Meslekler ve Özellikleri - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Meslekler ve Özellikleri

 1. Meslek ve Özellikleri - Meslekler ve Özellikleri

  İŞLETMECİ

  TANIM

  Otel, banka, sigorta, maden, reklamcılık gibi mal ve hizmet üreten işletmelerde üretim, yönetim, para kaynakları, muhasebe, satış, pazarlama konularında çalışan kişidir.

  GÖREVLER

  - İşletmenin çevresi ile işletme sahibi ve çalışanlar arasında iletişimi sağlar,
  - İşletmenin hangi ürün veya hizmeti, ne şekilde üretmesi halinde en üst düzeyde kar elde edileceği konusunda planlar yapar ve kararlar alır,
  - İşletmede çalışanların birbirleri ile ilişkilerini, işletmenin gelişmesini sağlayacak şekilde düzenler,
  - İşlerin teknik denetimini sağlar, beklenen amaçlarla ulaşılan amaçlar arasındaki farklılıkları belirler ve giderici önlemler alır,
  - Üretim ve satışların kısa dönem sonuçlarını gözden geçirerek aylık ve yıllık üretim ve satış raporunu hazırlar.

  KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

  - Bilgisayarlar,
  - Basılı veya yazılı dokümanlar.

  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
  İşletmeci olmak isteyenlerin;

  - Üst düzeyde akademik yeteneğe,
  - Sayısal düşünme yeteneğine,
  - Fikirlerini başkalarına aktarabilme ve insanları ikna edebilme gücüne,
  - İleriyi görebilme ve fırsatları sezebilme yeteneğine,
  - Bir işi planlayabilme ve planı uygulayabilme yeteneğine,
  - Yüksek başarma güdüsü olan, yaratıcı,
  - Başkaları ile işbirliği içinde çalışabilen,
  - Matematik ve sosyal bilimlere ilgili,
  - Sabırlı, anlayışlı, hoşgörülü, insan ihtiyaçlarına karşı duyarlı,
  - Zamanı iyi kullanabilen

  kimseler olmaları gerekir.

  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

  İşletmeciler kamu veya özel sektöre ait işletmelerde görev alabilirler ya da varsa kendi işletmelerinde çalışabilirler (fabrikalar, bankalar, çeşitli firmalar). Çalışma ortamı temiz ve rahattır. Çalışma saatleri genellikle düzenlidir. Çalışırken müşterilerle, sendikacılarla, sigorta şirketleri, vergi daireleri personeliyle etkileşimde bulunabilirler.

  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

  - Özellikle, büyük işletmelerde, fabrika ve atölyelerde üretim faaliyetlerinin planlanması, finansmanı, organizasyonunda yönetici ve işletmeci olarak çalışırlar. Ürünlerin pazarlanmasını organize ederler.
  - Mal ve hizmet üreten kurum ve kuruluşlarda verimi artırmak için, planlama, yönetme ve denetleme konularında bilgi ve beceri kazanan işletme mezunlarının iş bulma olanakları oldukça geniştir.

  MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

  Meslek eğitimi, çeşitli üniversitelere bağlı iktisadi ve idari bilimler fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi veya işletme ve iktisat fakültelerinin "İşletme" bölümlerinde verilmektedir.

  MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

  İlgili bölüme,liseden sonra Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli "Eşit Ağırlıklı (EA)" puan alarak girilebilir.

  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

  Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitimleri süresince öğrenciler; Sosyoloji, Genel İşletme, Genel Muhasebe, Borçlar Hukuku, İşletme Bilimlerine Giriş, İşletme Yönetimi, Genel İktisat, Matematik, Ticaret Hukuku, Bilgisayara Giriş, Yönetim Ekonomisi, Şirketler Muhasebesi, Sermaye Piyasası, İş Hukuku, Personel Yönetimi, Maliyet Muhasebesi, İşletme Finansmanı, İşletmede Bilgisayar Kullanımı, Vergi Hukuku, Araştırma Yöntemleri, Uluslararası İşletmecilik, Kooperatifçilik gibi dersleri alırlar.

  MESLEKTE İLERLEME

  İşletme öğrenimini tamamlayan öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanırlar ve işletmeci unvanı ile çalışırlar. Lisanstan sonra bir lisans öğrenimine dayalı en az iki yarı yıl süren master eğitimi yapabilirler. Master'dan sonra da en az dört yarı yıllık programı kapsayan ve orijinal bir araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir öğretimden sonra doktora eğitimi yapabilirler.

  - Kamu kurumlarında ve bankalarda yönetici, hesap uzmanı, müfettiş, kontrolör, mali analist olabilirler.

  BENZER MESLEKLER: İşletme mühendisliği, iktisatçılık, maliyecilik, çalışma ekonomistliği, yöneticilik, mali müşavirlik.


  BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

  - Eğitim süresince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nca verilen kredi ile bazı kurum ve kuruluşların (Başbakanlık gibi) ya da özel vakıf ve kuruluşların sağladığı burslardan şartları uyanlar faydalanabilir.

  - Kamu sektörüne ait kuruluşlarda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre çalışanlar göreve ilk başlayışta normal olarak derecelerine bağlı yasal ücreti alırlar. Özel sektörde ise deneyim, yabancı dil bilgisi, kişisel başarılar (master, doktora gibi), teknolojiyi kullanma bilgi ve becerisi gibi faktörler alınan ücreti yükseltmektedir. Yönetici konumunda ise, bu ücretler daha da artmaktadır.


  GIDA MÜHENDİSİ

  TANIM
  Gıda mühendisi, gıda hammaddelerinin besin değerlerini kaybetmeden, standartlara uygun olarak verimli bir şekilde işlenmesini, korunmasını ve depolanmasını planlayan, uygulamasını yürüten ve yeni sistemleri geliştiren kişidir.

  GÖREVLER
  · Gıdaların işlenmesi, saklanması ve yeni ürünlerin geliştirilmesi konusunda araştırma yapar,
  · Üretim sırasında çıkabilecek sorunları giderir, işlemlerin aksamadan devamını sağlar,
  · En az maliyetle en iyi ürünün üretilmesi konusunda çalışmalar yapar,
  · Üretimi, hammaddeden tüketiciye ulaşıncaya kadar tüm aşamalarında denetler, kalite kontrolünü yapar.

  KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

  - Tartı ve ölçüm aletleri,
  - Laboratuar aletleri,
  - Kimyasal maddeler ve katkı maddeleri,
  - Bilgisayar.

