Pir Sultan Abdal Şiirleri - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Pir Sultan Abdal Şiirleri

 1. sponsorlu bağlantılar
  DAĞLAR

  Ey benim divane gönlüm
  Dağlara düştüm yalınız
  Bu cefayı kendi özüm
  Pek mail gördüm yalınız

  Dağlar var dağlardan yüce
  Dağmı dayanır bu güce
  Derdimi üç gün üç gece
  Söylerim bitmez yalınız

  Şah'ın ayağına varsam
  Hayırlı gülbengin alsam
  Kızılırmağa gark olsam
  Çağlasam aksam yalınız

  Pir Sultanım ey erenler
  Erine niyaz edenler
  Üçler, kırklar, yediler
  Mürvete geldim yalınız


   Konuyu Beğendin mi?
 2. 2006-11-22 #2
  ÖTME BÜLBÜL

  Ötme bülbül ötme şen değil bağım
  Dost senin derdinden ben yana yana
  Tükendi fitilim eridi yağım
  Dost senin derdinden ben yana yana

  Deryadan bölünmüş sellere döndüm
  Ateşi kararmış küllere döndüm
  Vakitsiz açılmış güllere döndüm
  Dost senin derdinden ben yana yana

  Haberin duyarsın peyikler ile
  Yaramı sarsınlar şehidler ile
  Kırk yıl dağda gezdim geyikler ile
  Dost senin derdinden ben yana yana

  Abdal Pir Sultan'ım, doldum eksildim
  Yemeden içmeden sudan kesildim
  Zülfün kemendine kondum asıldım
  Dost senin derdinden ben yana yana

 3. 2006-11-22 #3
  DERDİM ÇOKTUR

  Derdim çoktur hangisine yanayım
  Yine tazalendi yürek yarası
  Ben bu derde kande derman bulayım
  Meğer Şah elinden ola çaresi

  Efendim efendim benim efendim
  Benim bu derdime derman efendim

  Türlü donlar giyer gülden naziktir
  Bülbül cevreyleme güle yazıktır
  Çok hasretlik çektim bağrım eziktir
  Güle güle gelir canlar paresi

  Benim uzun boylu servi çınarım
  Yüreğime bir od düştü yanarım
  Kıblem sensin yüzüm sana dönerim
  Mihrabımdır kaşlarının arası

  Didar ile muhabbete doyulmaz
  Muhabbetten kaçan insan sayılmaz
  Münkir üflemekle çırağ söyünmez
  Tutuşunca yanar aşkın çırası

  Pir Sultan'ım katı yüksek uçarsın
  Selamsız sabahsız gelir geeçersin
  Dilber muhabbetten niçin kaçarsın
  Böyle midir ilimizin töresi

 4. 2006-11-22 #4
  BİR GÜZELİN AŞIĞIYIM

  Bir güzelin aşığıyım erenler
  Onun için taşa tutar el beni
  Gündüz hayalimde gece düşümde
  Kumdan kuma savuruyor yel beni

  Al gül olsam al gerdana takılsam
  Kemer olsam ince bele sarılsam
  Köle olsam pazarlarda satılsam
  Yarim deyi al sinene sar beni

  Abdal Pir Sultan'ım gamzeler oktur
  Hezaran sinemde yaralar çoktur
  Benim senden özge sevdiğim yoktur
  İnanmazsan git Allah'a sor beni

 5. 2006-11-22 #5
  BEN DE BU YAYLADAN ŞAHA GİDERİM

  Karşıdan görünen ne güzel yayla
  Bir dem süremedin giderim böyle
  Ala gözlü pirim sen himmet eyle
  Ben de bu yayladan şaha giderim

  Eğer göverüben bostan olursam
  Şu halkın diline destan olursam
  Kara toprak senden üstün olursam
  Ben de bu yayladan şaha giderim

  Bir bölük turnaya sökün dediler
  Yürekteki derdi dökün dediler
  Yayladan ötesi yakın dediler
  Ben de bu yayladan şaha giderim

  Dost elinden dolu içmiş deliyim
  Üstü kan köpüklü meşe seliyim
  Ben bir yol oğluyum yol sefiliyim
  Ben de bu yayladan şaha giderim

  Alınmış abdestim aldırırlarsa
  Kılınmış namazın kıldırırlarsa
  Sizde şah diyeni öldürürlerse
  Ben de bu yayladan şaha giderim

  Pir Sultan Abdal´ım dünya durulmaz
  Gitti giden ömür geri dönülmez
  Gözlerim de şah yolundan ayrılmaz
  Ben de bu yayladan şaha gider

