Present Perfect Tense Olumlu ve Olumsuz Cümle Örnekleri - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Present Perfect Tense Olumlu ve Olumsuz Cümle Örnekleri

 1. sponsorlu bağlantılar
  Olumlu Cümleler

  - I have been to Moscow. (Moskova"da bulundum.)

  - You have finished the exercise. (Alıştırmayı bitirdin.)

  - He has just gone home. (O, biraz önce evden çıktı.)

  - She has already had a holiday this year. (O bu yıl çoktan tatile çıktı.)

  - It has broken! (O kırıldı.)

  - We have seen this film before. (Bu filmi daha önce gördük.)

  - They have bought a new car. (Onlar yeni bir araba aldılar.)

  - I have worked as a secretary for two years. (İki yıldır sekreter olarak çalışıyorum.)

  - The film hasn"t started yet. (Film henüz başlamadı.)

  - We"ve already had our breakfast. (Kahvaltımızı çoktan ettik.)

  - I"ve already done my homework. (Ödevimi çoktan yaptım.)

  - Do you want a cup of coffee? (Bir fincan kahve ister misin?)

  - No, thanks. I"ve already had one. (Hayır, teşekkürler. Ben çoktan bir tane içtim.)

  -
  I've bought a new car. Yeni bir araba satın aldım.

  -
  They have gone out. Dışarı çıktılar.

  -
  My father has started a new job. Babam yenir bir işe başladı.

  -
  She has had a baby. Bebeği oldu.

  -
  I have seen her. Onu gördüm.

  -
  We have met the new manager. Yeni müdürle tanıştık.

  -
  Paul has read that book. Paul o kitabı okudu.

  -
  Phil and Jack have been to Russia. Phil ve Jack Rusya'da bulundu.

  -
  He has driven a car before. Daha önce araba sürdü.

  Olumsuz Cümleler

  - Havent they ever been to Turkey?

  -
  Hasnt she ever met John?

  -
  I have not seen Tom this morning.

  -
  The students have not finished their homework.

  -
  Maria has not washed the dishes

  -
  The secretary hasnt typed the letter yet.

  -
  We havent received any messages from Jack this week.

  - We have never met that man before. O adamla önceden hiç tanışmadık.

  -
  She hasn't helped me with my problem. Sorunumla ilgili bana yardım etmedi.

  -
  The students haven't studied hard enough this term. Öğrenciler bu dönem yeterince sıkı çalışmadılar.

  -
  The children haven't come to the park. Çocuklar parka gelmediler.

  -
  My cats have not eaten anything. Kedilerim hiçbir şey yemedi.

  -
  I have not had lunch yet. Hala öğle yemeği yemedim.

  -
  They haven't phoned me. Bana telefon etmediler.
  sponsorlu bağlantılar

   Konuyu Beğendin mi?
 2. 2010-12-23 #2
  1 - PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE
  Olumlu, olumsuz ve soru şekillerini gösteren tablolar.

  (+) I, you, we, they + have been verb-ing he, she, it + has been verb-ing

  POSITIVE OLUMLU
  I have been reading a magazine. Bir dergi okumaktayım.
  You have been watching TV since morning. Sabahtan beri TV seyretmektesin.
  He has been studying English for two years O iki yıldır İngilizce çalışmakta.
  She has been making a cake for her birthday. Doğum günü için kek yapmakta.
  It has been raining . Yağmur yağmakta.
  We have been playing tennis . Biz tenis oynamaktayız.
  You have been talking on the phone for half an hour. Yarım saattir telefonda konuşmaktasın.
  They have been working hard. Onlar yoğun çalışmaktalar.

  QUESTION SORU
  Have you been reading a magazine? Dergi mi okumaktasın?
  Has he been studying English for two years? O iki yıldır İngilizce mi çalışmakta?
  Has she been making a cake for her birthday? Doğum günü için kek mi yapmakta?
  Has it been raining? Yağmur mu yağmakta?
  Have you been playing tennis? Tenis mi oynamaktasınız?
  Have they been working hard? Onlar yoğun mu çalışmaktalar?

  NEGATIVE OLUMSUZ
  I haven't been reading a magazine. Ben bir dergi okumamaktayım.
  You haven't been watching TV since morning. Sabahtan beri TV seyretmemektesin.
  He hasn't been studying English for two years O iki yıldır İngilizce çalışmamakta.
  She hasn't been making a cake for her birthday. Doğum günü için kek yapmamakta.
  It hasn't been raining . Yağmur yağmamakta.
  We haven't been playing tennis . Biz tenis oynamamaktayız.
  You haven't been talking on the phone for half an hour. Yarım saattir telefonda konuşmamaktasın.
  They haven't been working hard. Onlar yoğun çalışmamaktalar.

  Okunma: 144251 - Yorum: 1 - Amp