Mustafa Kemal Atatürk, çok yönlü ve üstün kişiliği olan bir liderdir. Birinci Dünya Savaşı sonundaimzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması'yla ortaya çıkan tehlikeli durumu ilk olarak görüp milletindikkatini çeken odur. Mustafa Kemal, Amasya Genelgesi'nde, vatanın bütünlüğünün ve milletinistiklalinin tehlikede olduğunu söyledi. Erzurum Kongresi'nde, milli sınırlar içinde vatanınparçalanmaz bir bütün olduğunu bütün dünyaya ilan etti. Kurtuluş Savaşı'nı bunun için başlattı. Bukonuda hiçbir taviz vermedi. Vatan savunmasını her şeyin üzerinde tuttu. Sakarya Savaşı sırasında"Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz" diyerek bu konudakikararlılığını gösterdi. Vatanı için her şeyini feda etmeye hazır olduğunu şu sözü ile açıkça ifadeetmiştir: "Yurt toprağı! Sana her şey feda olsun. Kutlu olan sensin. Hepimiz senin için fedaiyiz. Fakatsen Türk Milleti'ni ebedi hayatta yaşatmak için feyizli kalacaksın.".Mustafa Kemal, vatanı ve milleti için canını feda etmekten kaçınmazdı. Daha Çanakkale savaşlarısırasında Anafartalar grubu komutanı iken en ön safta savaştı. Bu savaş sırasında Atatürk'e birşarapnel parçası isabet etmiş, fakat sağ cebinde bulunan saati kendisini ölümden kurtarmıştı.Sakarya Savaşı sırasında ise atından düşmüş ve kaburga kemikleri kırılmıştı. Buna rağmencepheden ayrılmamış, savaşı sedye üzerinden yönetmişti.Mensubu olduğu Türk Milleti'ni sonsuz bir aşkla seven Mustafa Kemal Atatürk, milleti için her türlüzorluğa katlanmış ve kendini ona adamıştır. Onun "Ben, gerektiği zaman en büyük hediyem olmaküzere, Türk milletine canımı vereceğim" sözü, milletini ne kadar çok sevdiğini göstermektedir.


Atatürk'ün Hayatı ve Kişiliği


İdealist Yönü

Mustafa Kemal Atatürk, idealist bir liderdi. Onun idealizmi, yüksek vasıf ve kabiliyetlerineinandığı milletinin sonsuz hürriyet ve bağımsızlık aşkından kaynaklanıyordu. MustafaKemal'in en büyük ülkülerinden birisi de milli birlik ve beraberlik içerisinde vatanınbölünmez bütünlüğünü sonsuza dek yaşatmaktı.

İnkılapçılık Yönü

Atatürk'ün inkılapçılığı, akıl ve mantığın toplumsal gelişmeye egemen kılınması esasınadayanır. Onun şu sözü akıl ve mantığa verdiği değeri en güzel şekilde ifade eder: "Bizim akıl,mantık ve zeka ile hareket etmek en büyük özelliğimizdir. Bütün hayatımızı dolduran olaylarbu gerçeğin delilidir.".

İleri Görüşlü Yönü

Mustafa Kemal, Çanakkale Savaşı sırasında Siperde mevziileri kontrol ederken (1915)Mustafa Kemal Atatürk, daha Birinci Dünya Savaşı devam ederken Osmanlı Devleti'nin hızlafelakete doğru sürüklendiğini görüp çareler aramaya başlamıştır. Ülkemizin içinde bulunduğudurumu en doğru şekilde tespit etmiş ve ilerisi için en doğru kararları almıştır.

Açık Sözlülüğü

Mustafa Kemal Atatürk, doğru bildiği şeyleri açıkça söylemekten çekinmezdi. Şu sözleribunun en güzel örneğidir: "Ben düşündüklerimi sevdiklerime olduğu gibi söylerim. Aynızamanda lüzumu olmayan bir sırrı kalbimde taşımak iktidarında olmayan bir adamım. Çünküben bir halk adamıyım. Ben düşündüklerimi daima halkın huzurunda söylemeliyim.". Büyükadamları ancak büyük milletler yetiştirir. Toplumların büyük adamlara ihtiyacı en çokbunalımlı dönemlerde ortaya çıkar. Toplumları, bunalımlı dönemlerden ancak büyük liderlerkurtarır. Mustafa Kemal Atatürk, bu özellikleri taşıyan çok yönlü bir liderdir. O, MilliMücadele'nin önderi, Türk inkılabının hazırlayıcısıdır. Ayrıca birleştirici ve toplayıcı bir lider,büyük bir asker ve teşkilatçı bir devlet adamıdır. Bütün bu yönleriyle çağa damgasını vuranbir dahidir.

