sponsorlu bağlantılar
Ege Bölgesinin Özellikleri

1- Dağların kıyıya dik uzanması

2-Dağların arasında çöküntü ovaların yer alması

3- Ilıman olan akdeniz ikliminin iç bölgeleri doğru gitmesi

4- Kıyılarının çok girintili çıkıntılı olması

5- Önemli ihracat limanın olması

6- Nüfusun özellikle kıyı bölgelere doğru yoğunlasması

Akdeniz Bölgesinin Özellikleri


Batı ve Orta Toros Dağları'nın kıyıya paralel uzanması ve bir set gibi kıyının hemen ardında yükselmesi;

Dağların hemen yükselmesi nedeniyle kıyı ovalarının genellikle dar olması (Çukurova hariç);

Bütün bölgede tipik Akdeniz ikliminin görülmesi;

Bütün bölgede tipik Akdeniz bitki örtüsünün görülmesi;

Kıyıların çok girintili çıkıntılı olmaması;

Türkiye'nin en büyük ovası olan Çukurova'nın bu bölgede bulunması;

Nüfusun kıyı kesiminde ve tarım-sanayinin geliştiği kent merkezlerinde yoğunlaşması…

İç Anadolu Bölgesinin Özellikleri

1- Bu bölgenin hemen hemen tamanının ova ve yayla üzerine kurulması
2- Bu ovalar ve yaylarlar dağla çevrilidir.
3- Bütün bölgede tahıl üretimi olması
4- Tipik kara iklimi görülmesi
5- Türkiye'nin başkenti Ankaranın bu bölgede olması
6- Bölgede fazla göl bulunmaması

Karadeniz Bölgesinin Özellikleri

1- Kuzey anadolu dağlarının kıyıya paralel uzanıyor olması
2- Kıyının hemen ardından yükselen dağlar nedeniyle geniş ova ve yaylaların bulunmaması;

Karadeniz kıyılarının girintili çıkıntılı olmaması;

Bütün bölgede yağışlı Karadeniz ikliminin görülmesi;

Bütün bölgede gür ormanların bulunması;

Bölgede çay ve fındık gibi yalnızca bu yöreye özgü bitkilerin yetişebilmesi;

Nüfusun kıyıyı takip eden otoyol boyunca yoğunlaşması;

Bölgede balıkçılığın yaygın olarak yapılması…

Doğu Anadolu Bölgesinin Özellikleri

1- Doğu anadolu bölgesinin ortalama yükseliği fazladır.
2- Bölge deniz etkisinden uzaktır.
3- Doğu anadolu bölgesi çok dağlıktır. Türkiye'deki en çok volkanik dağ ve en yüksek dağlar bu bölgededir.
4- Bölgedeki dağlar arasında ova ve yaylalar yer almaktadır.
5- Bütün bölgede karasal iklim hakimdir
6- Bölgede nüfus azdır ve yerleşim seyrektir.
7- Bölgede en önemli ekonomik faaliyetin hayvancılık olması; sanayi ve turizmin gelişmemiş olması;
8- Bölgede bulunan çok sayıda baraj sayesinde enerji üretiminin yoğun olması

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Özellikleri


1- Buharlaşmanın çok olması nedeniyle, bölgenin çok sıcak ve kurak olması;

Güneydoğu Toroslar'ın güneyinde ova ve yaylaların geniş bir alan kaplaması;

Bölgenin orta kesiminde, sönmüş bir volkan olan Karacadağ'ın; doğu kesiminde ise Mardin Dağları'nın yer alması.

Batı kesiminde Akdeniz ikliminin görülmesi;

Bölgenin hakim bitki örtüsünün bozkır olması;

Bölgede nüfusun az ve yerleşmenin seyrek olması;

Bölgede en önemli ekonomik faaliyetin hayvancılık ile sınırlı olmasıEge Bölgesinin Özellikleri

Ege Bölgesinin Özellikleri

Marmara Bölgesinin Özellikleri

Marmara Bölgesinin Genel Özellikleri

Karadeniz Bölgesinin Özellikleri

Karadeniz Bölgesinin Özellikleri Nelerdir?

Doğu Anadolu Bölgesinin Özellikleri

https://www.delinetciler.org/dogu-an...-new-post.html

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Özellikleri

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Özellikleri

İç Anadolu Bölgesinin Özellikleri

İç Anadolu Bölgesinin Özellikleri

Akdeniz Bölgesinin Özellikleri

Akdeniz Bölgesinin Özellikleri

sponsorlu bağlantılar