  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

  Gıda mühendisi olmak isteyenlerin;

  - Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip,
  - Fizik, kimya, biyoloji, matematik alanlarına ilgili ve bu konularda başarılı,
  - İnceleme ve araştırma yapmaya meraklı,
  - Dikkatini bir konuya yoğunlaştırabilen, sabırlı
  kimseler olmaları gerekir.

  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

  Gıda mühendisleri, fabrika, atölye, depo vb. gıda ürünlerinin bulunduğu yerlerde kontrol işlemlerini yaparlar. Ortam sakin ve temizdir. Üretim çalışmaları sırasında ise gürültülü, kokulu, tozlu bir ortamda bulunabilirler. Çalışırken diğer elemanlarla iletişimde bulunmaları gerekebilir.

  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

  Gıda mühendislerinin kamu sektöründe; Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü ve belediyelerde çalışma olanakları vardır. Özel sektörde; gıdayla ilgili işletmelerde, proje mühendisi, işletme mühendisi, yatırım uzmanı, danışman ve kalite uzmanı olarak görev alabilirler.

  MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

  Mesleğin eğitimi, liseden sonra Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile girilen, çeşitli üniversitelerin "Gıda Mühendisliği" bölümlerinde verilmektedir.

  MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

  Bölüme girebilmek için yeterli "Sayısal (SAY)" puan almak gerekmektedir.

  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

  Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince, Matematik, Fizik, Kimya, Gıda Mühendisliğine Giriş, Teknik Resim, Bilgisayar ve Programlamaya Giriş, Madde ve Enerji Dengesi, Gıda Mühendisliğinin Temel İşlemleri, Gıda Mikrobiyolojisi, Gıda Kimyası, Gıda İşleme, Gıda Mühendisliği Matematiği, Gıda İşleme Laboratuarı, Kimya Mühendisliği Ekonomisi, Uygulamalı Kinetik ve Gıda Mühendisliği, Fabrika Tasarımı vb. dersleri alırlar. Eğitim sırasında besin işletmelerinde staj yapma zorunluluğu vardır.

  MESLEKTE İLERLEME

  Gıda mühendisleri, "Gıda Bilimleri ve Gıda Teknolojisi" alanlarında yüksek lisans ve doktora yapabilirler.

  BENZER MESLEKLER: Kimya mühendisliği, ziraat mühendisliği.


  BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

  - Meslek eğitimi süresince, koşulları uyan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen kredi ve burslardan faydalanabilirler.
  - Eğitim sonrasında, kamu kuruluşlarında çalışanlar teknik hizmetler ücret alırlar. Özel işyerlerinde çalışanlar ise çalıştıkları yerin ve yaptıkları işin özelliğine göre değişen miktarlarda ücret alırlar.

  ECZACI

  TANIM

  Doktorlarca düzenlenen reçetelerde yer alan hazır ilaçları müşteriye satan, hazırlanması gerekli ilaçları hazırlayan, laboratuarda, ilaçların geliştirilmesi ve analiziyle ilgili araştırmalar yapan kişidir.

  GÖREVLER


  - Reçetede yer alan hazır ilaçları hastaya verir,
  - İlaçların kullanımı hakkında müşteriyi bilgilendirir,
  - Kendisi tarafından hazırlanması gerekli olan ilaçları formüllerine uygun olarak hazırlar veya hazırlanmasını denetler,
  - Tıbbi veya diğer amaçlar için kullanılan toksin ve zehirli maddeleri hazırlar ve kurallarına göre dağıtımını yapar, bozulmaya karşı önlem alır,
  - Özel zehirli maddeleri içeren reçetelerin kayıtlarını tutar, veteriner ilaçları, tarım ilaçları, tuvalet ve kozmetik ürünlerinin kullanılmaları konusunda önerilerde bulunur,
  - Laboratuarda araştırma çalışmaları yapar.

  KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

  - İlaç yapımında kullanılan araç ve gereçler,
  - İlaç kontrolünde kullanılan araçlar, çeşitli doğal ve kimyasal maddeler.

  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

  Eczacı olmak isteyenlerin;
  - Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,
  - Kimya ve biyoloji konularına meraklı ve bu alanda başarılı,
  - Sorumluluk duygusu yüksek,
  - Dikkatli, tertipli ve düzenli,
  - İlaç ve kimyasal maddelere karşı alerjisi olmayan

  kimseler olmaları gerekir.

  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

  Eczacılar, genellikle eczanelerde, sağlık hizmeti sunan laboratuarlarda, devlet dairelerinin sağlıkla ilgili bölümlerinde, bazen de ilaç fabrikalarında veya ilaç depolarında görev yaparlar. Ortam çok temiz, biraz ilaç kokuludur. Eczanelerde görev yapan eczacılar, insanlarla etkileşim halindedirler. Eczacılar çalıştıkları işyerinde, hazırlanan plan dahilinde, nöbet tutmak zorundadırlar.

  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

  Eczacılar, Sağlık Bakanlığı'na bağlı birimlerde, çeşitli laboratuarlarda (hastane veya özel), ilaç endüstrisinde (fabrika veya depo), kalite kontrol birimlerinde, kendilerine ait veya hastanelerde bulunan eczanelerde çalışırlar. Eczacılar özel sektörde üretim ve pazarlama alanlarında çalışabilirler. Ayrıca son yıllarda ilaç tanıtıcısı olarak çalışanlar da bir hayli fazladır.

  MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

  Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı eczacılık fakültelerinde verilmektedir.

  MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

  Bu fakültelere girmek için Öğrenci Seçme Sınavı'nda (ÖSS) yeterli "Sayısal (SAY)" puan almak gerekmektedir.

  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

  Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Dersler teorik ve pratik olarak verilmektedir. Öğrenciler uygulama derslerini fakülte laboratuarlarında sürdürmekte ve eğitim süresi boyunca eczane, hastane ve ilaç fabrikalarında staj yapmaktadırlar. Eğitim süresince; Fizik, Kimya, Matematik, Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Anatomi, Biyoistatistik, Fizyoloji, Patoloji, Besin Analizi, Mikrobiyoloji, Halk Sağlığı, Farmakoloji, Eczacılık Tarihi ve Deontoloji, Eczacılık Mevzuatı, Tıbbi İlk Yardım derslerini alırlar.

  MESLEKTE İLERLEME

  Akademik kariyer yapabilirler. Yüksek lisans yaptıkları takdirde uzman eczacı olurlar. Çeşitli kamu ve özel sektöre ait işyerlerinde yönetici kademelerine yükselebilirler. Kendi işletmesini kuranlar (eczane, ecza deposu, ilaç fabrikası) işletmelerini ve faaliyet alanlarını büyütebilirler.BENZER MESLEKLER: Farmakologluk, kimyagerlik.

  BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

  - Meslek eğitimi süresince koşulları uygun olan öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan kredi alabilirler. Ayrıca, çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan kredi ve burslardan faydalanabilirler.
  - Eğitim sonrasında, kamu kurumlarında çalışan eczacılar, sağlık hizmetleri sınıfında görev yaparak bu grubun aldığı zam ve tazminatlardan yararlanabilirler. Kendi eczanelerini açanların kazancı eczanenin bulunduğu semte göre değişmektedir.


  MÜFETTİŞ (İDARİ)

  TANIM

  Kamu ve özel kuruluşlarda iş ve işlemlerin kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve talimatlar doğrultusunda yapılıp yapılmadığını denetleyen kişidir.

  GÖREVLER

  Müfettişler, görev alanları itibarı ile iki türlüdür. İdari müfettişler, kurumların idari ve mali nitelikteki işlemlerini incelerken, milli eğitim müfettişleri, sağlık bakanlığı müfettişleri gibi müfettişler de, kurumların asli işlevleri ile ilgili konularda denetim yapmaktadırlar. İdari müfettişlerin yaptıkları görevler aşağıda sıralanmaktadır.

  - Merkez ve taşra teşkilatlarında teşkilatı ilgilendiren konularda kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve talimatların uygulanıp uygulanmadığını kontrol eder,
  - Teftiş sırasında tespit ettiği her türlü suç unsuru olabilecek usulsüzlükleri yetkililere bildirir,
  - İlgililer hakkında yetkili makamın onayı üzerine soruşturmaya başlar,
  - Her teftiş, inceleme ve soruşturma sonucunda eleştiri, düşünce ve önerilerini rapor halinde gerekçeleri ile birlikte hazırlar ve ilgililere verir,
  - İşlerin daha verimli bir şekilde yürütülmesi için alınması gerekli tedbirleri yetkililere bildirir.


  KULLANILAN MALZEMELER VE YARARLANILAN KAYNAKLAR

  - Çeşitli kırtasiye malzemeleri,
  - Kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve talimatlar.


  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

  Müfettiş olmak isteyenlerin;

  - Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,
  - Derinliğine araştırma ve inceleme yapmaktan hoşlanan,
  - Değişikliği ve seyahati seven, kararlı ve dürüst,
  - Temsil yeteneğine sahip, kendini yetiştirmeye ve geliştirmeye istekli,
  - Gizlilik prensibine bağlı, sır saklayabilen,
  - Etki altında kalmayan ve tarafsız


  kimseler olmaları gerekir.

  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

  Müfettişler genelde kapalı ortamda çalışırlar. Görevleri nedeniyle sürekli değişik ortamlarda inceleme ve araştırma yaparlar. Sık sık seyahat ederler. Görev yaparken değişik unvanlardaki personel ile iletişim halindedirler.

  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

  Kamu kurumları bünyesinde kurulmuş bulunan denetim birimlerinin faaliyet alanının genişlemesi ve özel kuruluşların denetim birimleri oluşturmaya başlamasıyla birlikte görev alanı genişleyen bir meslektir. Kamu kuruluşlarında, özel kurum ve kuruluşlarda, bankalarda görev yaparlar.

  MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

  Mesleğin temel eğitimi, üniversitelerin, siyasal bilgiler, hukuk, işletme ve iktisat fakülteleri ile iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin ekonomi, işletme, maliye ve kamu yönetimi gibi bölümlerinde verilmektedir. Bu bölümlere girebilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'nda (ÖSS) yeterli "Eşit Ağırlık (EA)" puanı almak gerekmektedir. Kurumlar, ihtiyaç duydukları takdirde, müfettiş yardımcılığı sınavı yapar ve kazananları müfettiş yardımcısı olarak göreve başlatırlar. Genellikle üç yıllık müfettiş yardımcılığından sonra müfettiş olunur.

  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

  Mesleğin temel eğitim süresi 4 yıldır. Temel eğitimde; Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe, İşletme gibi konularda eğitim alırlar. Daha sonra hizmet-içi eğitimde ise çalıştığı kurumun işleyişi, bağlı olduğu yasalar, denetim yöntemleri, hukuk, muhasebe konuları deneyimli müfettişlerin denetiminde verilir.

  MESLEKTE İLERLEME

  Meslek mensupları; baş müfettişlik, teftiş kurulu başkanlığı ve üst düzey yöneticilik görevlerine
  yükselebilirler.

  BENZER MESLEKLER: Vergi kontrolörlüğü.


  BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

  - Meslek eğitimi süresince, durumu uygun olan öğrencilere Kredi ve Yurtlar Kurumu'nca kredi ve öğrenim harcı verilmektedir. Çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs alabilirler.
  - Eğitim sonrasında Devlet Memurları Kanununa göre veya kadro karşılığı sözleşmeli olarak sözleşme ücreti alırlar. Ayrıca, görev yeri dışındaki görevlendirilmelerinde Harcırah Kanunu hükümlerine göre yolluk alırlar.

  SOSYOLOG

  TANIM

  İnsan toplulukları ve toplumsal kurumların kökeni, gelişmesi, işlevi ve birbirleriyle ilişkileri, bu ilişkileri belirleyen ilke ve kurallar ile toplumsal sorunlar ve çözüm yolları konularında araştırmalar yapan, araştırma sonucunda edinilen bulguları yorumlayan ve önerilerde bulunan kişidir.

  GÖREVLER

  - Tarihsel belgeleri inceleyerek, gözlem ve görüşme gibi yöntemleri kullanarak; insan topluluklarının kökenini, gelişmesini, yaşayış tarzını ve sosyal ilişkilerini araştırır, çevreye, sosyal geleneklere, aile, din, eğitim gibi sosyal kurumlar ve diğer sosyal olaylara ilişkin bilimsel bilgiler toplar,
  - Edinilen verileri ve sonuçları, değerlendirir ve yorumlar,
  - Toplumsal sorunları saptar, bilimsel sonuçlar çerçevesinde çözüm önerilerinde bulunur,
  - Bilimsel sonuçlar ile sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin eğitimciler, yasa koyucular, planlama uzmanları ve sosyal sorunların çözümüyle uğraşan meslek elemanlarına, kurum ve kuruluşlara ulaşmasını sağlar, sonuçlarını izler.


  KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

  - Görüşme ve anket formları, tarihi belgeler, toplumsal olaylar ve sosyal kurumlarla ilgili olarak yapılan araştırma ve incelemelerin yer aldığı basılı kaynaklar, gözlem ve araştırma raporları gibi dokümanlar,
  - İstatistik tabloları ve çeşitli büro malzemeleri ile hesap makinesi, bilgisayar.