 6. 2007-03-28 #6
  Hayatı ve Şiirleri

  16'ncı yüzyılda yaşadı. Hakkında fazla bilgi yok. Asıl adı Haydar. yaşamının büyük bölümü Banaz köyünde geçti. 16'ncı yüzyılın ikinci yarısında Sivas çevresinde boy gösteren Alevi-Bektaşi kökenli ve İran yanlısı mezhep olaylarına karıştı. Sivas Beylerbeyi Deli Hızır Paşa, Pir Sultan'ı astırdı. Ölümümün, 1547-1551 ya da 1587-1590 arasındaki bir tarih olduğu sanılıyor. Çeşitli araştırmalarda 6 ayrı Pir Sultan kimliğine değinilir. Sırasıyla, Çorum yöresinden olup bir süre Ankara'da Hasan Dede tekkesinde kalan Pir Sultan'ım Haydar, aruzla şiirler yazan Pir Sultan, Divriği yöresinde yetişen ve asıl adı Halil İbrahim olan Pir Sultan Abdal, 18'inci yüzyılın ikinci yarısı ile 19'uncu yüzyılın başında yaşamış olan Abdal Pir Sultan, 16'ncı yüzyıl sonu ile 17'nci yüzyıl başında yaşayan ve Pir Sultan'ın asılmasıyla ilgili deyişleri söyleyen Pir Sultan Abdal. ve son olarak menkıbeleşmiş yaşamıyla tanınan, Hızır Paşa'nın astığı kabul edilen 16'ncı yüzyıl şairi Banazlı Pir Sultan Abdal. Halk edebiyatı araştırmacıları, gerçek Pir Sultan Abdal olarak Banazlıyı kabul eder. Pir Sultan Abdal, Alevi gelenekleri ve tarikat içinde yetişti. Hayati (Şah İsmail), Kul Hüseyin ve Kul Himmet'ten etkilendi. Şiirlerinde duru ve yalın bir kullandı. Ana konuları, aşk, tasavvuf ve kavgadır. Tekke ve tasavvufun kalıplarını aşıp geniş bir halk kesimine seslenebildi. Medrese öğrenimi görmediği için, diğer bazı halk şairlerinin tersine, Divan Edebiyatı'ndan hiç etkilemedi. Saaddin Nüzhet Ergun, Abdülbaki Gölpınarlı, Pertev Naili Boratav, Cevdet Kudret, Cahit Öztelli, Sabahattin Eyuboğlu, Mehmet Fuad, Ohan Ural, Mehmet Bayrak ve Erol Toy'un Pir Sultan Abdal araştırma ve kitapları var.

 7. 2007-03-29 #7
  Çeke Çeke Ben Bu Dertten Ölürüm
  Seversen Aliyi Değme Yarama
  Alinin Yoluna Serim Veririm
  Seversen Aliyi Değme Yarama

  Ilgıt Ilgıt Oldu Akıyor Kanım
  Pir Yoluna Veririm Serim
  Benim Derdim Bana Yeter Efendim
  Seversen Aliyi Değme Yarama

  Abdal Pir Sultanim Deftere Yazar
  Hilebaz Yar İle Olur Mu Pazar
  Bir Melhem Çalmazsan Yaralar Azar
  Seversen Aliyi Değme Yarama

 8. 2007-08-22 #8
  BEN DERVISIM DIYE

  Ben dervisim diye gögsün gerersin
  Hakk'i zikretmeye dilin var midir
  Sen kendini görsene ilden n'ararsin
  Hâli hâl etmeye hâlin var midir

  Birgün balik gibi aga sararlar
  Mürsidinden rehberinden sorarlar
  Tütsü yakip köse köse ararlar
  Ben ariyim dersin balin var midir

  Dertli olmayanlar derde yanar mi
  Tahkik dervis ikrarindan döner mi
  Her bir uçan gül dalina konar mi
  Ben bülbülüm dersin gülün var midir

  Pîr Sultan'im senin derdin desilmez
  Derdi olmayanlar derde düs olmaz
  Mürsidsiz rehbersiz yollar asilmaz
  Mürsid eteginde elin var midir

 9. 2007-08-22 #9
  YALAN DÜNYA

  Yürü bire yalan dünya
  Yalan dünya degil misin
  Hasan ile Hüseyin'i
  Alan dünya degil misin

  Ali bindi Düldül ata
  Can dayanmaz bu firkata
  Boz Kurt ile kiyamete
  Kalan dünya degil misin

  Tanri'nin Aslan'in alan
  Düldül'ü daglara salan
  Yedi kere issiz kalan
  Kalan dünya degil misin

  Bak su k isa, bak su güze
  Ciger kebab oldu köze
  Muhammed'i bir top beze
  Saran dünya degil misin

  PIR SULTAN'im ne yatarsin
  Kurmus çarkini dönersin
  Ne konarsin. ne göçersin
  Kalan dünya degil misin

  Pir Sultan Abdal
  (PIR SULTAN ABDAL, haz. Memet Fuat, 1977)

  MEVLÂ'M ÇÜN YARATTI

  Mevlâ'm çün yaratti Ahmed'i nurdan
  Insan olan gelir nura çevrilir
  Böyle kurulmustur bu çarh-i devran
  Mansur olan gelir dâra çevrilir

  Yegin sular dâim engine akar
  Pervaneler özün odlara yakar
  Serçe kanda olsa aslina çeker
  Bülbül olan gelir güle çevrilir

  Gümanli gönülde nur mu eglenir
  Cennet haricinde hur mu eglenir
  Arisiz kovanda bal mi eglenir
  Ari olan gelir bala çevrilir

  Bir sürçmekle at ayagi kesilmez
  Bir suç ile âdemoglu asilmaz
  Bu yolu erenler kurdu basilmaz
  Yol ehli kandaysa yola çevrilir

  Pîr Sultan Abdal'im yatir hastadir
  Elinde gülleri deste destedir
  Âdemoglu bir acayip nesnedir
  Muhabbetle tatli dile çevrilir.

  Pir Sultan Abdal
  (PIR SULTAN ABDAL, haz. Memet Fuat, 1977)

  (***)
  Çün: madem ki
  Ahmed: Muhammed peygamber
  Çarh-i devran: dönüs çarki, zaman
  Yegin: gür, baskin
  Kanda: nerede
  Gümanli: inanci tam olmayan
  Hur: huri
  Âdemoglu: insan
  Yatir: yatar

  Mansur: Enel-Hak (Ben Tanri'yim) sözüyle ün salan
  Hallac-i Mansur adli sofi, sözleri seriata aykiri
  sayildigindan 10. YY'da Bagdat'ta öldürüldü.

