Mezopotamya Uygarlığının Anadolu Uygarlığına Etkileri Nelerdir? - Delinetciler Portal

Mezopotamya Uygarlığının Anadolu Uygarlığına Etkileri Nelerdir?

 1. Mezopotamya Uygarlığının Anadolu Uygarlığına Etkileri Nelerdir?,
  Mezopotamya Uygarlığının Anadolu Uygarlığına Etkileri Neler Olmuştur?

  sponsorlu bağlantılar


    Konuyu Beğendin mi?

 2. İlk Çağ'da Anadolu'yu en fazla etkileyen uygarlık merkezi Mezopotamya olmuştur.
  · Mezopotamya iki nehir arası demek olup Dicle ve Fırat nehirleri arasındaki bölgeye denir.
  · İlk Çağ'da Mezopotamya'da kurulan devletler ;Sümerler,Babilliler,Asurlular ve Akadlardır.


  SÜMERLER:

  · Mezopotamya'da kurulan ilk uygarlık Sümerlerdir. M.Ö 3500'de Orta Asya'dan gelerekMezopotamya'da devlet kurmuşlardır.
  · Kanallar açmışlar ve bataklıkları kurutarak tarım ve hayvancılık yapmışlardır.
  · Tarihte ilk yazıyı Sümerler bulmuşlar ve kullanmışlardır.( Çivi yazısı) M.Ö 3200
  · Not: Yazının bulunmasıyla tarih devirleri başlamıştır.
  · İlk yazılı kanunlar, ilk takvim, ilk matematik bilgileri de yine Sümerlere aittir.
  · Sümerler çok tanrılı dine inanırlar ve Ziggurat adı verilen tapınaklarında tanrılarına tapınırlardı ve kurban keserlerdi.
  · Sümerler Mezopotamya'da kurulan Akadlar tarafından son verilmiştir.

  BABİLLER:
  · Aşağı Mezopotamya'da kurulmuştur.
  · Devletin en güçlü zamanı kral Hammurabi zamanıdır.Kral Hammurabi Sümer kanunlarını geliştirerek uygulamıştır.( Hammurabi Kanunları diye bilinir)
  · Babil , dünyanın yedi harikasından biri olan "Babil'in Asma Bahçeleriyle" ünlüdür.
  · Babilliler M.Ö 6.yüzyılda Persler tarafından yıkılmıştır.

  ASURLULAR:

  · Yukarı Mezopotamya'da kurulmuştur.Ninova şehri başkenttir.
  · Asurlular ticaretle uğraşmışlardır.Anadolu,Mısır ve Mezopotamya arasında ticaret yapmışlardır.
  · Asurlular ticaret amacıyla Anadolu'ya geldiklerinde yazıyı da beraberinde getirmişlerdir.Böylece Anadoluhem yazıyı öğrenmiş hem de tarih çağlarına girmiştir.
  · Asurlular M.Ö 612 yılında Pers egemenliğine girmiştir.


  AKADLAR:

  · M.Ö 2300 lü yıllarda Arabistan'dan gelerek Mezopotamya'da devlet kurdular.
  · Akadlar; Elam,Asur,Doğu Anadolu ve Akdeniz'i fethederek imparatorluk kurdular.
  · M.Ö 2150 yıllarında kuzeyden gelen Gutiler tarafından yıkılmıştır.

  Okunma: 1141 - Yorum: 1