sponsorlu bağlantılar
El Bileği Kemikleri
El Bileği Kemikleri Hakkında Bilgi


EL BİLEĞİ KEMİKLERİ (OSSA KARPİ): El bileği sekiz kemikten kurulmuştur. Bunların dört tanesi ön kola yakın, diğer dört tanesi de parmaklara yakın olarak dizilmişlerdir. Ön kola yakın olanlar dıştan içe doğru şu adlarla anılırlar: Skafoideum kemiği, lunatum kemiği, trikuetrum kemiği ve pisiform kemik. Parmaklara yakın olanlar da dıştan içe doğru şöyle dizilirler: Trapezium kemiği, trapezoideum kemiği, kapitatum kemiği ve hamatunı kemiği. Bilek kemikleri birbirleriyle, döner kemikle ve el tırnağı kemikleriyle eklemleşirler.

174 - El Bileği Kemikleri Hakkında Bilgi

Eklem yapısı

Eklemi oluşturan yapılar yukarıda radiusun distal ucu ve eklem diskinin alt yüzeyi; aşağıda skafoideum, lunatumtriquetrum kemikleridir.

Radiusun eklem yüzeyi ve eklem diskinin alt yüzeyi birlikte enine oval konkav bir yüzey oluşturur. Skafoideum, lunatum ve triquetrumun superior eklem yüzeyleri de düz konveks bir yüzey oluşturur. Bu konveks yapı, konkav yüzeyin içine oturarak eklemi oluşturur.

Patoloji

Karmaşık yapısından dolayı el bileği incinmeleri ve fonksiyon bozukluklarının tedavisi zordur. Bilgisayar çağının getirileriyle beraber el ve bilek ağrıları, en yaygın üst ekstremite şikayetlerinden biri haline gelmiştir.

Ligamentleri

Eklem, kapsülle çevrilidir ve aşağıda belirtilen ligamentlerce de kuvvetlendirilir:

  • Palmar radiokalpar ligament
  • Dorsal radiokalpar ligament
  • Ulnar kollateral ligament (başparmak)
  • Radial kollateral ligament (başparmak)

Belirtilen ligamentlerin derin yüzeyini, radiusun distal ucunun kenarından ve eklem diskinden karpal kemiklerin eklem yüzeylerinin kenarına kadar sinoviyal zar kaplar. Gevşek, serbest durur ve sayısız kıvrım oluşturur, özellikle de arka tarafta.
sponsorlu bağlantılar