Vücudumuzdaki Organlar ve Görevleri - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Vücudumuzdaki Organlar ve Görevleri

 1. Kalp
  İçi boş, kas yapısında bir organ olan kalp göğüs boşluğu içinde her iki akciğer arasında büyük bir alanı kaplar. Etrafı, perikard adı verilen bir zar ile sarılıdır. Kalp, iki akciğer arasında tepesi aşağıda tabanı yukarıda bir koni gibidir. Üçte biri orta çizginin sağında,, yukarıdan aşağıya, arkadan öne ve sağdan sola doğrudur.

  Vücudumuzdaki Organlar ve Görevleri

  Günde yaklaşık 100 bin, yılda 40 milyon, tüm insan hayatı boyunca yaklaşık 2,5 milyar kere, hiç durmadan yaklaşık 8 ton kanı vücuda pompalar.

  Büyüklüğü yetişkin bir insan kalbinin büyüklüğü yaklaşık olarak yumruğunun büyüklüğü ile eşdeğer sayılır. Taban tepe uzaklığı 12 cm, en geniş yerinde 8-9 cm, ön-arka çapı 6 cm. dir. Erkekte ağırlığı 280-340 gram kadında 230-280 gram arasındadır.

  Bölümleri; Sağ atrium (Sağ kulakçık) Sol atrium (Sol kulakçık) Sağ ventrikül (Sağ karıncık) Sol ventrikül (Sol karıncık)

  Her canlıda dokuların, organların ve hücrelerin; oksijen, karbondioksit, aminoasitler,, vitaminler ve mineraller gibi madde ve besinlere gereksinimi vardır.

  Metabolizma faaliyetleri sonucunda oluşan artık ürünlerin de vücuttan uzaklaştırılması,, asit-baz dengesinin korunması, hormonlar ve enzimlerin vücudun gerekli bölgelerine taşınması gerekir. Bütün bu işlemleri kalp ve damarlardan oluşan dolaşım sistemi yapar.

  Kalp bu sistem içerisinde motor görevi yapar. Kalp dakikada 60-80 vuruş arasında değişen bir hızla kanı vücuda pompalar.

  Karaciğer
  Diyaframın hemen altında, sağ tarafta, yaklaşık olarak 2 kilogram ağırlığında koyu kırmızı renkte yumuşak bir organdır.

  Vücudumuzdaki Organlar ve Görevleri

  Karaciğerin görevi :
  a. Proteinlerin üretilmesi ve depolanması, protein metabolizmalarının birçok yan üretimlerinin tanzim ve kontrol edilmesi.
  b. Şekerin depolanması ve kanda bulunması gereken şeker miktarının ayarlanması.
  c. Vücuttaki toksik ve zararlı maddelerin nötralize edilmesi.
  d. Depo edilmiş yağların kullanılması.
  e. Kanın pıhtılaşması için gerekli maddelerin üretilmesi.
  f. Safra ve safra tuzlarımın üretilmesi. Bunlar kanallardan bağırsaklara ifraz edilmekte ve sindirime yardımcı olmaktadırlar.
  g. Kırmızı kan hücreleri ve başka kan elemanlarımın üretimi için gerekli ve önemli olan maddelerin üretimi ve depolanması.
  h. Günde yaklaşık olarak 4 su bardağı (1 litre) safra salgılar.
  i. Vücudun ısısını ayarlar.
  j. Vücudun ihtiyacı olan su ve vitaminleri yapar.
  k. Kan miktarını ayarlar.
  l. Hormonların görevleri üzerinde etkili olur.

  Akciğer

  Göğüs boşluğu içinde bulunan ve solunuma yarayan organ. Göğüs boşluğunun sağ ve sol yanlarında bulunan iki ayrı parçadan meydana gelmiştir. Üzeri Plevra denen bir zarla kaplıdır. İçerisi, hava ile dolu olan ve "akciğer kesecikleri" denen boşluklardan yapılmıştır.

