İngilizce'de Olumlu Olumsuz Soru Cümleleri - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

İngilizce'de Olumlu Olumsuz Soru Cümleleri

 1. sponsorlu bağlantılar
  OLUMLU CÜMLE

  He is a sculptor. O bir heykeltraş tır.

  I am a carpenter. Ben bir marangoz um .

  They are plumbers. Onlar tesisatçı dır lar.


  OLUMSUZ CÜMLE

  Am (olumsuz)am not (kısaltma)amn't
  Are (olumsuz)are not (kısaltma)aren't

  Jack is a waiter. Jack isn't a waiter. Jack bir garson değildir.

  I am a sculptor I am not a sculptor. Ben bir heykeltraş değilim.

  I am Am I Are you gardener?(Sen bir bahçıvan mısın?)
  You are are You Yes, I am. / No ,I am not
  He is is he

  She is is she Is she a nurse?(O bir hemşire mi?)
  It is is it Yes, she is. / No, she isn't
  We are- are we

  You are are you Are they sculptors?(Onlar heykeltraş mı?)
  They areare they Yes, they are. / No, they aren't.

  sponsorlu bağlantılar

   Konuyu Beğendin mi?
 2. 2009-12-06 #2
  SORU
  Have you ever been to Paris? Pariste hiç bulundun mu?
  Have you read Romeo and Juliet? Romeo ve Juliet'i okudun mu?
  Has she left school? Okuldan ayrıldı mı?
  Has the President visited any African countries? Başkan hiç Afrika ülkesi ziyaret etti mi?
  Has Sally told you a lie? Sally sana yalan mı söyledi?
  Have they ever visited your new house? Yeni evini hiç ziyaret ettiler mi?
  Has the baby eaten anything? Bebek Bir şey yedi mi?
  Have Jim and you done your homework? Jim ve Sen ödevinizi yaptınız mı?
  Has your brother improved his English?Erkek kardeşin İngilizce'sini geliştirdi mi?
  Have I told you the news about my home mate? Ev arkadaşım hakkındaki haberleri sana anlattım mı?
  What have you done today? Bugün ne yaptın?
  Where has she gone?O nereye gitti?
  Which books have you read? Hangi kitapları okudun?

  OLUMSUZ CÜMLELER
  We have never met that man before. O adamla önceden hiç tanışmadık.
  She hasn't helped me with my problem. Sorunumla ilgili bana yardım etmedi.
  The students haven't studied hard enough this term. Öğrenciler bu dönem yeterince sıkı çalışmadılar.
  The children haven't come to the park. Çocuklar parka gelmediler.
  My cats have not eaten anything. Kedilerim hiçbir şey yemedi.
  I have not had lunch yet. Hala öğle yemeği yemedim.
  They haven't phoned me. Bana telefon etmediler.

  Okunma: 73644 - Yorum: 1 - Amp