Kitle İletişim Araçlarının İşlevleri - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Kitle İletişim Araçlarının İşlevleri

 1. sponsorlu bağlantılar
  Kitle iletişim araçları konusunda yapılan araştırmalarda bu araçların insan yaşamında geniş bir alana etki yaptığı ortaya çıkmıştır. Şu araçların etkisi sadece bireye yönelik de değildir. Kitle iletişim araçları bireyi, grubu etkilediğinde bu etki giderek toplumsal düzeyde yayılır. Televizyon başta olmak üzere; gazete, radyo ve internet giderek ailenin bir ferdi durumuna gelmiştir.

  Kitle toplumundaki bireylerin çalışma zamanı dışındaki zamanlarının, yani boş zamanlarının giderek artması bireyleri kitle iletişim araçlarının doğal alıcıları konumuna getirmiştir. Şu araçların temel görevi bilgi yaymaktır. İnsanların bilgi edinme ihtiyaçları, kitle iletişim araçlarının bu görevlerini doğal olarak öne çıkartmıştır. Bilgi denildiğinde de ilk olarak haber akla gelir. Haber vermek, bireyin kendisinden uzakta olan şeyleri gözlemesini sağlar. Kitle iletişim araçlarının maddi nitelikleri, mülkiyet ve yönetim anlayışları alıcıya giden bilginin yapısını ve içeriğini etkiler duruma gelmiştir. Şu araçlar giderek bilgilendirmeyle yönlendirmeyi birlikte yapar hale gelmişlerdir.

  Kitle İletişim Araçlarının İşlevleri


  Kitle iletişim araçları; bilgilendirme yanında eğlendirme ve bireyleri yeni ürünler için tüketici durumuna getirme işlevlerini de üstlenir. Kitleler, özellikle spor, müzik ve eğlence konularının çekiciliği nedeniyle, bu araçların oluşturduğu iletişim sürecinden çıkamaz duruma gelmişlerdir. Şu araçlar eğlendirir. İnsanların boş zamanlarını eğlenerek tüketmesini sağlar. Doğrudan ve dolaylı eğitim işlevleri de vardır.


  Yeni ürün ve hizmetlerin topluma tanıtımını sağlar. Ekonomik ve siyasal ilişkiler açısından bakıldığında, ürün satışını amaçlayan reklamlar, kitle iletişim araçlarının temel işlevi haline gelmiştir. Özellikle televizyon kanallarının yayın izlenme oranları giderek yapılacak programların biçim ve içeriğini yönlendirir duruma gelmiştir. Aracın temel işlevi olan haber vermek, eğlendirmek, eğitmek gibi konular izlenme oranlarına göre belirlenmeye başlamıştır. Yani, aracın diğer işlevleri olan haber vermek, eğlendirmek ve eğitmek reklamlar tarafından belirlenir olmuştur.


  Kitle iletişim araçlarının toplumun ufkunu açtığından söz etmek gerekir. Şu araçlar sayesinde modern toplumun insanı oturduğu mahallenin, şehrinin hatta ülkesinin sınırlarıyla kısıtlı değildir. Kurumların ve bireylerin dünyayla bağlantıları çoğalmış, hem mal ve hizmetlerin hem de bilginin üretim ve tüketim pazarı genişlemiştir. Şu araçların önemli işlevlerinden biri de kamuoyu oluşturmadır. Yani bireyleri çeşitli konularda yönlendirmektir. Kitle iletişim araçlarının bütün işlevleri yönlendirme (maniple etme) şemsiyesi altında toplanmaktadır. Yönlendirme bu araçların temel bir özelliği olarak ortaya çıkmaktadır. Yapılan araştırmalar, kitle iletişim araçlarının etkisinin tek başına olmadığını gösterirken, bir toplumda varolan ekonomik ve sosyal düzenin pekişmesi ve güçlendirilmesi konusunda bu araçların etkili olduğunu göstermektedir. Bir konuyla ilgili haber programı, o konuyla ilgili bilgi aktarımıdır. Araç bu haberi teknik ve içerik olarak öyle bir şekilde sunar ki, ortaya çıkan haber bilgi aktarmayı aşar. Şu iletişim artık alıcıyı belli bir konuda yönlendirmektir. Örneğin bir siyasal partiyle ilgili konusu; haber programlarında, eğlence ve spor programlarında özellikle işlenerek verilir. Amaç, konusunun ilgili siyasal partinin istediği ya da onun lehine olacak şekilde iletilmesidir. Şu iletişim sürecinin içinde olan araç; televizyon, gazete, radyo, alıcıyı yönlendirmeye yönelik iletişim yapmaktadır.


  Görüldüğü gibi kitle iletişim araçları toplumsal yaşam içindeki bireyi kuşatmış durumdadır. Şu durumu bir olumsuzluk olarak değil, modern toplumun temel bir ögesi olarak görerek değerlendirmek gerekir. Unutulmaması gereken nokta şudur: Birey, yönlendirme karşısında tümüyle edilgin ve teslim olmuş durumda kalmamak için doğadan, çevresinden, okullar başta olmak üzere kütüphanelerden, kitaplardan, sergilerden edindikleriyle kitle iletişiminin alıcısı olmalıdır.

  sponsorlu bağlantılar

   Konuyu Beğendin mi?
  Güncelleme : 2017-08-04
 2. 2013-09-29 #2
  bu siteyi çok sevdim emeği geçen herkese çok teşekkürler ödevimi yapmama çok yardımcı oldunuz
Bölüm:

Konu Etiketleri

kitle iletişim araçlarının fonksiyonları nelerdir, kitle iletişim araçlarının işlevleri denetlemek, kitle iletişim araçlarının işlevleri eğlence, kitle iletişim araçlarının işlevleri nelerdir, kitle iletişim araçlarının özellikleri

  Okunma: 15106 - Yorum: 1 - Amp