  Vücudumuzdaki Organlar ve Görevleri

  Sağ akciğer üç loba, sol akciğer iki loba ayrılmıştır. İç yan yüzlerinden bronşlar, atardamarlar, toplardamarlar lenfalar ve sinirler çıkar. Ana görevi atmosferdeki oksijeni kan dolaşımına nakletmek ve kan dolaşımındaki karbondioksiti atmosfere çıkartmaktır.

  Dalak
  Karın boşluğunun solunda, midenin arka tarafında bulunan dalak; eskimiş kırmızı kan hücrelerini yok eder, gerektiği zaman da yeni kırmızı kan hücreleri imal eder.

  Vücudumuzdaki Organlar ve Görevleri


  Sıtma ve tifo gibi bulaşıcı hastalıklar veya kansızlık sonucu dalak hastalanabilir.

  İnce Bağırsak
  İnce bağırsak kıvrımlı bir yüzey yapısına sahiptir ki bu besinlerin bağırsak duvarından difüzyonu ve böylece de emilimi için uygun olan yüzey alanını arttır. Yetişkin bir insanın ince bağırsağı, ortalama olarak, yaklaşık 7 metre uzunluğundadır.

  Vücudumuzdaki Organlar ve Görevleri


  Kalın Bağırsak (kolon)
  İnce bağırsak ile anüs arasındaki kısımdır. Toplam uzunluğu 1.5 metre olup, sindirim sisteminin beşte birini oluşturur.
  Karın içerisinde ters dönmüş U harfi şeklinde karnın sağ alt tarafından kör barsak (çekum ) ile başlar ve yukarı doğru çıkar (çıkan kolon) karaciğer altından keskin bir dönüşle karnı yatay olarak (transvers kolon) geçer Sol üst köşede yerleşen dalağın altına geldiğinde yine keskin bir dönüş yaparak sol taraftan aşağıya doğru yönelir (inen kolon). İnenkolon, sigmoid kolon denilen kolonun son kısmı ile Rektumla birleşir.

  Mide

  Karın bölgesinin sol tarafında, kaburga kemiklerinin arkasında ve diyaframın altında, 7,5 - 10 santim genişliğindedir.

  Vücudumuzdaki Organlar ve Görevleri


  Sindirim aygıtının yemek borusu ile bağırsak başı arasında bulunan kısmı olup, içine giren yiyeceklerin kimyasal ve fiziksel olarak parçalandığı yerdir. Mide kendi çıkardığı asitten kendini korumak için yapışkan, alkalen-bazik bir mukus da üretir.

  Böbrek
  Omurgalılarda bulunan fasulye şeklinde boşaltım organlarıdırlar.

  Vücudumuzdaki Organlar ve Görevleri


  Böbreğin görevi ,proteinlerin parçalanması sonucunda oluşan üre gibi zararlı maddeleri vücuttan uzaklaştırırken, diğer yandan vücudun sıvı, mineral ve asit-alkali dengesini de düzenler.

  Pankreas
  Karın boşluğunun üst tarafında ve bel omurlarının ön kısmında yerleşik bir organdır. Salgılarıyla sindirim fonksiyonuna yardımcı olur ve kan şekerini düzenler.Karın boşluğunun üst tarafında ve bel omurlarının ön kısmında yerleşik bir organdır. Salgılarıyla sindirim fonksiyonuna yardımcı olur ve kan şekerini düzenler.

  Vücudumuzdaki Organlar ve Görevleri


  Ortalama 15-20 cm uzunluğunda ve kadınlarda 55 gr erkeklerde 70 gr ağırlığındadır. Önden arkaya doğru yassılaşan pankreasın düzensiz olan biçimi çengele benzetilebilir.

  Yetişkinlerde, günde 800-900 cm³ pankreas özsuyu salgılanır.