  Ademoglu su dünyaya gelince
  Yeni açmis güle benzer misali
  Anasindan dogup kirki çikinca
  Kalaylanmis tasa benzer misali

  Mushaf alip hocasina varinca
  Destur alip mektebinden dönünce
  On yasindan on besine girince
  Yen'aslama fidan olmus misali

  Yirmisinde kara sakal getirir
  Otuzunda bagdas kurup oturur
  Kirk yasinda da sohbetler yetirir
  Önü bendli göle benzer misali

  Ellisinde kara sakal bozari
  Altmisinda o da Hakkin nazari
  Kalbi dikizlenir akli azali
  Içi çürük koza benzer misali

  Yetmisinde deve gibi muzular
  Sekseninde ilik kemik sizilar
  Doksaninda yol göründü gaziler
  Gazel olmus güle benzer misali

  PIR SULTAN'im bunu böyle buyurdu
  Müminleri Hak kendisi kayirdi
  Yüz yasinda talan geldi savurdu
  Uçup gider kusa benzer misali

  PIR SULTAN ABDAL


  Ali Ali deyip ne inilersin
  Inilersin dolap derdin ne senin
  Sen de benim gibi yarali misin
  Inilersin dolap derdin ne senin

  Kim söktü getirdi seni yerinden
  Daglar taslar ah eyleyi zarindan
  Sen de mi ayrildin nazli yarinden
  Inilersin dolap derdin ne senin

  Pir Sultan'im ahim arsa dayandi
  Hasret nari ile yüregim yandi
  Yoksa Hüseyin'den haber mi geldi
  Inilersin dolap derdin ne senin

  PIR SULTAN ABDAL  Amanin eyle mürüvvet
  Gördügüne tapma gönül
  Yüzüne bakmayanin sen
  Tozuna da bakma gönül

  Bir kardasa meyil verip
  Tuz ile ekmegini yiyip
  Azicik noksanini görüp
  Tez basina kakma gönül

  Arap ata binip cosma
  Karli buzlu daglar asma
  Her gördügüne sir açma
  Dolulari dökme gönül

  Pir Sultan'im gündür ava
  Çektigim emekler hava
  Nasihatim olsun sana
  Sen hatirlar yikma gönül

  PIR SULTAN ABDAL

  Asnamdan ayrildim yamandir halim
  Adettir asikin hali böyl'olur
  Pir aklimi aldi çevirdi basim
  Mecnun dedikleri böyl'olur

  Murayi olanlar bir sirra ermez
  Gögsünde iman olan asika kiymaz
  Üstüne yaslanan kokuna doymaz
  Firdevs-i a'lanin gülü böyl'olur

  Su askin atesi sinemi yakti
  Ah ile feryadim göklere çikti
  Gözlerimden yas yerine kan akti
  Yaz bahar çayinin seli böyl'olur

  Göründü gözüme bu askin babi
  Bülbül dalda sada verir harabi
  Beni mest eyledi askin sarabi
  Dost elinden gelen dolu böyl'oldur

  PIR SULTAN ABDAL'im yoldan dönmezem
  Dünya ahret Piri elden koymazsam
  Mühanetin sofrasina sunmazsam
  Sa'adetli Sultan kulu böyl'olur

  PIR SULTAN ABDAL

  Be yarenler be kardaslar
  Gör neyledi zaman bizi
  Gözüm yasini akitti
  Sel eyledi zaman bizi

  Can nice ayrilir tenden
  Ten nice ayrilir candan
  Ayak ayak nerdubandan
  In eyledi zaman bizi

  Gelin gidelim zecrile
  Can kurban olsun asile
  Bir halden bimez cahile
  Kul eyledi zaman bizi

  Kimi baydir kimi fakir
  Yaradan Mevla'ya sükür
  Ne akil kodu ne fikir
  Del'eyledi zaman bizi

  Pir Sultan'im döne döne
  Dolu içtim kana kana
  Su yerde kim yana yana
  Dul eyledi zaman bizi

  PIR SULTAN ABDAL
  Bir güzelin asigiyim, erenler
  Onun için tasa tutarlar beni
  Gündüz hayalimde gece düsümde
  Kumdan kuma savuruyor yel beni

  Al gül olsam al gerdana takilsam
  Kemer olsam ince bele sarilsam
  Köle olsam pazarlarda satilsam
  Yarim deyi al sinene sar beni

  Abdal Pir Sultan'im gamzeler oktur
  Hezaran sinemde yaralar çoktur
  Benim senden özge sevdigim yoktur
  Inanmazsan git Allah'a sor beni

  PIR SULTAN ABDAL


  Bir yavru yolladim gurbet ellere
  Emaneti sana boz atli Hizir
  Seni bekçilerler nice ellere
  Emaneti sana boz atli Hizir

  Nice günler gördüm bahti karali
  Nice günler gördüm dertli çareli
  Bir yavru yolladim yürek yarali
  Emaneti sana boz atli Hizir

  Hak'tan bize bizden halka zulüm yok
  imanim var vadesize ölüm yok
  Senden baska kanadim yok kolum yok
  Emaneti sana boz atli Hizir

  Pir Sultan Abdal'im böyle m'olacak
  Beklerim yollarin yavrum gelecek
  Anali babali murad alacak
  Emaneti sana boz atli Hizir

  Pir Sultan Abdal


  Bülbül olsam varsam gelsem
  Hakkin divaninda dursam
  Ben bir yanil alma olsam
  Dalinda bitsem ne dersin

