Doğu Anadolu Bölgesinin Özellikleri Nelerdir? - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Doğu Anadolu Bölgesinin Özellikleri Nelerdir?

 1. sponsorlu bağlantılar
  YER ŞEKİLLERİ

  1- En büyük yüz ölçüm.
  2- En fazla yükselti , engebelilik.
  3- En geniş buzul
  4- En hızlı akarsular.
  5- En fazla enerji üretimi.
  6- En alçak yer. Iğdır Ovası.
  7- DAĞLAR

  1- Kuzeyde Çimen, Kop, Mescit, Allahu ekber dağları.
  2- Ortada Karasu, Aras ,Mercan dağları.
  3- Güneyde. Güneydoğu Toroslar.
  4- VOLKANLAR
  5- En geniş volkanik arazı.
  6- Ağrı, Süphan, Nemrut, Tendürek.
  7- PLATOLAR
  8- Erzurum,Kars,Ardahan,Tunceli platoları.
  9- OVALAR
  10- Kuzeyde. Erzincan, Erzurum, Horasan, Pasinler, Kağızman, Iğdır Ovaları
  11- AKARSU VE GÖLLER
  12- Aras-Kura Hazar denizine
  13- Fırat,Dicle Basra Körfezine
  14- Akarsuların debisi yaz ve kış azalır.
  15- Akarsular denge profiline ulaşmamıştır.
  16- Van, Çıldır, Erçek, Nazik. Balık gölleri. Volkan set gölleridir.
  17- YÜKSELTİDEN DOLAYI
  18- Tarım arazisi daralmış, sıcaklıklar azalmış, Ürün çeşidi azalmış. Yaz yağışları. Çayır ve meralar artmıştır.

  İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ

  1- En şiddetli karasallık.
  2- En fazla kar yağışı ,donlu gün sayısı.
  3- En fazla kış basıncı.
  4- En düşük toprak sıcaklığı.
  5- En düşük yıllık sıcaklık ortalaması.
  6- En yüksek yıllık sıcaklık farkı.
  7- En geç ürün olgunlaşması.
  8- Ovada bozkır, yükseklerde dağ çayırları.

  NÜFUS VE YERLEŞME
  1- En az nüfus yoğunluğu (km kareye 36 kişi)
  2- Toplu yerleşmeler görülür.
  3- Şehirleşme oranı az.
  4- Karadeniz bölgesinden sonra en çok göç .
  5- Tarımsal nüfus yoğunluğu fazla.

  TARIM ÜRÜNLERİ

  1- Yükseltiden dolayı en çok arpa üretimi.
  2- En çok kaysı(Malatya)
  3- En az sebze tarımı
  4- En az turfanda meyve sebze üretimi, seracılık
  5- En çok büyükbaş hayvancılık.

  SANAYİ VE MADENLER


  1- En fazla yer altı zenginliği Yukarı Fırat Bölümü
  2- Demir: Divriği, Hekimhan, Hasan Çelebi
  3- Krom: Ergani Guleman, Maden
  4- Bakır: Ergani,Maden
  5- Kurşun-Çinko Kebanr17;da işlenir.
  6- Linyit: Elbistan santrali
  7- Oltu taşı: Erzurum.
  8- Kaya tuzu:Kağızman,Kars

  SANAYİ TESİSLERİ

  1- Et kombinaları: Van, Erzurum,Kars
  2- Şeker fabrikaları: Erzurum, Ağrı, Kars,Muş ,Erzincan
  3- Dokuma: Malatya,Elazığ
  4- Sigara Fabrikaları:Malatya,Bitlis
  5- Çimento fabrikaları: Erzurum,Kars, Van


  sponsorlu bağlantılar

   Konuyu Beğendin mi?
 2. 2009-11-11 #2
  KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:
  Ülkemizin doğusunda yer alan bölge kabaca üçgene benzer. Marmara ve Ege Bölgeleri hariç her bölge ile komşudur. Suriye hariç bütün doğu komşularımızla sınırı vardır.

  Alanı 165.436 Km2'dir. Bu gerçek alanı ile ülkemizin %21'ini kaplar ve en büyük bölgemizdir.

