sponsorlu bağlantılar
Yağlı Güreş Nedir?Yağlı güreş, geleneksel bir Türk sporudur. Güreşçiler vucutlarına yağ sürerek güreştikleri için bu şekilde adlandırılır. Er Meydanı denilen alanlarda yapılır.

Güreşçilerin vucutlarının yağlanması nedeni ile birbirlerini tutmaları zorlaştığından, büyük güç ve ustalık gerektiren bir spordur.

Bugün resmî müsâbakalarda yeralan Serbest ve Greko-Romen güreş türlerinin dışında, sırf millî geleneklerimiz arasında yeralan yağlı güreş ise, Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçtikleri tarihten beri memleketimizde yapılagelen bir güreş türüdür. Bugün, yurdumuzda yağlı güreş, düğünlerin, panayırların, mola veren askerî birliklerimizin en önemli eğlencesidir.

Her yıl, haziran ayında Edirne'nin Sarayiçi mevkiinde yapılan tarihî Kırkpınar güreşleri, Süleymân Paşa komutasında, bir gece salla Çanakkale Boğazını geçerek, Gelibolu'ya çıkan ve Rumeli fetihlerine katılan Müslüman kırk Türk yiğidinin hâtırasını anmak gâyesiyle yapılmaktadır.


Sıkletler (Boylar)

Kırkpınar başta olmak üzere, büyük çaplı yağlı güreş müsabakalarında boylar şu şekilde düzenlenir:

 1. Gösteri
 2. Yıldız 1
 3. Yıldız 2
 4. Yıldız 3
 5. Teşvik
 6. Tozkoparan
 7. Deste Küçük Boy
 8. Deste Orta Boy
 9. Deste Büyük Boy
 10. Küçük Orta Küçük Boy
 11. Küçük Orta Büyük Boy
 12. Küçük Orta Boy
 13. Baş Altı Boy
 14. Baş Boyu

Güreşçi sayısının daha az olduğu mahalli yağlı güreş etkinliklerinde ise boylar aşağıdaki gibi düzenlenir:

 1. Teşvik Boyu
 2. Deste Boyu
 3. Küçük Orta Boy
 4. Büyük Orta Boy
 5. Baş Altı Boy
 6. Baş Boyu

sponsorlu bağlantılar