  Yemek Borusu
  Yenilen gıdaların ağızdan sonraki geçiş bölgesi, boğaz.İçten dışa doğru örtü epiteli, düz kas ve bağ dokudan oluşmuştur. Besinler yemek borusundan geçerken yemek borusu peristaltik hareketler yapar. Yemek borusunda sindirim gerçekleşmez. Besinler yemek borusundan mideye geçiş yapar. Yemek borusu ağız ve mideyi birleştirir.

  Apandis

  İnsanlarda, kalın barsağın bir çıkıntısı olan körbarsağın alt bölümüne tutunmuş, serbest olan öbür ucu çıkmaz halinde sonlanan solucan şeklinde bir barsak çıkıntısı. Bu çıkıntının uzunluğu, 7-12 cm. dir.Görevi bademciklerin ve lenf düğümlerinin görevine benzer; kalınbağırsakta bulunan mikropları yok ederek hastalık yapmalarını önlemeğe çalışır.

  Safra kesesi

  Karaciğerden salgılanan safranın toplandığı, karacigerin alt kısmında bulunan torba şeklinde bir organ.Kesenin görevi, safrayı depolayıp, yoğunlaştırmak, ve gerekli aralıklarla oniki parmak barsağına safra salgılamaktır.Yemek yendiği zaman safrakesesi kasılır ve konsantre safra ince barsağa akar ve yemeklerin sindirilmesine yardım eder.

  Soluk Borusu
  Nefes borusu (soluk borusu) veya trakea, vücutta solunan havanın geçtiği, boru şeklinde bir organdır. Bu boru havayı ciğerlerimize göndermemizi sağlar.Omurgalılarda trakea havanın boğazdan akciğerlere geçişini sağlarken, omurgasızlarda dışarıdaki havayı doğrudan iç dokulara ulaştırır.
  Eğer soluk borumuza kazayla yiyecek kaçarsa soluk alamayıp tıkanabilir.Bu nedenle,

  Anüs (makat)
  Sindirim kanalının bitiş kısmı. Dışkılar boşaltım sırasında anüsten geçerek vücuttan atılırlar.

  Rektum
  Kalın bağırsağın son bölümüdür. Anüse açılır. Dışkının atılımdan önce tutulduğu yerdir. Rektumun son birkaç santimetresi deriye benzer bir doku ile kaplıdır. Kalın barsağın genişlemesi sonucu oluşan ortalama 15 cm uzunluğunda olup sindirim sistemimizin son kısmıdır.

  Onikiparmak Bağırsağı
  Onikiparmak bağırsağı midenin hemen ötesinde 5 - 10 santim kadar uzayan incebağırsağın bir kısmıdır. C harfi görünümündedir. Bu bağırsağın her zaman mide ile ilişik görülmesinin nedeni ise, mideye tesir eden rahatsızlıkların çoğunlukla onikiparmak bağırsağını da etkilemekte olmasından ileri gelmektedir.

  Onikiparmak bağırsağının çeperi gıda maddelerinin sindirimine yardımcı olan bazı usareleri üretmektedir.. Safra onikiparmak bağırsağında depo edilmektedir ve pankreas usareleri da bu bağırsağa boşalmaktadır.

  sponsorlu bağlantılar

   Konuyu Beğendin mi?
 2. 2009-12-27 #2
  Organ Nedir? Vücudumuzdaki Organlar ve Görevleri
  Organ Nedir?
  Canlı bir vücuttaki dokuların bir araya gelerek anatomik ve işlevsel bir bütün oluşturduğu, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş vücut bölümüne organ denir.

  Organlarımız; iç organları, duyu organları gibi de gruplandırılabilir.

  İnsan Vücudundaki Organlar ve Görevleri
  İnsan vücudunda pek çok organ görev alır. Bu organlar görevlerine ve bulundukları sistemlere göre şu şekilde sınıflandırılırlar:

  1. İç Organlar
  Soluk borusu, yemek borusu, akciğerler, kalp, mide, karaciğer, safra kesesi, oniki parmak bağırsağı, pankreas, ince bağırsak, kalın bağırsak, rektum, dalak, böbrek, apandisitten oluşur.