  Sen bir yanil alma olsan
  Dalinda bitmeye gelsen
  Ben bir gümüs çövmen olsam
  Çeksem indirsem ne dersin

  Sen bir gümüs çövmen olsan
  Çekip indirmeye gelsen
  Ben bir avuç çavdar olsam
  Yere sacilsam ne dersin

  Sen bir avuç çavdar olsan
  Yere saçilmaya gelsen
  Ben bir güzel keklik olsam
  Bir bir toplasam ne dersin

  Sen bir güzel keklik olsan
  Bir bir toplamaya gelsen
  Ben bir yavru sahin olsam
  Kapsam kaldirsam ne dersin

  Sen bir yavru sahin olsan
  Kapip kaldirmaya gelsen
  Ben bir sulusepken olsam
  Kanadin kirsam ne dersin

  Sen bir sulusepken olsan
  Kanadim kirmaya gelsen
  Ben bir deli poyraz olsam
  Tepsem dagitsam ne dersin

  Sen bir deli poyraz olsan
  Tepip dagitmaya gelsen
  Ben bir ulu hasta olsam
  Yoluna yatsam ne dersin

  Sen bir ulu hasta olsan
  Yoluma yatmaya gelsen
  Ben de bir Azrail olsam
  Canini alsam ne dersin

  Sen de bir Azrail olsan
  Canimi almaya gelsen
  Ben bir cennetlik kul olsam
  Cennete girsem ne dersin

  Sen bir cennetlik kul olsan
  Cennete girmeye gelsen
  Pir Sultan üstadin bulsan
  Bilece girsek ne dersin

  PIR SULTAN ABDAL
  AG GÜL ILE KIRMIZI GÜL

  Cem-i çiçeklerin hasi
  Ag gül ile kirmizi gül
  Deli gönül eglencesi
  Ag gül ile kirmizi gül

  Talip olmak pirindendir
  Irenk almak gülündendir
  Muhammed'in terindendir
  Ag gül ile kirmizi gül

  Pir Sultan'im ey gaziler
  Alnimizda al yazilar
  Talip de Pir'in arzular
  Ag gül ile kirmizi gül

  PIR SULTAN ABDAL

  Çektigim cevr ü cefayi
  Çekerim senden ötürü
  Ikrar iman bir olunca
  Sen de çek benden ötürü

  Ikrar imani güderim
  Sensiz alemi niderim
  Iste geldim us giderim
  Bir tatli dilden ötürü

  Severim gonca gülleri
  Koklarim gonca gülleri
  Sararim ince belleri
  Gittigim yoldan ötürü

  Bana kiyak ne bakarsin
  Sinemi ada yakarsin
  Bana ne sitem edersin
  Ikrarsiz elden ötürü

  Ferhan Sirin'ine tapar
  Gülüngün havaya atar
  Basini altina tutar
  Can verir candan ötürü

  Mümin olan Hakk'a tapar
  Münafiklar yoldan sapar
  Arka vermis dagi çeker
  Ferhat Sirin'den ötürü

  Pir Sultan'im deme yalan
  Etme imanina talan
  Bu dünyada gerçek olan
  Ser verir sirdan ötürü

  PIR SULTAN ABDAL

  Deli gönül inil inil inleme
  Kadir Mevlam hasretime sal beni
  Viranlikta görsen baykus sanirsin
  Bir huma kusuyum sen de bil beni

  Ulu bezirganim kumas satarim
  Gökyüzünden uçan kusu tutarim
  Yetmis iki dilden bilir öterim
  Anin için fark edemez el beni

  Ak pinarin boz bulanik seliyim
  Ol sebepten aklim yoktur deliyim
  Naci derler dört güruhun biriyim
  Ararsan Hak divaninda bul beni

  Gider idim ben de kendi isime
  Askin dolulari yagdi basima
  Agu katti benim tatli basima
  Ummanlara gark eyledi sel beni

  PIR SULTAN'im irak yoldan gelirsin
  Gevherin kiymetini nerden bilirsin
  Eksikligim çoktur sen de bilirsin
  Eksiklikle kabul eyle gel beni

  PIR SULTAN ABDAL  Derdim çoktur hangisine yanayim
  Yine tazelendi yurek yarasi
  Ben bu derde nerden derman bulayim
  Meger Sah elinden ola çaresi

  Türlü donlar giyer gülden naziktir
  Bülbül cevreyleme güle yaziktir
  Çok hasretlik çektim bagrim eziktir
  Güle gelir gelir canlar paresi

  Benim uzun boylu serv-i çinarim
  Yüregime bir od düstü yanarim
  Kiblem sensin yönüm sana dönerim
  Mihrabimdir iki kasin arasi

  Didar ile muhabbete doyulmaz
  Muhabbetten kaçan insan sayilmaz
  Münkir üflemekle çirag söyünmez
  Tutusunca yanar askin çirasi

  PIR SULTAN'im kati yüksek uçarsin
  Selamsiz sabahsiz gelir geçersin
  Asik muhabbetten niçin kaçarsin
  Böyle midir ilimizin töresi

  PIR SULTAN ABDAL

  Hayalin gönlümde elif lam yazar
  Dem gelir geçer de devran eglenmez
  Felek vurdu kirdi burcu barini
  Yel eser savrulur harman eglenmez.

  Dünya dedikleri bir sanik yaydir
  Evveli toy dügün ahiri zaydir
  Dünya dört kapili bir kervansaraydir
  Burda konup göçen sultan eglenmez.

  Yüregimde vardir dert ile yara
  Sögleyin tabibe bulsun bir çara
  Firsat elde iken katil katara
  Göçer, senin için kervan eglenmez.