  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

  Sosyolog olmak isteyenlerin;
  - Üst düzeyde akademik yetenek düzeyine,
  - Sözel akıl yürütme yeteneğine sahip,
  - Toplumsal olaylara meraklı,
  - Araştırma ve inceleme yapmaktan hoşlanan, gözlemci,
  - Olaylar arasında bağlantılar kurabilen,
  - Başkaları ile iyi iletişim kurabilen

  kimseler olmaları gerekir.

  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

  Sosyologlar gözlem ve incelemelerini alanda, elde ettikleri bulguların değerlendirmesini ise büroda yaparlar. Çalışmalarında insanlarla etkileşim halindedirler. Sayısal bulgularını bilgisayar ortamında değerlendirirler.

  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

  Sosyologlar, Devlet Planlama Teşkilatı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi kamu kuruluşları ile özel sektör kurum ve kuruluşlarının ilgili birimlerinde ve yayın kuruluşlarında çalışabilmektedirler. Bu meslekte çalışan bayanların oranı fazladır. Sosyologların iş bulma olanakları oldukça sınırlıdır.

  MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

  Mesleğin eğitimi, çeşitli üniversitelere bağlı edebiyat ve fen-edebiyat fakülteleri "Sosyoloji" bölümlerinde verilmektedir.

  MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

  Bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavı'nda yeterli "Eşit Ağırlık (EA)" puan almak gerekmektedir.

  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

  Meslek eğitimi 4 yıldır. Eğitim süresince; Türk Dili ve Edebiyatı, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil gibi genel kültür derslerinin yanı sıra ; Kurumlar Sosyolojisi, Sosyolojiye Giriş, Küçük Gruplar Sosyolojisi, Sosyal Bilimler Metodolojisi, Türkiye'nin Toplumsal yapısı, Aile Sosyolojisi, Sosyoloji Tarihi, Türkiye Sosyoloji Tarihi ve Araştırmaları, Kent Sosyolojisi, Ekonomik Sosyoloji, Organizasyon Prensipleri, Hukuk ve Suç Sosyolojisi, Sosyoloji Semineri ve Araştırmaları, Özel Öğretim Yöntemleri, Değişim Sosyolojisi, Sosyolojide Yöntem ve Tartışmaları, Türk Sosyologları ve Eserleri, Endüstri Sosyolojisi, Bilgi Sosyolojisi, Çağdaş Sosyoloji Teorileri gibi temel dersler okutulur.

  MESLEKTE İLERLEME

  - Lisans eğitimini tamamlayan kişiler üniversitelerde akademik kariyer yapmak isterlerse, araştırma görevlisi olarak göreve başlayabilir, yardımcı doçent, doçent ve profesör olarak meslekte ilerleyebilirler.
  - Sosyologlar, genel sosyoloji, kurumlar sosyolojisi, uygulamalı sosyoloji veya sosyometri alanlarından birinde çalışmalarına ağırlık verebilirler. Aile, suçluluk, nüfus bilimi, endüstri ve tarım sorunları, köy-kent yerleşimi, sosyal ekoloji, siyaset ve hukuk sosyolojisi gibi konularda uzmanlaşabilirler.
  - Çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda, uzman, danışman ve araştırmacı kadrolarında veya yönetici kademelerinde yer alabilirler.

  BENZER MESLEKLER: Sosyal psikologluk, sosyal antropologluk, sosyal çalışmacılık.

  BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU


  - Öğrenciler, eğitimleri süresince çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan kredi ve burslardan faydalanma olanaklarına sahiptirler. (Kredi ve Yurtlar Kurumu vb.)
  - Fen-edebiyat ve edebiyat fakülteleri sosyoloji bölümü mezunları işe başladıklarında, kamu sektörüne ait kurum ve kuruluşlarda çalışmaları halinde, Devlet Memurları Kanunu'na dayanılarak hükümet tarafından belirlenen ücreti (asgari ücretin yaklaşık iki katı), özel sektör kurum ve kuruluşlarında ise asgari ücretin yaklaşık üç katı ücreti alabilmektedirler. Uzmanlık alanları, işteki pozisyonları ve işletmenin yapısına göre bu ücrette artış olabilmektedir.

  HAKİM (YARGIÇ)

  TANIM

  Devlet ile birey arasındaki veya bireylerin kendi aralarındaki veya devletin iki idari birimi arasındaki anlaşmazlıkları ile kamu düzenini bozan suçlara ilişkin konuları, Anayasaya, kanunlara ve hukuk ilkelerine uygun olarak inceleyen,vicdani kanaatine göre ve bağımsız olarak karar veren kişidir.

  GÖREVLER

  - Kendisine gelen dava konusu dosyayı inceler,
  - Davacı ve davalı taraflar ile onların avukatlarını, tanıkları ve bilirkişileri dinler,
  - Sunulan bilgi ve belgeleri alır, dava dosyalarına ekler ve bunları değerlendirir,
  - Kanıtlar ve verilen ifadeler ile yürürlükteki kanunlar ışığında, dava hakkında hüküm verir.

  KULLANILAN MALZEMELER VE YARARLANILAN KAYNAKLAR

  - Yürürlükteki yasalar, Danıştay kararları, Yargıtay içtihatları, doktrinler ve yabancı ülkelerdeki uygulamalar ile ilgili yayınlar,
  - Resmi mühürler ve kaşeler,
  - Dava konusu olan dosya, evrak ve kayıtlar.

  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

  Hakim (yargıç) olmak isteyenlerin;
  - Üst düzeyde akademik ve sözel yeteneğe sahip,
  - İkna gücüne, sağlam bir mantık ve sezgiye sahip,
  - Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı,
  - Sabırlı ve anlayışlı,
  - Tarafsız karar verebilen
  - Sorumluluk sahibi,
  - Değişik görüşlere ve yeniliklere açık, okumayı ve araştırmayı seven,
  kimseler olmaları gerekir.

  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

  Hakimler, Adalet Bakanlığına bağlı mahkeme salonlarında resmi bir kıyafetle görev yaparlar. Duruşma öncesi duruşmaya hazırlık yapılan çalışma ortamı temiz, düzenli ve rahattır. Hakimlerin çalışma saatleri düzenlidir. Ancak genç hakimler için atama nedeniyle sık sık yer değiştirmeleri söz konusudur. Hakimler mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre görev yaparlar. Hakimler çalışırken meslektaşlarıyla, avukatlarla, savcılarla, hukukçularla, kamu yöneticileriyle, mübaşirlerle, bilirkişilerle, yurttaşlarla iletişimde bulunurlar.

