Elliptical Tool aracı ile resim'deki gibi işaretli olan yerleri seçiyoruz.

794 - Photoshopta Titreşen Hoparlör Yapımı

Seçtiğimiz yeri Ctrl+C ile kopyalıyoruz ve yeni Layer açıyoruz. Kopyaladığımız resmi bu yeni açtığımız Layer'e yapıştırıyoruz (Ctrl+P)

Layer'imizi : FİLTER>BLUR>gaussian blur işlemleri'ni yapıyoruz. Pixel değerini 2 seçiyoruz.
Sonra İmageReady'e geçiyoruz.(Shift+Ctrl+N)
Burda BackGround'umuzu yani müzik setimizi Action'da duplice ediyoruz. Duplice ettiğimiz Layer'i hemen yanındaki tuşla (Twenn) resim sayısını çoğaltıyoruz. Ben bunu 10 yaptım. Resim sayısı değerini siz kendinize göre belirleyin.

NOT : BackGround'u Duplice ederken Layer'imizi kapatalım

Şimdi değeri 10 aldığımızda Toplam 12 tane resmimiz oluyor. Bunlardan çift rakam olanların Layer'ini açıyoruz (Hatırlıyorsanız Photoshop'da copy, paste ettiğimiz Gaussian blur işlemi uyguladığımız resim işte bu resimi açıyoruz) Bu çift rakam'lı olan resimlere 0.2 sn yapıyoruz.
Geri kalan tekli rakam'lı resimleri de 0.1 sn yapıyoruz.

Sonuç :
171 - Photoshopta Titreşen Hoparlör Yapımı