  Yüregimde vardir der ile firak
  Muradim bir didar, menzilim irak
  Bu dert ehline de bir derman gerek
  Derdi olmayanda derman eglenmez.

  PIR SULTAN ABDAL'im artiyor zarim
  Bir dem efendimsin bir dem sultanim
  Ugruna fedadir bu sirin canim
  Sensiz bu cihanda bu can eglenmez.

  PIR SULTAN ABDAL


  DOSTLARIM HANI

  Sendin buralarin sanli agasi
  Talan oldu gitti Harran ovasi
  Iyi günün dostu çekti sefasi
  Canim ciger diyen dostlarim hani

  Güvenmeyin dostlar dünya malina
  Benim bakin simdi müskül halima
  Harcadim ömrümü dostlar yoluna
  Canim ciger diyen dostlarim hani

  Ey agalar beyler size de kalmaz
  Dönerler, dönerler, Pir Sultan dönmez
  Hakk yoluna giden yigitler ölmez
  Canim ciger diyen dostlarim bilmez

  PIR SULTAN ABDAL


  DÜNYANIN ÜSTÜNDE KURULU DIREK

  Dünyanin üzerinde kurulu direk
  Emek sayilmadan, sizlar bu yürek
  Bu düzeni kim kurmus bizler de bilek
  Söyle canim söyle dinlesin canlar

  Ocaga koymuslar köse tasini
  Hakk kollasin gerçeklerin isini
  Bir gun agridirlar senin basini
  Söyle canim söyle dinlesin canlar

  Pir Sultan Abdal'im farz eylesinler
  Yola gelmeyenden edilmez minnet
  Cümlenin muradi dünyada cennet
  Söyle canim söyle dinlesin canlar


  PIR SULTAN ABDAL
  Geçemezsin deli gönül geçilmez
  Bir tuzaga tutulursun epsem dur
  Bu erenler dolusudur içilmez
  Içenlerin bagri keser epsem dur

  Evvel ikrar verip sonra dönersin
  Sehil yokus görüp döner kaçarsin
  Ondurayim dersin yaram açarsin
  Azdirip da saramazsin epsem dur

  Mürsidinin nasihatin tutmayan
  Gönülcügün musahibe katmayan
  Aridip kalp evin temiz tutmayan
  Çig yerlerde tohum bitmez epsem dur

  Er ogluna bir münasip yar gerek
  Verdigi ikrara pek dur gerek
  Can cesetten alin yuyan er gerek
  Ölüme kail olmazsin epsem dur

  Pir Sultan'im söyler sözün dogrusun
  Yezit bundan ne anlasin ne duysun
  Arit kalp evini sultan otursun
  Tacin tahtin terk edersin epsem dur


  PIR SULTAN ABDAL


  Gitme giden gitme sual sorayim
  Ya ne bu dünyanin üstünde durur
  Vallahi billahi ben onu gördüm
  Dünya Sari Öküz'ün üstünde durur

  Gitme giden gitme bir dahi soram
  Ya bu öküz neyin üstünde durur
  Vallahi billahi ben onu gördüm
  Öküz de bir salin üstünde durur

  Gitme giden gitme bir dahi soram
  Ya bu sal da neyin üstünde durur
  Vallahi billahi ben onu gördüm
  Sal da bir baligin üstünde durur

  Gitme giden gitme bir dahi soram
  Ya bu balik neyin üstünde durur
  Vallahi billahi ben onu gördüm
  Balik da deryanin üstünde durur

  Gitme giden gitme bir dahi soram
  Ya bu derya neyin üstünde durur
  Vallahi billahi ben onu gördüm
  Derya da ikrarin üstünde durur

  Gitme giden gitme bir dahi soram
  Ya bu ikrar neyin üstünde durur
  PIR SULTAN'im der ki ben onu gördüm
  Ikrar da imanin üstünde durur


  PIR SULTAN ABDAL
  Döndün mü benden yüzü dönesi
  Verdigin ikrara saldim ben seni
  Ikrari boynuna kemend olasi
  Verdigin ikrara saldim ben seni

  Ikrar verdim ikrarimi güderim
  Ikrarsiz dilberi ya ben nideyim
  Varir bir ikrarliya sefaat ederim
  Verdigin ikrara saldim ben seni

  Pir Sultan Abdal'im ahirim aman
  Münkirin gönlünden gitmesin güman
  Sefaat etmesin oniki imam
  Verdigin ikrara saldim ben seni

  PIR SULTAN ABDAL


  MEVLÂ'M ÇÜN YARATTI

  Mevlâ'm çün yaratti Ahmed'i nurdan
  Insan olan gelir nura çevrilir
  Böyle kurulmustur bu çarh-i devran
  Mansur olan gelir dâra çevrilir

  Yegin sular dâim engine akar
  Pervaneler özün odlara yakar
  Serçe kanda olsa aslina çeker
  Bülbül olan gelir güle çevrilir

  Gümanli gönülde nur mu eglenir
  Cennet haricinde hur mu eglenir
  Arisiz kovanda bal mi eglenir
  Ari olan gelir bala çevrilir

  Bir sürçmekle at ayagi kesilmez
  Bir suç ile âdemoglu asilmaz
  Bu yolu erenler kurdu basilmaz
  Yol ehli kandaysa yola çevrilir

  Pîr Sultan Abdal'im yatir hastadir
  Elinde gülleri deste destedir
  Âdemoglu bir acayip nesnedir
  Muhabbetle tatli dile çevrilir.