  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

  Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Vergi Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Asliye Hukuk Mahkemeleri, Asliye Ticaret Mahkemeleri, İş Mahkemeleri, Sulh Hukuk Mahkemeleri, İcra-Sulh Ceza Mahkemeleri, Devlet Güvenlik Mahkemeleri, Çocuk Mahkemeleri vb. yerlerde çalışırlar.

  MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

  Hakimler adli yargı veya idari yargı hakimi olarak iki genel gruba ayrılırlar. Adli yargı hakimi olabilmek için hukuk fakültelerini, idari yargı hakimi olabilmek için hukuk veya hukuk derslerine programlarında yer veren siyasal bilimler ve idari bilimler gibi fakültelerin iktisat, maliye, kamu yönetimi, çalışma ekonomisi bölümlerinden birini bitirmek gereklidir.

  MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

  Bu bölümlere Öğrenci Seçme Sınavı'nda (ÖSS) yeterli "Eşit Ağırlık (EA)'' türünde puan almak gerekmektedir. Mezuniyetten sonra, Adalet Bakanlığınca açılan "Hakimlik" sınavında başarılı olmak ve sonraki iki yıl boyunca yoğun bir eğitim programı uygulanan stajı tamamlamak ve staj sonucunda yapılan sınavda başarılı olmak gerekmektedir.

  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

  - Hukuk fakültelerinde eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince; Medeni Hukuk, Roma Hukuku, Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku, İdare Hukuku, Devletler Umumi Hukuku, Ceza Hukuku, Mali Hukuk, Ticaret Hukuku, Ceza Hukuku, Avrupa Hukuku, Çevre Korunması Hukuku, Ceza Usulü Hukuku, İş Hukuku, Genel Kamu Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Adli Tıp, Askeri Ceza Hukuku gibi dersler okutulmaktadır.
  - İdari bilimler fakültelerinde ise Hukuk dersleriyle birlikte İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe dersleri verilmektedir.
  - Staj süresi eğitimden sonra iki yıldır. Staj süresince hem ders niteliğinde kurslar verilmekte, hem de mahkemelerde uygulamalı eğitim yaptırılmaktadır.

  MESLEKTE İLERLEME

  - 10 yıl hakimlikte çalışıp mesleğinde başarılı olanlar 1'inci sınıf hakimliğe atanırlar.
  - Adalet yüksek okullarında, üst göreve hazırlanma kurslarında, hizmet öncesi ve hizmet-içi eğitim kurslarında ders ve konferans verebilirler.

  BENZER MESLEKLER: Avukatlık, savcılık,


  sponsorlu bağlantılar

   Konuyu Beğendin mi?
 2. 2014-12-11 #2
  ARKEOLOJİ

  Amacı:
  Bu programın amacı, insanın varoluşundan antik çağın sonuna kadar süren bir zaman içinde oluşan kültür ve uygarlıkları incelemek ve bu konuda eğitim yapmaktır.

  Öğrenimi:
  Öğrenim süresi 4 yıldır. Programda Klasik Arkeoloji, Paleotik Yerleşim Biçimleri, Mezopotamya ve Önasya Arkeolojisi, Arkaik Devir Mimarlığı, Kazı Teknikleri, Resim- Fresk-Mozaik gibi dersler verilir.

  Aranılan Özellikler:
  Arkeoloji programında okumak isteyen bir bireyin geçmiş uygarlıkları incelemeye meraklı, bilimsel araştırma yapmaya istekli, analitik düşünme gücünün yüksek olması gerekir. Arkeoloji alanında başarılı olmak için hem modern hem de eski dillerden birini öğrenmekte büyük yarar vardır.

  Kariyeri:
  Mezunları "Arkeolog" unvanı ile görev yaparlar. Arkeologlar tarih öncesi ve eski çağ dönemlerinde yaşamış toplumların bıraktıkları her türlü kalıntıyı, kronolojik bir düzen içinde karşılaştırmalı olarak inceleyerek geçmiş dönemleri aydınlatmaya çalışırlar. Arkeoloji mezunlarının en temel çalışma alanı müzelerdir. Ayrıca Maden Tetkik Arama Enstitüsü'nde ve turizm kuruluşlarında da çalışma olanakları vardır.

  BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ

  Amacı:
  Bu programın amacı, tıpta ve biyolojik bölümlerde kullanılan cihazların montajı, kullanımı, bakımı ve onarımı alanında çalışacak elemanlar yetiştirmektir.

  Öğrenimi:
  Öğrenim süresi 4 yıldır.

  Aranılan Özellikler:
  Biyomedikal cihaz teknolojisi bölümüne girmek isteyenlerin bu tür cihazlara karşı ilgili ve meraklı, el ve kollarını ustalıkla kullanabilen ayrıca fen derslerinde başarılı ve şekil uzay ilişkilerini görebilen kişiler olmaları gerekir.

  Kariyeri:
  Mezunlar resmi ve özel hastanelerde, dispanserlerde ve laboratuarlarda görev alabilirler. Ayrıca bu aletlerin satışını yapan medikal firmalarında pazarlamacı olarak da çalışabilirler.  BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ

  Amacı:
  Mühendisler prototip ürün geliştirilmesini otomatik ve hızlı bir şekilde yapmak için bilgisayar destekli tasarım teknikleri kullanmaktadırlar. Her daldaki öğrenciler ve meslek sahipleri, meslektaşları ve dünyadaki bireylerle iletişim kurmak için bilgi ekspres yolunu (Internet) seçmektedirler. Bilgisayar teknolojisinin bu çeşitli uygulamalarının sonucu olarak, bilgisayar profesyonellerine olan gereksinim belirli bir hızla artmaktadır. Bölümün amacı bu gereksinimi karşılamaktır.

  Öğrenimi:
  Bilgisayar ve bilişim mühendisliği, zeki sistemler, bilim mühendisliği, bilgisayar bilişim sistemleri, bilgisayar grafiği, robotlar vs. gibi bilgisayar ve ilgili teknolojilerin yapısını, fonksiyonlarını ve uygulamalarını içeren geniş bir disiplindir.

  Bölümde; Yapısal Programlamaya Giriş, Bilimsel Programlamaya Giriş, Nesne Tabanlı Programlamaya Giriş, Sistem Programlama, Biçimsel Diller ve Makineler Kuramı, Algoritma Analizi, Bilgisayar Mimarisine Giriş, Çokluortam Hesaplama, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim, Yapay Zekaya Giriş gibi dersler okutulmaktadır.

