sponsorlu bağlantılar
Sünnet Bir İslam dini terimi. Efâl-i mükellefin'dendir. İslam peygamberi Muhammed'in Müslümanlarca uyulması gerekli sayılan davranışları ve herhangi bir konuda söylemiş olduğu söz (kavli), fiil (fi'il) ve takrirlerine verilen ad.

Sünnet, (peygamberin söz ve davranışları) İslam hukukunda kaynak olma açısından Kur'an'dan sonra gelmektedir.

Sahabiler, Kur'anı ezberledikten sonra, peygamberin söz ve fiillerini de ezberlediler ve yazdılar. Sünnet, Kuran'ın öncelikli bir tefsiri olduğu gibi, bütün İslam dünyasında İslam yaşayışının ana ilkelerini belirleyen bir geleneği kapsadı ve şeriatın ana kaynağı sayıldı.

Sünneti müekkede peygamberin devamlı yaptığı, sünneti gayri müekkede ise ara sıra yaptığı işlerin adıdır.

Kuran, Müslümanlara en güzel örnek olarak peygamberi gösterdiği için peygamberin her davranışı Müslümanlara yaşarken örnek olduğu gibi vefatından sonra da hadis kitaplarıyla örnek oldu. Hadis ilimleri doğdu.

Hicri 3.yy.da yazılan ve Sahiheyn denilen İmam Buhari ve İmam Müslim'in hadis kitapları sünnetin en önemli yazılı kaynaklarıdır.

sponsorlu bağlantılar