Tekrir (Yineleme): Sözün etkisi güçlendirmek için sözcük ya da söz grubunu yineleme sanatıdır.

Örnekler:

  • "Ey varlığı varı var eden var !

Yok yok sana yok demek ne düşvar."


  • "Kimsesizim kimsem yoktur herkesin var kimsesi

Kimsesiz kaldım meded kıl kimsesizler kimsesi."


  • "Kapalı Çarşı içinde kapalı rüya çarşıları

Kapalı Çarşı içinde öfke ve af çarşıları."


  • "Bu yağmur…Bu yağmur…Bu kıldan ince

Öpüşten yumuşak yağan bu yağmur Bu yağmur…Bu yağmur…Bir gün dinince Aynalar yüzümüzü tanımaz olur."


  • "Hepsi gider, bu kubbede kalacak

Âşık sesi, şair sesi, er sesi Bizi bundan sonra sarıp alacak Tanrı sesi, sanat sesi, yâr sesi"


  • "Kaldırımlar, ıztırap çekenlerin annesi,

Kaldırımlar, içinde yaşamış bir insandır. Kaldırımlar, duyulur ses kesilince sesi Kaldırımlar, içimde uzayan bir lisandır."