  2. Sindirim Organları
  Temel sindirim sistemi organları, sırasıyla, ağız, yutak, yemek borusu, mide, on iki parmak bağırsağı, ince bağırsak ve kalın bağırsak olarak sayılabilir. Sindirim sistemine yardımcı organlar ise karaciğer ve pankreastır.

  3. Üreme Organları
  Kadın ve erkekte üreme organları birbirinden farklıdır. Erkek üreme organları; penis, testisler ve prostattan (erbezi) oluşur. Kadın üreme organları ise; vajina, rahim ve yumurtalıklardır.

  4. Boşaltım Organları
  Boşaltım sisteminde görev alan temel organlar böbrekler, üreterler ve idrar kesesidir.

  5. Solunum Organları
  Ağız, burun, yutak, gırtlak, soluk borusu ve akciğer solunum sistemini meydana getiren organlardır.

  6. Dolaşım Organları
  Kalp ve kan damarları dolaşım sistemini meydana getirir.

  7. Duyu Organları
  Göz, kulak, burun, dil ve deri duyu organlarımızdır. Duyu organları, çevremizi algılamamızı sağlayan organlardır.

 3. 2012-08-01 #3
  teşekkürler çok işime yaradı.
 4. 2012-10-21 #4
  mükemmel çok beğendim.
 5. 2012-10-21 #5
  Alıntı:
  Misafir Nickli Üyeden Alıntı
  teşekkürler çok işime yaradı.
  aferin sana

  sponsorlu bağlantılar
 6. 2012-12-18 #6
  güzelfş
 7. 2013-01-06 #7
  süper olmuşşşşşşşşşşşşşşşşşş
 8. 2013-01-10 #8
  harika olmuş çok işime yaradı :) :) :)
 9. 2013-03-14 #9
  güzellll
 10. 2013-04-26 #10
  Selamun aleyküm . Benim ödevime yardımcı oldu sağloun varolun. Ben 2. sınıf öğrenciyim siz kimsiniz bilmem ama umarım iyi birisinizdir. Çünkü salak değilsiniz.
  sponsorlu bağlantılar
 11. 2013-05-17 #11
  Cok guzel ben bunu odevimde kullandim cok guzel oldu yani
 12. 2013-09-26 #12
  la bunu yazana kadar canım cıktı hoca afferım dedı
 13. 2013-10-22 #13
  ben bunu çok beğendim harikaaaaaaaa muhteşem
 14. 2013-10-23 #14
  Vallahi çok işime yaradı ,öğretmenin adını vermiyim zaten yapmasaydım azarı benim organ da işitecekti sizlere t.e
 15. 2014-09-21 #15
  Güzel . Sağolun. .
  sponsorlu bağlantılar
 16. 2014-10-26 #16
  hiç bir şey çıkmadı
 17. 2015-02-24 #17
  çooooooooooooooooooooooook uzun nasıl yazdınız cevabını yazın isimim dilan yazarken ne derseniz dilan deyin
 18. 2015-10-10 #18
  Gayet güzel tsk ederim...
 19. 2015-10-29 #19
  teşekkür ederim bu yazı için öğretmene gidip bakın hocam ben uzun yazdım dicem :DDDDDD
 20. 2015-10-29 #20
  Gerçekten çook teşekkür ederim dersim için en iyi cevaplar bu sitedeymiş iyi ki buraya girmişim
  sponsorlu bağlantılar
 21. 2016-01-14 #21
  Ödevim e yardımcı oldunuz
 22. 2017-06-15 #22
  ilkotakul mezunuyum herşeyi bakıyoruz ama insan kendi organlarımızı nasıl diye birde tazlaktan görelim degerli oldugunu kıymetini annamak için güzel tanıtım yapmışsınız teşekür ederim
 23. 2017-09-22 #23
  aslında ben bir haftadır okula gelmedim bir yığın ödev birikmiş gerçekten bana çok yardımcı oldunuz
  Okunma: 109021 - Yorum: 22 - Amp