Anayasa Mahkemesi - Anayasa Mahkemesinin Görevleri - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Anayasa Mahkemesi - Anayasa Mahkemesinin Görevleri

 1. sponsorlu bağlantılar
  Anayasa Mahkemesi, 1961 Anayasası'yla kurulmuştur. Amacı Anayasa'da yazılı temel hak ve özgürlükleri korumak ve TBMM tarafından çıkarılan yasaların başvuru üzerine anayasa'ya uygun olup olmadığını denetlemektir.". Anayasa Yargısı, bazı değişikliklerle birlikte 1982 Anayasası'nca da korunmuştur. Bugünkü Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'tır. Başkan Vekili ise Osman Alifeyyaz Paksüt'tür

  Geçmişi

  Anayasa Mahkemesi 9 Temmuz 1961 tarihinde halk çogunluğu tarafından kabul edilen 1961 Anayasası ile Türk siyasi hayatına girmiştir. 1961 Anayasası ile sağlanan 'hukuk devleti 'yargı bağımsızlığı' ilkeleri ile güvence altına alınan Anayasa Mahkemesinin temel görevleri anayasa ile belirlenmiş daha sonrasında 1982 anayasası'nca da biraz daha daraltılılarak korunmuştur. Buna göre Anayasa Mahkemesinin görevleri aşağıdaki gibidir:

  Egemenliğini kullanımında var olan ve yukarıda açıklanan kavram ve kurumların egemenliği kullanırken faliyetlerinde "Anayasaya" uygunluğunu belirleyen kurum Anayasa Mahkemesi olarak belirlenmişdir.

  Anayasa mahkemesi parlamentonun çıkardığı yasaların gene parlamentonun daha önce yasalaştırdığı kavramlarla uygunluğunu incelemesi ve çelişkilerin önlenmesi amacıyla denetler.Ayrıca Anayasa değişikliklerinin usul, kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve TBMM İçtüzüğü'nün hem usul hem de esas bakımından Anayasa'ya uygunluğunu denetler

  Cumhurbaşkanını, Bakanlar Kurulu üyelerini, yüksek mahkemelerin başkan ve üyelerini, başsavcıları, Cumhuriyet başsavcıvekilini, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ile Sayıştay Yüce Divan sıfatıyla yargılar.

  Siyasi partilerin siyasi partiler kanununa uygun faliyetlerde bulunduğuna dair, TBMM kararlarıyla milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırıldığında veya üyeliklerinin düşürüldüğünde bu kararların iptaline ilişkin en son mercidir. Uyuşmazlık Mahkemesi'ne başkanlık edecek üyeyi oy çokluğuyla seçer.

  Organizasyonu

  Anayasa Mahkemesi 11 asıl, 4 yedek üyeden oluşur. Anayasa Mahkemesi'nin tüm üyelerini cumhurbaşkanı seçer. Anayasa Mahkemesi, başkan ve 10 üye ile toplanır ve salt çoğunlukla karar verir. Anasaya değişiklikleri ve siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin kararlarda beşte üç oy çokluğu şarttır. Üyeler çekimser oy kullanamazlar. Yargılamanın aleniyeti ilkesi Anayasa Mahkemesi davalarında geçerli değildir. 2008 yılı bütçesi kapsamında Anayasa Mahkemesi'ne öngörülen ödeneğin 17 milyon 452 bin TL olduğu açıklandı. Temel Amaçları:

  Görevleri

  Yasaların Anayasaya Uygunluğu Denetimi

  -Parlamentonun çıkardığı yasaların gene parlamentonun daha önce yasalaştırdığı kavramlarla uygunluğunu incelemesi ve çelişkilerin önlenmesi, Anayasa değişikliklerinin usul, kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve TBMM İçtüzüğü'nün hem usul hem de esas bakımından Anayasa'ya uygunluğunu denetlemek,

  Yüce Divan

  -Cumhurbaşkanını, Bakanlar Kurulu üyelerini, yüksek mahkemelerin başkan ve üyelerini, başsavcıları, Cumhuriyet başsavcı vekilini, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ile Sayıştay başkan ve üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılanmak. Bu konuda Özdağların yargılanması davası mahkumiyetle sonuçlanmıştır.

  Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması

  -Siyasi partilerin siyasi partiler kanununa uygun faliyetlerde bulunduğuna dair, TBMM kararlarıyla milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırıldığında veya üyeliklerinin düşürüldüğünde bu kararların iptaline bakmak,

  -Uyuşmazlık Mahkemesi'ne başkanlık edecek üyeyi atamak olarak belirlenmişdir.

  Partilerin Kapatılması

  Siyasal Partilerin Kapatılması Davalarına Bakmak görevi vardır.Şu anda DTP nin kapatılma davasına bakılmaktadır.

  sponsorlu bağlantılar

   Konuyu Beğendin mi?
 2. 2012-04-12 #2
  süpersin be arwen
 3. 2012-04-17 #3
  süpersin be arwen :):):):):)
 4. 2012-04-17 #4
  malca bir şey
 5. 2012-04-17 #5
  çok piççe
 6. 2013-04-15 #6
  Harika ezberlemek gerek
 7. 2014-06-28 #7
  iyiymiş bilgiler bir kez okumayla bile akılda kalıcı emeğe saygı teşekkürler
  Okunma: 14987 - Yorum: 6 - Amp