Yönetici ve İdareci Kişiliği

İyi bir yönetici, milletinin huzur ve saadetini sağlamak için çalışır. Mustafa Kemal Atatürk,bütün hayatı boyunca bunu yapmaya çalıştı. Milleti için çalışmayı bir görev saydı. "Milleteefendilik yoktur. Hadimlik vardır. Bu millete hizmet eden, onun efendisi olur" sözü ileyöneticilerde bulunması gereken özelliği belirtmiştir. Mustafa Kemal, hayatı boyunca Türkdevletinin ve milletinin çıkarlarım kendi çıkarlarının üstünde tutan, ender devlet adamlarındanbirisidir. Savaştaki kahramanlığı kadar, devlet kurup yönetmedeki ustalığı, ileri görüşlülüğüve barışseverliği ile Atatürk, tarihte eşine az rastlanan bir yöneticidir.

Mücadeleci Yönü


Mustafa Kemal, istirahat ederken (1921)Atatürk, kararlı ve mücadeleci bir liderdi. Güçlükler karşısında yılmayan, ümitsizliğedüşmeyen kişiliği onun Milli Mücadele'nin lideri olmasını sağlamıştır. Samsun'a çıktıktansonra, Kazım Karabekir Paşaya çektiği bir telgrafta, o günlerdeki ağır durumu belirttiktensonra "Bununla beraber bütün umutlar kaybolmuş değildir. Memleketi bu durumdan ancakTürk milletinin mukavemet azmi kurtarabilir." diyordu. Eskişehir-Kütahya Savaşları'ndansonra Yunanlılar, Ankara'ya doğru ilerlemeye başladıkları zaman, Mustafa Kemal, TürkiyeBüyük Millet Meclisi tarafından başkomutanlık görevine getirilmişti. Başkomutan olarakyaptığı ilk konuşmasındaki "Milletimizi esir etmek isteyen düşmanları, behemehal (ne yapıpedip) yeneceğimize dair güvenim bir dakika olsun sarsılmamıştır." sözleri onun hiçbir zamanümitsizliğe yer vermediğini ve mücadelesindeki kararlılığı gösteren başka bir örnektir.

Disiplinli Çalışması

Atatürk, bütün çalışmalarını bir plan dahilinde yapardı. Bir işe karar verdiğinde; bu kararıbütün yönleriyle inceler, en iyi sonucu alacak şekilde uygulamaya geçerdi. Mustafa Kemal,yapacağı inkılapları önceden düşünmüş, kamuoyunu bu değişiklikler konusundaaydınlattıktan sonra inkılaplarını yapmıştır. Kurtuluş Savaşı'nın planını, İstanbul'danAnadolu'ya geçmeden önce yapmış ve bunu yakın arkadaşlarıyla tartışmıştı. Zamanı geldikçedüşündüklerini uyguladı. Uygulamaya başladıktan sonra hiç taviz vermedi. Bütün hayatıboyunca metotlu çalışmayı hiç bırakmadı.

Hümanist ve Barışçı Yönü

Atatürk, kendi milletini ve bütün insanları samimi duygularla seven, iyi kalpli bir insandı.Bütün milletleri bir vücut, her milleti de bu vücudun bir organı olarak görürdü. Dünyanınherhangi bir yerinde bir rahatsızlık varsa ilgisiz kalamazdı. "İnsanları mesut edecek tek vasıta,onları birbirlerine yaklaştırarak, onlara birbirlerini sevdirerek, karşılıklı maddi ve maneviihtiyaçlarını karşılamaya yarayan hareket ve enerjidir." derken insanlar için ne kadar iyiduygular beslediğini açıklıyordu.

Kaynak : Yrd. Doç Dr. Muhammed ŞAHİNAlıntı : http://www.meb.gov.tr