  Pir Sultan Abdal
  (PIR SULTAN ABDAL, haz. Memet Fuat, 1977)

  (***)
  Çün: madem ki
  Ahmed: Muhammed peygamber
  Çarh-i devran: dönüs çarki, zaman
  Yegin: gür, baskin
  Kanda: nerede
  Gümanli: inanci tam olmayan
  Hur: huri
  Âdemoglu: insan
  Yatir: yatar

  Mansur: Enel-Hak (Ben Tanri'yim) sözüyle ün salan
  Hallac-i Mansur adli sofi, sözleri seriata aykiri
  sayildigindan 10. YY'da Bagdat'ta öldürüldü.


  Amanin eyle mürüvvet
  Gördügüne tapma gönül
  Yüzüne bakmayanin sen
  Tozuna da bakma gönül

  Bir kardasa meyil verip
  Tuz ile ekmegini yiyip
  Azicik noksanini görüp
  Tez basina kakma gönül

  Arap ata binip cosma
  Karli buzlu daglar asma
  Her gördügüne sir açma
  Dolulari dökme gönül

  Pir Sultan'im gündür ava
  Çektigim emekler hava
  Nasihatim olsun sana
  Sen hatirlar yikma gönül

  PIR SULTAN ABDAL


  Bir güzelin asigiyim, erenler
  Onun için tasa tutarlar beni
  Gündüz hayalimde gece düsümde
  Kumdan kuma savuruyor yel beni

  Al gül olsam al gerdana takilsam
  Kemer olsam ince bele sarilsam
  Köle olsam pazarlarda satilsam
  Yarim deyi al sinene sar beni

  Abdal Pir Sultan'im gamzeler oktur
  Hezaran sinemde yaralar çoktur
  Benim senden özge sevdigim yoktur
  Inanmazsan git Allah'a sor beni

  PIR SULTAN ABDAL  AG GÜL ILE KIRMIZI GÜL

  Cem-i çiçeklerin hasi
  Ag gül ile kirmizi gül
  Deli gönül eglencesi
  Ag gül ile kirmizi gül

  Talip olmak pirindendir
  Irenk almak gülündendir
  Muhammed'in terindendir
  Ag gül ile kirmizi gül

  Pir Sultan'im ey gaziler
  Alnimizda al yazilar
  Talip de Pir'in arzular
  Ag gül ile kirmizi gül

  PIR SULTAN ABDAL

  Derdim çoktur hangisine yanayim
  Yine tazelendi yurek yarasi
  Ben bu derde nerden derman bulayim
  Meger Sah elinden ola çaresi

  Türlü donlar giyer gülden naziktir
  Bülbül cevreyleme güle yaziktir
  Çok hasretlik çektim bagrim eziktir
  Güle gelir gelir canlar paresi

  Benim uzun boylu serv-i çinarim
  Yüregime bir od düstü yanarim
  Kiblem sensin yönüm sana dönerim
  Mihrabimdir iki kasin arasi

  Didar ile muhabbete doyulmaz
  Muhabbetten kaçan insan sayilmaz
  Münkir üflemekle çirag söyünmez
  Tutusunca yanar askin çirasi

  PIR SULTAN'im kati yüksek uçarsin
  Selamsiz sabahsiz gelir geçersin
  Asik muhabbetten niçin kaçarsin
  Böyle midir ilimizin töresi

  PIR SULTAN ABDAL


  DÜNYANIN ÜSTÜNDE KURULU DIREK

  Dünyanin üzerinde kurulu direk
  Emek sayilmadan, sizlar bu yürek
  Bu düzeni kim kurmus bizler de bilek
  Söyle canim söyle dinlesin canlar

  Ocaga koymuslar köse tasini
  Hakk kollasin gerçeklerin isini
  Bir gun agridirlar senin basini
  Söyle canim söyle dinlesin canlar

  Pir Sultan Abdal'im farz eylesinler
  Yola gelmeyenden edilmez minnet
  Cümlenin muradi dünyada cennet
  Söyle canim söyle dinlesin canlar


  PIR SULTAN ABDAL

  Döndün mü benden yüzü dönesi
  Verdigin ikrara saldim ben seni
  Ikrari boynuna kemend olasi
  Verdigin ikrara saldim ben seni

  Ikrar verdim ikrarimi güderim
  Ikrarsiz dilberi ya ben nideyim
  Varir bir ikrarliya sefaat ederim
  Verdigin ikrara saldim ben seni

  Pir Sultan Abdal'im ahirim aman
  Münkirin gönlünden gitmesin güman
  Sefaat etmesin oniki imam
  Verdigin ikrara saldim ben seni

  PIR SULTAN ABDAL

  YALAN DÜNYA

  Yürü bire yalan dünya
  Yalan dünya degil misin
  Hasan ile Hüseyin'i
  Alan dünya degil misin

  Ali bindi Düldül ata
  Can dayanmaz bu firkata
  Boz Kurt ile kiyamete
  Kalan dünya degil misin

  Tanri'nin Aslan'in alan
  Düldül'ü daglara salan
  Yedi kere issiz kalan
  Kalan dünya degil misin

  Bak su k isa, bak su güze
  Ciger kebab oldu köze
  Muhammed'i bir top beze
  Saran dünya degil misin

  PIR SULTAN'im ne yatarsin
  Kurmus çarkini dönersin
  Ne konarsin. ne göçersin
  Kalan dünya degil misin

  Pir Sultan Abdal
  (PIR SULTAN ABDAL, haz. Memet Fuat, 1977)

  MEVLÂ'M ÇÜN YARATTI

  Mevlâ'm çün yaratti Ahmed'i nurdan
  Insan olan gelir nura çevrilir
  Böyle kurulmustur bu çarh-i devran
  Mansur olan gelir dâra çevrilir

  Yegin sular dâim engine akar
  Pervaneler özün odlara yakar
  Serçe kanda olsa aslina çeker
  Bülbül olan gelir güle çevrilir

  Gümanli gönülde nur mu eglenir
  Cennet haricinde hur mu eglenir
  Arisiz kovanda bal mi eglenir
  Ari olan gelir bala çevrilir

  Bir sürçmekle at ayagi kesilmez
  Bir suç ile âdemoglu asilmaz
  Bu yolu erenler kurdu basilmaz
  Yol ehli kandaysa yola çevrilir

  Pîr Sultan Abdal'im yatir hastadir
  Elinde gülleri deste destedir
  Âdemoglu bir acayip nesnedir
  Muhabbetle tatli dile çevrilir.

