sponsorlu bağlantılar
Dış Göçün Sonuçları

-Ülke genelinde nüfusun dağılışında dengesizlik görülür.

-Yatırımlar dengesiz dağılır.

-Kırsal kesim yatırımlarında verimsizlik meydana gelir.

-Düzensiz kentleşme görülür.

-Sanayi tesisleri kent içinde kalır.

-Kentlerde konut sıkıntısı çekilir.

-Kent nüfusunda aşırı artış meydana gelir.

-Alt yapı hizmetlerinde (yol, su, elektrik) yetersizlik görülür.

-Kentlerde işsiz insanların oranı artar.

Dış Göçlerin Sonuçları

-Göç eden ülkede nüfus artar, göç veren ülkede ise azalır.

-Ülkeler arasında ekonomik ilişkiler gelişir.

-Ülkeler arası kültürel ilişkiler gelişir.


sponsorlu bağlantılar