  Aranılan Özellikler:
  Bu bölüme girmek isteyen adayların, bilgisayar ve bilişim konularına ilgili, teknik zekaya sahip kişiler olmaları, bölümlerindeki başarılarını arttıracaktır.


  Kariyeri:
  Bilişim sektörü bir çok ülke ekonomisinde gelişmenin motoru rolü oynamaktadır. Günümüzde bilişim sistemleri, bankacılıktan otomotiv sanayine, sağlık bilgi sistemlerinden şirket yönetimine, telekomünikasyon sistemlerinden hava taşımacılığına çok geniş alanlarda kullanılmaktadır. Bilişim sistemlerinin, seçimi, uygulaması, kullanımı şirketlere önemli rekabet avantajı kazandırmaktadır. Bu bakımdan günümüzün yöneticileri bilişim sistemlerini bir destek birimi ve maliyet unsuru değil, pazar payını artıran, işini büyüten ve/veya iş modelinin temelini oluşturan bir fırsat olarak görmektedirler. Ülkemizde bilişim sektörü oldukça zayıftır ve sektörde önemli bir insan gücü açığı vardır. Boğaziçi Üniversitesi'nde, bu bölümde öğretimin 2 senesini Amerika'da (SUNY Binghamton) tamamlama olanağı vardır.  ENDÜSTRİYEL TASARIM

  Amacı:
  Endüstriyel tasarım en temel anlamda ürünler ve insanlar arasındaki her türlü algısal, fiziksel ve işlevsel ilişkilerin anlamlı bir şekilde kurgulanmasını amaçlar. Öte yandan, bunu bir firma bağlamında ve piyasa mekanizması içinde gerçekleştirdiği için, endüstriyel tasarım firmaların üründen kar beklentisi ile müşterilerin aynı üründen değer (fiyat karşılığı elde edilen işlevsel ve sembolik fayda) beklentisini yaratıcılık ve yenilik yoluyla uzlaştırmayı da amaçlar. Tüm bu nitelikleriyle, bir meslek ve disiplin olarak endüstriyel tasarım günümüzde giderek insan zekası, yaratıcılığı ve hayal gücünün somut bir ürüne dönüştürülmesinin güçlü bir ifadesi olarak anlaşılmaktadır.

  Öğrenimi:
  Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü programı dört yıllık olup sekiz dönem ve yaz stajlarından oluşur. Birinci yılda, öğrenciler temel tasarım ilke ve prensiplerini öğrenip, görsel şekillendirme ve biçimlendirme araştırmalarına yönelirler. Belirli programa göre yapılan uygulamalarla yaratıcı yeteneklerini geliştirirler. Bu uygulamalarla çeşitli malzemeleri ve kullanım tekniklerini de öğrenirler. Yapılan uygulamalardan bilinen örneklerin kopya ya da taklit edilmesi yerine, yeni bakışlarla kişisel yaratıcılığı olan çözümler yapılır. Birinci yıl sonunda altı haftalık yaz stajı bölüm işliklerinde yapılır. İkinci yılda öğrenciler, endüstriyel tasarımlar uygulama ve araştırmalarına yöneltilirler. Stüdyolarda sürekli çalışmalarla basit proje çözümleri yaparlar. Dört haftalık yaz stajı endüstriyel fabrikalarda yapılır. Üçüncü yılda verilen projeleri, öğrenciler çok kapsamlı düşünerek, estetik ve işlerliği bir bütün içinde çözüp, kişilik kazanmış tasarımlar ortaya koyarlar. Yaz stajı, tasarım bürolarında dört haftadır. Dördüncü yılda verilen projeleri, öğrenciler önceki birikimlerine göre eksiksiz çok yönlü çözerek profesyonelce sunmaya çalışırlar.

  Aranılan Özellikler:
  Bu bölümü tercih edecek adayların; yaratıcı zekaya sahip, üretken, yeni yaklaşımlara açık ve hayal güçlerinin kuvvetli olması, bölümlerindeki başarılarını arttıracaktır.

  Kariyeri:
  Bu bölümden mezun olanlar otomotiv endüstrisi, mobilya endüstrisi, iç mimarlık-dekorasyon, grafik tasarım ve ambalaj konularında çalıştıkları gibi kişisel eğilimlerine göre kendi özel tasarım bürolarını kurabilirler.  HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ

  Amacı:
  Gelişen hava ulaşım araçlarının yapımı,bakımı,tasarlanması ve teknik araçların güvenli bir biçimde seyredebilmesi için gerekli önlemleri alabilecek teknik insan gücünü yetiştirmek ve araştırma yapmaktır. Makine, İnşaat, Elektrik, Metalurji Mühendislikleriyle ortak özellikler taşır. Çeşitli mühendislik sistemlerinin hava etkileşimlerine ilişkin sorunlarını inceler ve bu konuda eğitim yapar.

  Öğrenimi:
  Öğrenim süresi 5 yıldır. Matematik, Fizik, Kimya, Havacılık Yapıları uçak roket motor tasarımı mühendislik ortak alan dersleri alırlar.

  Aranılan Özellikler:
  Bu bölümü seçecek adayların; havacılık-uzay bilimlerine ve fizik, astronomi konularına ilgi duyan, bilimsel araştırmalara meraklı ve yaratıcı bir yapıya sahip olması gerekir.

  Kariyeri:
  Mezunlara "Havacılık ve Uzay Mühendisi" ünvanı verilir. Mezunlar ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK, TUSAŞ, THY, THK ve özel havacılık şirketlerinde görev alabilirler.  HEMŞİRELİK VE SAĞLIK HİZMETLERİ

  Amacı:
  Hemşirelik Esasları dersi, hemşirelik eğitimine yeni başlayan öğrencilere yönelik olup, insanı kendine özgü varlığı ve gereksinimleri içinde çevresi ve toplumla birlikte, bütüncül bir anlayışla ele alan, bireysel sağlık kuralları ve temel insan gereksinimleri doğrultusunda mesleğin temel kavram ilke, kural, yöntem ve uygulamalarını öğreterek, diğer mesleki derslere temel oluşturan bir derstir. Hemşirelik Esasları ile ilgili temel kavram ve ilkeleri inceleyerek bunları ülke gereksinimleri doğrultusunda; öğrencinin, birey, aile ve toplumun sağlığının korunması ve geliştirilmesinde hemşirelik disiplininin önemini, konumunu, rol ve işlevlerini, diğer sağlık disiplinleri ile ilişkilerini kavramasını; hastalık veya sakatlık halinde, birey ve ailesine ilişkin sağlık sorunlarını belirleyip çözümleme ve bakım süreci uygulamasında doğru ve yerinde karar verme yeteneğini ve bu bilgiler doğrultusunda psikomotor becerilerini geliştirmeyi sağlamaktır.