  Pir Sultan Abdal
  (PIR SULTAN ABDAL, haz. Memet Fuat, 1977)

  (***)
  Çün: madem ki
  Ahmed: Muhammed peygamber
  Çarh-i devran: dönüs çarki, zaman
  Yegin: gür, baskin
  Kanda: nerede
  Gümanli: inanci tam olmayan
  Hur: huri
  Âdemoglu: insan
  Yatir: yatar

  Mansur: Enel-Hak (Ben Tanri'yim) sözüyle ün salan
  Hallac-i Mansur adli sofi, sözleri seriata aykiri
  sayildigindan 10. YY'da Bagdat'ta öldürüldü.

  Ademoglu su dünyaya gelince
  Yeni açmis güle benzer misali
  Anasindan dogup kirki çikinca
  Kalaylanmis tasa benzer misali

  Mushaf alip hocasina varinca
  Destur alip mektebinden dönünce
  On yasindan on besine girince
  Yen'aslama fidan olmus misali

  Yirmisinde kara sakal getirir
  Otuzunda bagdas kurup oturur
  Kirk yasinda da sohbetler yetirir
  Önü bendli göle benzer misali

  Ellisinde kara sakal bozari
  Altmisinda o da Hakkin nazari
  Kalbi dikizlenir akli azali
  Içi çürük koza benzer misali

  Yetmisinde deve gibi muzular
  Sekseninde ilik kemik sizilar
  Doksaninda yol göründü gaziler
  Gazel olmus güle benzer misali

  PIR SULTAN'im bunu böyle buyurdu
  Müminleri Hak kendisi kayirdi
  Yüz yasinda talan geldi savurdu
  Uçup gider kusa benzer misali

  PIR SULTAN ABDAL


  Ali Ali deyip ne inilersin
  Inilersin dolap derdin ne senin
  Sen de benim gibi yarali misin
  Inilersin dolap derdin ne senin

  Kim söktü getirdi seni yerinden
  Daglar taslar ah eyleyi zarindan
  Sen de mi ayrildin nazli yarinden
  Inilersin dolap derdin ne senin

  Pir Sultan'im ahim arsa dayandi
  Hasret nari ile yüregim yandi
  Yoksa Hüseyin'den haber mi geldi
  Inilersin dolap derdin ne senin

  PIR SULTAN ABDAL  Amanin eyle mürüvvet
  Gördügüne tapma gönül
  Yüzüne bakmayanin sen
  Tozuna da bakma gönül

  Bir kardasa meyil verip
  Tuz ile ekmegini yiyip
  Azicik noksanini görüp
  Tez basina kakma gönül

  Arap ata binip cosma
  Karli buzlu daglar asma
  Her gördügüne sir açma
  Dolulari dökme gönül

  Pir Sultan'im gündür ava
  Çektigim emekler hava
  Nasihatim olsun sana
  Sen hatirlar yikma gönül

  PIR SULTAN ABDAL

  Asnamdan ayrildim yamandir halim
  Adettir asikin hali böyl'olur
  Pir aklimi aldi çevirdi basim
  Mecnun dedikleri böyl'olur

  Murayi olanlar bir sirra ermez
  Gögsünde iman olan asika kiymaz
  Üstüne yaslanan kokuna doymaz
  Firdevs-i a'lanin gülü böyl'olur

  Su askin atesi sinemi yakti
  Ah ile feryadim göklere çikti
  Gözlerimden yas yerine kan akti
  Yaz bahar çayinin seli böyl'olur

  Göründü gözüme bu askin babi
  Bülbül dalda sada verir harabi
  Beni mest eyledi askin sarabi
  Dost elinden gelen dolu böyl'oldur

  PIR SULTAN ABDAL'im yoldan dönmezem
  Dünya ahret Piri elden koymazsam
  Mühanetin sofrasina sunmazsam
  Sa'adetli Sultan kulu böyl'olur

  PIR SULTAN ABDAL

  Be yarenler be kardaslar
  Gör neyledi zaman bizi
  Gözüm yasini akitti
  Sel eyledi zaman bizi

  Can nice ayrilir tenden
  Ten nice ayrilir candan
  Ayak ayak nerdubandan
  In eyledi zaman bizi

  Gelin gidelim zecrile
  Can kurban olsun asile
  Bir halden bimez cahile
  Kul eyledi zaman bizi

  Kimi baydir kimi fakir
  Yaradan Mevla'ya sükür
  Ne akil kodu ne fikir
  Del'eyledi zaman bizi

  Pir Sultan'im döne döne
  Dolu içtim kana kana
  Su yerde kim yana yana
  Dul eyledi zaman bizi

  PIR SULTAN ABDAL
  Bir güzelin asigiyim, erenler
  Onun için tasa tutarlar beni
  Gündüz hayalimde gece düsümde
  Kumdan kuma savuruyor yel beni