  Nüfusu 2000 sayımına göre 6.1 milyondur. Nüfus yoğunluğu Km2'ye 37 kişidir. Bu Türkiye ortalamasının çok altındadır. (Türkiye ortalaması Km2'ye 83 kişi)

  BÖLÜMLERİ:
  1.Yukarı Fırat Bölümü
  2.Yukarı Murat Van Bölümü
  3.Erzurum-Kars Bölümü
  4.Hakkari Bölümü

  YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ:
  Dağları: En yüksek bölgemizdir. Ortalama yükseltisi 2000-2200 metredir. Bölgede dağlar üç sıra halinde uzanır.
  Kuzeyde: Çimen, Kop, Esence, Karasu, Allahuekber Dağları
  Ortada: Mercan (Munzur), Karasu-Aras Dağları
  Güneyde: Güneydoğu Toroslar ve Buzul (Cilo) Dağları bulunmaktadır.
  Van Gölünün kuzeyinde volkanik dağlar vardır. Bunlar Ağrı, Tendürek, Aladağ, Süphan, Nemrut Dağlarıdır.

  Düzlükleri: Kıvrım dağları arasında çöküntü ovaları vardır. Bu ovalar: Elbistan, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Van, Başkale, Hakkari, Yüksekova güneydekilerdir. Kuzeyde ise Erzincan, Tercan, Aşkale, Erzurum, Pasinler, Horasan, Kağızman ve Iğdır vardır. Tunceli ve Erzurum-Kars Platoları da diğer düzlüklerdir.

  Akarsuları: Karasu ve Murat birleşerek Fırat Nehrini oluşturur. Bu nehir Dicle Nehri ve onunla birleşen Büyük Zap Kolu ile yabancı topraklara giderek Basra Körfezinden denize dökülmektedir. Aras ve Kura nehirleri de yine başka topraklara giderek Hazar Denizine dökülmektedir. Bu akarsuların yüzey şekilleri ve engebe nedeniyle hidroelektrik enerji üretme güçleri fazladır.

  Gölleri: Van Gölü ülkemizin en büyük gölüdür ve suyu sodalıdır. Bölgenin diğer gölleri şunlardır: Erçek, Nazik, Çıldır, Hazar ( Tektonik Göllerdir), Balık, Haçlı, Nemrut (Krater Gölleri), ve Akgöl.

  Ayrıca bölgede Keban ve Karakaya Baraj Gölleri de bulunmaktadır.

  Değerlendirme: Bölgeye Yurdumuzun çatısı diyebiliriz. Bölgeyi kaplayan yüksek dağlar bölgenin her özelliğini yakından etkilemektedir. Dağlar doğudan batıya uzandığı için kuzey-güney doğrultusunda ulaşım zordur. Tarım alanları azdır iklimi çok serttir. Tarım ürünleri çeşitli değildir. Sanayi ve ticareti de gelişmemiştir.


  İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ:
  Bölgenin iklimine yükselti ve karasallık hakimdir. Sert karasal iklim yaşanır. Kışları uzun, soğuk ve kar yağışlıdır. Don olayı çok görülür. Yazları sıcak, kurak ve kısadır. En fazla yağış ilkbaharda görülür. Erzurum-Kars Bölümünde ise yazın görülür.Günlük ve yıllık sıcaklık farkları fazladır. Yıllık yağış miktarı 500-600 mm dir. Buharlaşma az olduğu için bu yeterlidir. Yıllık sıcaklık 5-6 derecedir ve en soğuk bölgedir. Bölgeye kuzey rüzgarları (Poyraz) hakimdir. Bölgenin doğal bitki örtüsü bozkır (Step)'tir. Dağ yamaçlarında bozulmuş orman ve dağların yükseklerinde dağ çayırlarına rastlanır.

  TARIM VE HAYVANCILIK:
  Yükselti ve engebeli yer şekilleri nedeniyle tarım alanları azdır. Tarım en çok güneydeki çöküntü ovalarında yapılır. Bölgede en çok arpa ve buğday yetiştirilir. Bitlis, Malatya, Elazığ'da Şekerpancarı; Iğdır'da Pamuk; Malatya'da Kayısı (1.); yetiştirilir. Patates ve lahana diğer ürünlerdir. Sıcaklık çok düşük olduğu için sebze üretimine en az elverişli bölgemizdir.
  Kars ve Bitlis'te arıcılık yapılır. Türkiye bal üretiminin % 20'si buradan sağlanır.
  Bölgede tarım alanları az otlak ve meralar fazla olduğu için hayvancılık en önemli faaliyettir. Yüksek yerlerde büyükbaş, çöküntü ovalarda küçükbaş hayvancılık yaygındır. Bölge halkının % 80'i tarım ve hayvancılıkla uğraşır.