  Öğrenimi:
  Eğitimleri süresince öğrenciler; Hemşirelik Mesleğinin Tarihçesini, İnsan Yapısı ve Fonksiyonlarını, İlaçları, İlaçların Etki ve Yan Etkilerini, İlaçların Korunması ve Uygulanmasını, Mesleği Uygularken İnsan Davranışlarının Sebeplerini, İnsan İlişkilerini, Bulaşıcı Hastalıkların Bulaşma ve Yayılma Yolları ile Alınacak Tedbirleri, Uygun Eğitim Araçlarının Seçimini, İlkyardım, Temel Hasta Bakımı İlke ve Yöntemlerini, Bunların Hastaya Uygulanmasını, Cerrahi Müdahale Gerektiren Hastaların Bakımını, Çocuk Hastaların Bakım İlkeleri ve Uygulamasını, Doğum ve Aile Planlamasını, Akıl Sağlığı ve Hastalıklarını, Hastaların Özelliklerine Göre Gerekli Bakımı, Sağlık Hizmetleri ile İlgili İstatistiki Bilgi Toplama ve Değerlendirme Yöntem ve uygulamalarını öğrenirler.

  Aranılan Özellikler:
  Bu bölümü tercih edecek adayların; üst düzeyde genel yeteneğe sahip, biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı, insanlara yardım etmekten hoşlanan, sorumluluk duygusu yüksek, çabuk ve doğru karar verebilen, tedbirli, tertipli, şefkatli, sevecen, bedence sağlıklı, dayanıklı ve soğukkanlı kişiler olmaları gerekmektedir.

  Kariyeri:
  Üniversite bünyesinde bulunan hastanelerde, devlet hastanelerinde, Sosyal Sigortalar Kurumu'na bağlı hastanelerde, dispanserlerde, özel sağlık kurumlarında, çeşitli kurumların bünyesinde bulunan sağlık birimleri ve kreşlerde görev yaparlar. Meslekte işsiz kalma durumu hemen hemen yok denecek kadar azdır. Sağlık alanında, en çok ihtiyaç duyulan meslek elemanıdır.  KİMYA & BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

  Amacı:
  Kimya-Biyoloji Mühendisliği; Kimya, Biyoloji, Matematik ve Mühendislik bilim alanlarının üstüne yapılandırılmış bir disiplindir. Amacı, bu alanlarda kendisini geliştirebilecek ve ilgili sektörlerde başarılı olabilecek gençler yetiştirmektir.

  Öğrenimi:
  Öğrencilerin temel hazırlık dersleri arasında yaşam bilimleri ve biyoteknoloji dersleri vardır. Mühendislik alan dersleri hem kuramsal hem de uygulama düzeyinde kimya ve biyoloji sistemleriyle entegre bir şekilde eşzamanlı olarak sunulmaktadır. Hayat bilimleri, genom teknolojisi ve biyoteknolojideki önemli buluşlar kimya-biyoloji mühendisliği eğitiminin önemini son senelerde daha belirgin ortaya çıkarmıştır. Bu bölümde; Biyolojiye Giriş, Biyokimya, Genel Kimya, Organik Kimya, Fizikokimya, Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği, Isı ve Kütle Aktarımı, Reaksiyon Mühendisliği, Proses ve Ürün Tasarımı, Modelleme, Simülasyon ve Kontrol, Kimya-Biyoloji Mühendisliği Laboratuarı gibi derslerin okutulmasının yanı sıra proje ve staj programları da mevcuttur.

  Aranılan Özellikler:
  Bu bölümü tercih etmek isteyen adayların, fen bilimlerinde başarılı, teknik ve sayısal zekaya sahip, sanayide çalışma kriterlerine uygun kişiler olması gerekmektedir.

  Kariyeri:
  Kimya mühendisliğine biyoloji tabanının entegre olması Kimya-Biyoloji mühendisleri için sanayide çok kapsamlı istihdam olanakları yaratmaktadır. Gıda, ilaç, sağlık, elektronik, kimya, tekstil, kağıt, malzeme, enerji ve tarım sektörleri mezunlarımızın çalışacakları sektörlerden bazılarıdır. Son senelerde DNA dizisi ve biyoteknolojideki önemli buluşların, insanlığın geleceği üzerindeki etkileri göz önüne alındığında, kimya-biyoloji mühendisliği eğitiminin önemi daha da belirgin olarak ortaya çıkıyor. Kimya mühendisliğine moleküler biyoloji ve biyoteknoloji tabanının eklenmesiyle oluşan Kimya-Biyoloji mühendisliği disiplininin gıda, ilaç, biyoteknoloji gibi alanlarda yeni istihdam olanakları yaratacağına ve cazip bir meslek olacağına inanılıyor.  KONTROL MÜHENDİSLİĞİ

  Amacı:
  Ulaşımdan (metro, uçak, uydu, otomobil vb..) yaşamsal alana (büyük oteller ve iş merkezleri, bankalar vb.) sanayinin her dalında (kağıt, çimento, gıda, otomotiv vb..) kalitenin ve verimliliğin arttırılmasını sağlayan en önemli etken olan,otomasyon sistemlerinin tasarımına ilişkin kuramsal ve çağdaş bilgilerle donatılmış kontrol mühendisleri yetiştirmektir. Kontrol mühendisliği; elektrik, elektronik, mekanik ve bilgisayar tabanlı tüm endüstriyel üretim sistemlerinin ve hizmet sektörünün amaçlanan ve planlanan biçimde çalışmasını sağlayan bilgi ve teknolojileri üreten ve uygulayan bir mühendislik dalıdır.

  Öğrenimi:
  Kontrol mühendisliği bölümü öğrencileri, Endüstriyel Otomasyon, Bina Otomasyonu, Bilgisayarlı Kontrol Sistemleri, Endüstriyel Veri İletişim Sistemleri gibi dersleri alırlar.

  Aranılan Özellikler:
  Bu bölümü seçecek adayların mekanik sistemlere ilgi duyan,bilimsel araştırmalara meraklı, sayısal yeteneğe sahip, iyi bir araştırıcı ve tasarımcı bir yapıya sahip olması gerekir.

