)
  b.yen k.b.tilen b.edatı b.yönü

  Canan gül gibidir. (Kısaltılmış benzetme /Muhtasar-Mücmel)
  b.yen k.b.tilen b.edatı

  Gül Canan güzeldir.(Pekiştirilmiş benzetme /Müekked)
  k.b.tilen b.yen b.edatı

  Gül Canan bizim şeref misafirimizdir.(Teşbih-i beliğ/Yalın-güzel)
  k.b.tilen b.yen

  Bütün öğeleri tam olan benzetmeye "ayrıntılı", benzetme yönü konmamışa "kısaltılmış", benzetme edatı bulunmayana "pekiştirilmiş" ve nihayet yardımcı öğelerin bulunmadığı sadece temel öğelerle kurulanına da "beliğ" teşbih" diyoruz.
  Not: Andırmak, benzer,dönmek,sanki,kadar,örne k,-den ,bigi,meğer ki , gûyâ,tıpkı,misl,misüllü,niteki ,sıfat,manend,-veş,-asa,-var, çü, çün, tek,andırır... kelimeleri benzetme edatı kabul edilir.

  Örnek cümleler:
  Abbas tilki gibi kurnazdır.
  Yol yılan gibi kıvrılıyor.
  Türkiye güzellikte cennet gibidir.
  Taş gibi sert ekmek
  Kömür gibi kara gözlerin
  Elma gibi tatlı yanakların
  Kalem gibi ince parmak
  Rüya gibi güzel yaz.
  Buz gibi soğuk gazoz
  Civa gibi haretketli adam
  Süt gibi beyaz badana
  Dal gibi ince kız
  Yukarıdaki cümleleri benzetmenin dört türüne göre çekimleyiniz .

  Sanatlı beyitler ve mısralar
  Köhne düşünceler paslanmış çivilere benzer.
  İhtiyar adam bir çocuk gibi ağlıyordu.
  Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik.
  Kükremiş sel gibiyim bendimi çiğner aşarım.
  Kul Mustafa karakolda gezerken/Gülle , kurşun yağmur gibi ya-ğarken
  Dalgalan sen de şafaklar gibi ey nazlı hilal
  Bir kez Allah dese aşk ile lisan/Dökülür cümle günah misl-i hazan
  Karşımda eski evler tarih gibiydi.
  Gündüz denizlerde sönerken baktık/Ve çobanlar gibi dallar gibi yaktık
  Kız vücudun sarı güller gibi ter/Çık sudan kendini üryan göster
  Çini bir kasede bir Çin çayı içmekteydi/Bir güzel yırtıcı kuş gözleri gördüm/Som mücevher gibi kan kırmızı tırnaklarını
  Ârızın âb-ı sâftır gûyâ/Zekan bir habâbdır gûya
  Başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken/Yazılmamış bir destan gibi Anadolu'muz
  Ömür çiçek kadar narin
  Sandım ki güzelliğin cihanda / Bir saltanatın güzelliğiydi.
  Poyrazla söyleşir gibi yaprakların sesin
  Rûy-ı zemini tâbi-i fermanı kılmağa/Sultan Selim Han gibi bir şîr-i ner gelir
  Neva-yı neydir esen bad cam-ı meydür gül /Çemende eşk ile sahba misal- cu dökülür
  Yarin ki her tebessümü dağ üstü bağ olur/Destinde cam-ı neşve semavi çerağ olur.
  Hizmetçiye gel der gibi Azrail'e gel der.
  Kafası kazan gibi oldu.
  İstanbul karınca yuvası gibi oldu.

  Dudakların elmadan etli
  Sürekli sevgiyi duydukça anne toprak
  Bambaşka Leh,Macar,Venedik,Rus güzeli /Sessiz haremde her biri endamlı bir peri
  Yalnız bu katta mümkün olur daima / Her hamlesiyle ruh o çelik-ten kanatlı kuş
  Fark etmez anne toprak ölüm maceramızı
  Bu dil ağzımda annemin sütüdür.
  Gördüm deniz dedikleri bin başlı ejderi
  sponsorlu bağlantılar

   Konuyu Beğendin mi?
 2. 2009-08-30 #2
  Sözün anlamını kuvvetlendirmek için aralarında benzerlik bulunan iki kavramdan zayıf olanın,güçlüye benzetilmesidir.