  YER ALTI ZENGİNLİKLERİ:

  Demir: Sivas-Divriği, Malatya-Hekimhan ve Hasançelebi (1.) ; Krom: Diyarbakır-Ergani, Elazığ-Guleman-Alacakaya (1.); Bakır: Elazığ-Maden; Malatya-Pötürge (2.); Kalay: Elazığ ve çevresinde; Kurşun-Çinko: Elazığ-Keban, Malatya-Darende; Oltu Taşı: Erzurum-Oltu (1.); Linyit: K.Maraş-Afşin-Elbistan; Erzurum-Aşkale; Barit: Muş, K.Maraş-Elbistan; Amyant (Asbest): Erzincan-İliç; Kayatuzu: Kars-Kağızman, Erzurum,Ağrı,Iğdır;

  ENDÜSTRİSİ:
  Fazla gelişmemiştir. Olanlarda tarıma dayanır. Bir çok ilde et kombinaları vardır. Et üretimimizin % 25'i bu bölgeden sağlanır.Malatya ve Bitlis'te sigara, Elazığ'da gübre, Erzurum ve Malatya'da deri sanayisi bulunmaktadır. Bir çok ilde şeker ve çimento fabrikası da bulunmaktadır. Malatya ve Erzincan'da dokuma ve iplik fabrikası vardır. Keban'da simli kurşun işletmeleri, Divriği'nde Demir-Çelik Fabrikası, Elazığ'da Ferro-Krom Fabrikası vardır.
  Kahramanmaraş'ta Afşin, Elbistan ve Sivas Kangal'da termik santral bulunmaktadır.

  NÜFUS VE YERLEŞME:
  Nüfusu 2000 sayımına göre 6.1 milyondur. Nüfus yoğunluğu Km2'ye 37 kişidir. Bu Türkiye ortalamasının çok altındadır. (Türkiye ortalaması Km2'ye 83 kişi) Yoğunluk bakımında en az bölgedir.
  Yani nüfusu en seyrek bölgemizdir. Nüfus çöküntü ovalarında toplanmıştır. Toplu yerleşme görülür.Nüfusun % 48'i kırsal kesimde yaşar ve tarım ve hayvancılıkla uğraşır. Nüfus artış hızı %o 14 ile Karadeniz'den sonra en az bölgedir (Türkiye ortalaması %o 18.34). Sanayisi çok az olduğu için Karadeniz Bölgesinden sonra en çok göç veren bölgemizdir. Malatya, Erzurum ve Elazığ en kalabalık illeridir.

  TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKISI:
  Bölgenin sanayisi ve tarımı geridir. Ekonomimize katkısı daha çok hayvancılık alanındadır. Hayvan ürünlerinin ekonomimize katkısı % 25'tir.

  TARİHİ ÖNEMİ:
  Erzurum Kongresi bu bölgede yapılmıştır.

  BÖLGENİN GENEL ÖZELLİKLERİ:
  ØEn büyük bölgemizdir. Ülkemizin % 21'ini kaplar.
  ØNüfus yönünden 6., yoğunluk yönünden 7. sıradadır.
  ØOrman bakımından % 7 ile 6. sıradadır.
  ØEkili-Dikili arazi bakımından % 10 ile sonuncudur.
  ØEn fazla enleme sahip bölgedir.
  ØSanayisi en geri bölgedir.
  ØEkonomisi ve ülke ekonomisine katkısı hayvancılık alanındadır.
  ØKayısı üretiminde Malatya 1. sıradadır.
  ØEn zengin yer altı kaynakları Yukarı Fırat Bölümünde yer almaktadır.
  ؑ2000-2200 metre ile en yüksek bölgedir.
  ØGöl yönünden zengindir hatta en büyük göle sahiptir (Van Gölü)
  ØEn çok göç veren 2. bölgedir.
  ØTarım ürünlerinin en geç olgunlaştığı bölgedir.
  ØEn soğuk ve kışları en uzun bölgedir.
  ØHidroelektrik üretiminde 1. tüketiminde 7. sıradadır.
  Günlük ve yıllık sıcaklık farkının en fazla olduğu bölgedir.
  ØTurizm gelirleri en az ve ulaşımı en kötü bölgedir.

  Okunma: 6257 - Yorum: 1 - Amp