  Al gül olsam al gerdana takilsam
  Kemer olsam ince bele sarilsam
  Köle olsam pazarlarda satilsam
  Yarim deyi al sinene sar beni

  Abdal Pir Sultan'im gamzeler oktur
  Hezaran sinemde yaralar çoktur
  Benim senden özge sevdigim yoktur
  Inanmazsan git Allah'a sor beni

  PIR SULTAN ABDAL


  Bir yavru yolladim gurbet ellere
  Emaneti sana boz atli Hizir
  Seni bekçilerler nice ellere
  Emaneti sana boz atli Hizir

  Nice günler gördüm bahti karali
  Nice günler gördüm dertli çareli
  Bir yavru yolladim yürek yarali
  Emaneti sana boz atli Hizir

  Hak'tan bize bizden halka zulüm yok
  imanim var vadesize ölüm yok
  Senden baska kanadim yok kolum yok
  Emaneti sana boz atli Hizir

  Pir Sultan Abdal'im böyle m'olacak
  Beklerim yollarin yavrum gelecek
  Anali babali murad alacak
  Emaneti sana boz atli Hizir

  Pir Sultan Abdal


  Bülbül olsam varsam gelsem
  Hakkin divaninda dursam
  Ben bir yanil alma olsam
  Dalinda bitsem ne dersin

  Sen bir yanil alma olsan
  Dalinda bitmeye gelsen
  Ben bir gümüs çövmen olsam
  Çeksem indirsem ne dersin

  Sen bir gümüs çövmen olsan
  Çekip indirmeye gelsen
  Ben bir avuç çavdar olsam
  Yere sacilsam ne dersin

  Sen bir avuç çavdar olsan
  Yere saçilmaya gelsen
  Ben bir güzel keklik olsam
  Bir bir toplasam ne dersin

  Sen bir güzel keklik olsan
  Bir bir toplamaya gelsen
  Ben bir yavru sahin olsam
  Kapsam kaldirsam ne dersin

  Sen bir yavru sahin olsan
  Kapip kaldirmaya gelsen
  Ben bir sulusepken olsam
  Kanadin kirsam ne dersin

  Sen bir sulusepken olsan
  Kanadim kirmaya gelsen
  Ben bir deli poyraz olsam
  Tepsem dagitsam ne dersin

  Sen bir deli poyraz olsan
  Tepip dagitmaya gelsen
  Ben bir ulu hasta olsam
  Yoluna yatsam ne dersin

  Sen bir ulu hasta olsan
  Yoluma yatmaya gelsen
  Ben de bir Azrail olsam
  Canini alsam ne dersin

  Sen de bir Azrail olsan
  Canimi almaya gelsen
  Ben bir cennetlik kul olsam
  Cennete girsem ne dersin

  Sen bir cennetlik kul olsan
  Cennete girmeye gelsen
  Pir Sultan üstadin bulsan
  Bilece girsek ne dersin

  PIR SULTAN ABDAL
  AG GÜL ILE KIRMIZI GÜL

  Cem-i çiçeklerin hasi
  Ag gül ile kirmizi gül
  Deli gönül eglencesi
  Ag gül ile kirmizi gül

  Talip olmak pirindendir
  Irenk almak gülündendir
  Muhammed'in terindendir
  Ag gül ile kirmizi gül

  Pir Sultan'im ey gaziler
  Alnimizda al yazilar
  Talip de Pir'in arzular
  Ag gül ile kirmizi gül

  PIR SULTAN ABDAL

  Çektigim cevr ü cefayi
  Çekerim senden ötürü
  Ikrar iman bir olunca
  Sen de çek benden ötürü

  Ikrar imani güderim
  Sensiz alemi niderim
  Iste geldim us giderim
  Bir tatli dilden ötürü

  Severim gonca gülleri
  Koklarim gonca gülleri
  Sararim ince belleri
  Gittigim yoldan ötürü

  Bana kiyak ne bakarsin
  Sinemi ada yakarsin
  Bana ne sitem edersin
  Ikrarsiz elden ötürü

  Ferhan Sirin'ine tapar
  Gülüngün havaya atar
  Basini altina tutar
  Can verir candan ötürü

  Mümin olan Hakk'a tapar
  Münafiklar yoldan sapar
  Arka vermis dagi çeker
  Ferhat Sirin'den ötürü

  Pir Sultan'im deme yalan
  Etme imanina talan
  Bu dünyada gerçek olan
  Ser verir sirdan ötürü

  PIR SULTAN ABDAL

  Deli gönül inil inil inleme
  Kadir Mevlam hasretime sal beni
  Viranlikta görsen baykus sanirsin
  Bir huma kusuyum sen de bil beni

  Ulu bezirganim kumas satarim
  Gökyüzünden uçan kusu tutarim
  Yetmis iki dilden bilir öterim
  Anin için fark edemez el beni

  Ak pinarin boz bulanik seliyim
  Ol sebepten aklim yoktur deliyim
  Naci derler dört güruhun biriyim
  Ararsan Hak divaninda bul beni

  Gider idim ben de kendi isime
  Askin dolulari yagdi basima
  Agu katti benim tatli basima
  Ummanlara gark eyledi sel beni

  PIR SULTAN'im irak yoldan gelirsin
  Gevherin kiymetini nerden bilirsin
  Eksikligim çoktur sen de bilirsin
  Eksiklikle kabul eyle gel beni

  PIR SULTAN ABDAL

 10. 2007-08-22 #10
  güzel şiirler
  Okunma: 3345 - Yorum: 9 - Amp