sponsorlu bağlantılar
Kahve piştiği yerde
Pişip taştığı yerde
Güzel çirkin aranmaz
Gönül düştüğü yerde


Zülüf kestim tarama
Dağı taşı arama
Bana bir name gönder
Fitil edim yarama


Mani mani mes mani
Top zülüften as beni
Ya kapıda kul eyle
Ya bacada kes beni


Erzuruma nar geldi
Yüce dağa kar geldi
İşittim yaz gelecek
Bugün bana yar geldi


Çekmeceden çektir oğlan
Boyun gelecektir oğlan
Senin bastığın yerler
Elvan çiçektir oğlan


Bir ay doğar kenarsız
Yar vefasız ben arsız
Öyle bir ah çektimki
Ateşime yanasızAl almanın dördünü
Sev yiğidin merdini
Seversen bir güzel sev
Çekme çirkin derdini


Ey puşular puşular
El değmeden hışılar
Ben sevdüğümi aldım
Fışgi; yesin gomşularErzurum'ün gavahlari
Dolar gider harhlari
Don; çalmış grav; dutmuş
O yarın yanahlari


Erzurum evrulesen
Çarh olup çevrulesen
İçinden yarim çıhmış
Himinden; devrülesen


Bağlarda vardır çeper
Çiçeklere su seper
Gız sen beni almazsan
Sarılıhdan sen geberMANİLEROlur'un yolu burma
Ağaçlar dolu hurma
Yar Allah'ın seversen
Bir yıldan fazla durma
**** *****
Davarlar bere geldi
Ne güzel yere geldi
Kurban olam çobana
Dediğim yere geldi
**** *****
Anam anam öz anam
Koynu dolu köz anam
Ellerden ana olmaz
Nerde benim öz anam
**** *****
Ocakta bulgur aşı
Ay gider güne karşı
Ele bir yar sevmişem
Karnavas' da binbaşı
**** *****
Altın tas altın dolmaz
Yarim al giyer solmaz
Benim yarim askerdir
Teskere almamış gelmez
**** *****
Altın yüzük var benim
Parmağıma dar benim
Şu Olur'un içinde
Orta boylu yar benim
**** *****
Ekin ektim düzlere
Hor göründüm gözlere
Ahanda ben giderim
Bura kalsın sizlere
**** *****
Felek, ağudan felek
Ağu dağıtan felek
Çöp derdim yuva yaptım
Yuva dağıtan felek

**** *****
Arpalar orak oldu
Yar yolu ırak oldu
Yar yola baka baka
Gözlerim karık oldu
**** *****
Hastayım nar isterim
Döşeği dar isterim
Dar döşeğin içinde
Cilveli yar isterim
**** *****
Göğer bostanım göğer
Su gelir bendi döğer
Küçükken yetim kaldım
Her gelen beni döver
**** *****
Çimene basma yarim
Her yanın yosma yarim
Eller ne derse desin
Mektubu kesme yarim
**** *****
Hava serin su serin
Bardak saklar su serin
Ben o yare ne yaptım
Dolanır serin serin
**** *****
Elin elimde değil
Kemer belimde değil
İsterim yanan gelem
Emir elimde değil
**** *****
Kala boynunda kala
Kardaş boynunda vala
Bu ağırlığı çıkaranın
Eli konunda kala
**** *****
Karanfil eker misin
Bal inen şeker misin
Yaktın beni dünyada
Ahrette çeker misin
**** *****
Mani diyerim altmış
Güle zencefil katmış
Yarimin bıyıkları
Zemzem suyuna katmış
**** *****
Ay ışığı süt gibi
Bez dokurum çit gibi
Ne peşimden gezersin
Babam gilin it gibi
**** *****
Ufacık elma yarim
Fikire dalma yarim
Öperken dişlemişim
Kusura bakma yarim
**** *****
Çulfa çuğurda mısın
Ağca yumurta mısın
Eller yaylaya gitti
Sen hele burada mısın

sponsorlu bağlantılar