Türk Dil Kurumu ve Görevleri - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Türk Dil Kurumu ve Görevleri

 1. sponsorlu bağlantılar
  Türk Dilini tetkik etmek ve sonuçlarını yayınlamak amacıyla 12 Temmuz 1932 tarihinde Türk Dili Tetkik Cemiyeti kurulmuştur. Türkçe'nin bir bilim ve kültür dili haline getirilmesini amaçlayan Türk Dili Tetkik Cemiyeti daha sonra Türk Dil Kurumu adını alacaktır. Değişik alanlarda yapılan çalışmalar sonucunda TDK, Osmanlı döneminde hor görülen sadece halkın konuştuğu Türkçe'yi, yazı diline çekerek Türkçe'nin gelişmesini sağlamış milli bir dil yaratılmasına katkıda bulunmuştur.

  Bu çerçevede halk ağzından yapılan derleme tarama çalışmaları sonucu binlerce Türkçe kelime kullanılır hale gelmiştir. Mustafa Kemal çoğu zaman kurumun çalışmalarını yakından takip etmiş, bizzat kendisi de Türkçe kelimeler kullanarak devrin aydınlarına, yazarlarına örnek olmuştur. Türkleşme akımı içerisinde dilimize kazandırılan üçgen, artı, açı gibi terimler Mustafa Kemal'in kendisine aittir. TDK tarafından MEB'na tavsiye edilen bilimsel terimlere binlerce Türkçe karşılıklar önerilmiş, ders kitaplarında bunlar kullanılmıştır.

  Türk Dil Kurumunun Görevleri

  1) Yazılı ve sözlü eserlerden Türk dili ile ilgili araştırmalar yapmak,

  2) Türk kültüründeki ilerlemeler göz önünde bulundurularak dilin benliğini korumak, zenginleştirmek, yazım ve imla kılavuzları ve sözlükler hazırlamak, bunları yazmak ve yayımlamak,

  3) Türkçe dilbilgisini araştırmak Türkçe'nin tarihi ve karşılaştırmalı dilbilgilerini hazırlamak, bunları yazmak ve yayımlamak,

  4)Bütün bilim, sanat ve teknik terim ve kavramlarını karşılayacak Türkçe terim ve kavramların araştırılıp yayımlanması,

  5)Türk dilinin nesiller arasında birleştirici ve bütünleştirici özelliklerini canlandırmak, yeni nesillere Türk dili sevgisini ve bilincini aşılamak için çalışmak, bunları kamu kurum ve kuruluşları ile resmi özel eğitim “ öğretim kurumları ve kuruluşlarının, basım ve yayım organlarına iletmek,

  6)Türk dili ve Türkçe dilbilgisi konularında kongreler, sempozyumlar, konferanslar, toplantılar, sergiler, geziler düzenlenmek; yurt içi ve yurt dışında yapılacak bu tür toplantılara iştirak etmek,

  7) Araştırma ve inceleme sonuçlarını yayımlamak; süreli veya süresiz yayınlar yapmak,

  8) Amaçlarına paralel hizmetlerde bulunan yurt içinde ve yurt dışında yerli veya yabancı, gerçek ve tüzel kişilerle, eğitim, bilim, kültür, sanat kurum ve kuruluşları, araştırma merkezleri, araştırmacı, yazar ve sanatkarlarla birlikte çalışmak,

  9)Amaç ve görevleri ile ilgili konularda yurt içi ve yurt dışındaki yayımları izlemek, incelemek, değerlendirmek ve varacağı sonuçları Yüksek Kurum Başkanlığına sunmak,

  10)Yabancıların Türkçe'yi öğrenmesini kolaylaştırıcı bilimsel çalışmalar yapmak,

  11)Yüksek Kurulun, Yüksek Kurumun ve bu Kanunun verdiği diğer görevleri yerine getirmektir.
  sponsorlu bağlantılar

   Konuyu Beğendin mi?
  Güncelleme : 2017-08-24

Konu Etiketleri

türk dil kurumu ne zaman kuruldu, türk dil kurumunun faaliyetleri nelerdir kısac, Türk dil kurumunun görevleri, türk dil kurumunun görevleri nelerdir kısaca maddeler halinde

  Okunma: 9252 - Yorum: 0 - Amp