sponsorlu bağlantılar
Yazılı Anayasa

Yetkili organ tarafından yapılmış ve bir anayasada yer alması gereken kuralları içeren temel belgedir. (Örn: T.C. 1982 Anayasası)

Geleneksel Anayasa


Yazılı olmayan, sürekli uygulama sonucu ortaya çıkan anayasadır. (Örn: İngiltere aslında tek ingiltere değildir...


Bir devletin geleneksel anayasasının olması, anayasa alanında ortaya çıkan hiç yazılı belge olmadığı anlamaına gelmez.

Yumuşak Anayasa


Normal yasalar gibi tüm anayasa maddeleri değiştirilebilir. Değiştirilemez maddesi yoktur.

Katı (Sert) Anayasa


Bu anayasalar için özel, değiştirilmesi zor yöntemler benimsenmiştir.
Bir anayasanın 'sert' olduğunu gösteren özellikler:

-Değiştirilemeyecek maddeler içermesi (Örn: T.C. 1982 Anayasası)
-Değiştirilmesi için özel (nitelikli) çoğunluk aranması (3/5, 2/3 gibi)
-Halkoylaması usulüne yer vermesi

Çerçeve Anayasa


Kısa ve öz hükümlerden anayasa

Kazuistik Anayasa


Uzun ve ayrıntılı kurallardan oluşan anayasa (Örn.: T.C. 1982 Anayasası)

sponsorlu bağlantılar