  Öğeleri

  Bir teşbihte dört öğe bulunur:

  1. Benzetilen (Müşebbehün-bin): Kendisine benzetilen, birbirine benzetilen nesne ya da kavramlardan nitelikçe daha güçlü, daha üstün olan. Örneğe göre: "tilki".
  2. Benzeyen (Müşebbeh): Birbirine benzetilen nesne ya da kavramlardan nitelikçe daha güçsüz, zayıf olan. Örnekte: "adam".
  3. Benzetme yönü (Vech-i şebeh): Birbirlerine benzetilen nesne ve kavramlar arasındaki ortak nitelik. Örnekte "kurnazlık".
  4. Benzetme ilgeci (Edat-ı teşbih): Nesne ve kavramlar arasında benzetme ilgisi kuran ilgeç ya da ilgeç işlevi gören sözcük. Örnekte: "gibi".

  Örneğin "Yol yılan gibi kıvrılıyor" dendiğinde, "yol" benzeyen, "yılan" kendisine benzetilen, "kıvrılıyor" benzetme yönü, "gibi" ise benzetme edatıdır. Örneğin "Kız tavşan gibi koşuyor" dendiğinde, "kız" benzeyen, "tavşan" kendisine benzetilen, "koşuyor" benzetme yönü", "gibi" ise benzetme edatıdır.

  Türleri

  Teşbih, bu öğelerden bir ya da birkaçının kullanılıp kullanılmamasına göre dörde ayrılır:

  • Dört öğenin de bulunduğu teşbih ayrıntılı benzetmeÖrneğin, "Ahmet aslan gibi güçlüdür".


  • Benzetme yönü bulunmayan teşbih kısaltılmış benzetme Örneğin, "Ahmet aslan gibidir". Burada "güçlülük" vurgulanmamıştır.


  • Benzetme ilgeci bulunmayan teşbih pekiştirilmiş benzetme(Örneğin, "Ahmet kuvvetli aslandır". Bu teşbihte "gibi" ilgeci kullanılmamış.


  • Benzetme yönü ve benzetme ilgeci bulunmayan teşbih yalın benzetme (. Örneğin, "Aslan Ahmet."

 3. 2010-12-10 #3
  1. TEŞBİH (BENZETME): Aralarında türlü yönlerden benzerlik ilgisi bulunan iki şeyden, benzerlik bakımından güçsüz durumda olanı daha üstün olana benzetmektir. Dört ögesi vardır. (Benzeyen, kendisine benzetilen, benzetme yönü, benzetme edatı).

  Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik.
  Benzeyen benzetilen benzetme benzetme
  Şimşek gibi bir semte atıldık yedi koldan
  Benzetilen benzetme benzetme
  Askerlerimiz aslan gibi kuvvetlidir.
  Benzeyen benzetilen benzetme benzetme

  A) TEŞBİH-İ BELİĞ (GÜZEL BENZETME): Sadece benzeyen ve benzetilen ögelerle yapılan benzetmedir. Benzetme yönü ve benzetme edatı kullanılmaz.
  Gürz ayaklı
  Kalkan elli
  Sancaktar olduğu
  Sancak tutuşundan belli

  F.H.Dağlarca

  *Divan edebiyatındaki mazmunların çoğo teşbih-i beliği sanatına örnektir.
  Servi boy, elma yanak, gonca ağız, kiraz dudak

  B) YAYGIN BENZETME:
  Benzeyenle benzetilen arasındaki birden çok özelliklerin sıralnmasıyla yapılan benzetmedir.

  Aşağıdaki örnekte "vatan" bir çınara benzetilmiştir.

  ÇINAR
  Hani bir gün seninle Topkapı'dan
  Geliyorduk; yol üstü bir meydan
  Bir çınar gördük; Enli, boylu, vakur
  Bir ağaç; hiç eğilmemiş, mağrur
  Koca bir gövde, belki altı asır
  Belki ondan da fazla dalgın, ağır
  Kaygısız bir ömür sürüp gelmiş;
  Öyle serpilmiş, öyle yükselmiş,


  Tevfik Fikret

  Okunma: 6554 - Yorum: 2 - Amp