  Kariyeri:
  Mezunlara "Kontrol Mühendisi" unvanı verilir. Çeşitli fabrikalarda ya da küçük işletmelerde, bakım onarım ya da hizmet sektörünün otomasyon işlerinde çalışabilirler.  MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ

  Amacı:
  Malzeme Bilimi ve Mühendisliği; sentetik ve biyolojik polimeriler ,seramikler ve metalleri inceleyen bir çalışma alanı olup, kimya ve malzeme mühendislikleri ile de güçlü bir ilişkiye sahiptir. Bugün bir dizi endüstriyel ve teknolojik alanda çeliğin yerini yüksek mukavemetli polimeriler alıyor. Kurşun geçirmez camlar, yanmayan plastikler, yüksek sıvı emme özelliği olan süper emiciler, optik aletler, elektrik iletkenleri, yapay deri, ilaç yükleme sistemleri, polimeri uygulamalarına birkaç örnektir. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği programının amacı, geleneksel ve ileri teknoloji malzemelerinin tasarım ve uygulamaları için gerekli olan tüm teorik ve pratik bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.

  Öğrenimi:
  Öğrenim süresi 4 yıldır. Bölüm öğrencileri, Matematik, Malzeme Bilimine Giriş, Genel Kimya, İstatistik, Malzemelerin Mekaniği, Modern Fizik, Malzeme Üretim Süreçleri, Malzeme Laboratuarı, Sayısal Analiz, Polimeri Kimyası, İşletme Yönetimi gibi derslerin eğitimini alırlar.

  Aranılan Özellikler:
  Bu bölümü seçecek adayların fen ve matematik alanlarında başarılı üstün bir genel akademik yeteneğe, sayısal düşünme, tasarım yeteneklerine sahip, yaratıcı, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden bir yapıya sahip olması gerekir.

  Kariyeri:
  Bölüm mezunlarına "Malzeme Bilimi Mühendisliği" unvanı verilir. Bu bölümden mezun olanlar, geleneksel ve ileri teknoloji malzemelerinin üretimini yapan endüstrilerin yanı sıra fizik, kimya biyoloji alanında uygulamalı alıştırma yapan kurumlarda da iş bulabilirler.  PEYZAJ MİMARİSİ VE KENTSEL TASARIM

  Amacı:
  Bu bölümün amacı; insanın doğal çevresinin bilinçli bir biçimde, insanlar için yararlı ve estetik özellikleri olan bir çevre halinde düzenlenmesi konusunda çalışacak insan gücünü yetiştirmektir.

  Öğrenim:
  Öğretim süresi 4 yıldır. Bu bölümde; Meteoroloji, Peyzaj Mimarisi Temel İlkeleri, Perspektif, Model Çizme Tekniği, Süs Bitkileri Üretim Tekniği, Şehir ve Bölge Planlamanın Temel İlkeleri, Peyzaj Ekolojisi, Kırsal Çevre Sorunları, Ağaçlandırma, Bitki Sosyolojisi gibi dersler okutulmaktadır.

  Aranılan özellikler:
  Yaratıcı düşünce sahibi ve yeniliklere açık, estetik duygusu kuvvetli ve çevre konusunda duyarlı kişiler meslekte başarılı olabilirler.

  Kariyeri:
  Bu programı bitirenler Peyzaj Mimarı ünvanı verilir. Peyzaj Mimarı doğal çevreyi bozmadan, insan gereksinimlerinin en iyi şekilde karşılanması için planlar yapar. Bir kentte; parkların, bahçelerin, tarım alanlarının, yol ve binaların nerelere yerleştirilmesi gerektiği konusunda incelemelerde bulunur. Peyzaj Mimarı; genellikle belediyelerde ve toplu konut yapan inşaat şirketlerinde görev alır.  TELEKOMÜNİKASYON MÜHENDİSLİĞİ

  Amacı:
  Küreselleşen bilgi toplumunun bireyleri arasında bağlantı kurulmasını sağlayabilecek, hızlı ve yüksek kaliteli veri aktarma kapasitelerine talebin sürekli artması bu alanda araştırma ve geliştirme etkinliklerinin hız kazanmasına ve telekomünikasyon mühendisliğinin gözde bir meslek alanı olmasına neden olmuştur. Programlar yazılım ve donanım temellerini içeren derslerle desteklenmektedir. Bu mühendislik disiplininde haberin üretimi, dağıtımı ve algılanması esastır. Ses, veri görüntü ve TV sistemleri, lokal alan ve diğer bilgisayar haberleşme ağları bu disiplinin ana uygulama alanlarıdır. Ayrıca radar ve uzaktan algılama teknikleri önemli işleme uygulamalarıdır.

  Öğrenimi:
  Öğrenciler öğrenimleri süresince Lineer Cebir, Genel Kimya, Olasılık ve İstatistik, Telekomünikasyona Giriş, Diferansiyel Denklemler, Elektrik Devre Temelleri, Malzeme İnsan ve Toplum Bilimleri, Elektronik, Veri Yapıları, Yazılım Prensipleri, Kontrol Sistemleri gibi derslerin eğitimini alırlar.

  Aranılan Özellikler:
  Bu bölümü seçecek adayların; kuvvetli bir bilim temeline ve proje odaklı mühendislik becerilerine sahip, sayısal yetenekleri gelişmiş, tasarımcı bir yapıya sahip olmaları gerekir.

  Kariyeri:
  Bu bölüm mezunlarına "Telekomünikasyon Mühendisi" unvanı verilir. Enformasyon teknolojisine ilişkin alanlarda kolaylıkla iş bulabilirler. Mezunlar yurt içi veya dışında hızla büyüyen telekom ve internet şirketlerinde lider konumunda çalışabilir. Ayrıca ALCATEL, TELETAŞ, NETAŞ, SİEMENS, TRT, ASELSAN, TELSİM, TURKCELL gibi gsm firmaları, TUBİTAK, sivil ve askeri devlet kuruluşları ile, bilgisayar ve diğer özel sektör kuruluşlarında görev alabilirler.  TURİZM VE OTELCİLİK

  Amacı:
  Turizm ve otelcilik programının amacı, otelcilik ve turizm alanında çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir.

  Öğrenim:
  Turizm ve otelcilik programında ilk yıl, Türkçe, İşletmecilik, Muhasebe, Yabancı Dil, Büro, Seyahat Acenteleri, Turizm Ekonomisi, Turizm Pazarlaması, İktisat gibi temel işletme bilgilerini vermeye yönelik, ikinci yılda ise Ulaştırma, Seyir ve Organizasyonu, Konaklama Muhasebesi, Tesis ve Aletlerin Onarımı, Büro, Kat Hizmetleri, Genel Turizm Bilgisi gibi dersler okutulmaktadır. Seçilen bölüme göre seyahat acentelerinde veya otel işletmelerinde staj zorunluluğu vardır. Önlisans programı 2 yıllıktır.

  Aranan nitelikler:
  Meslekte başarılı olmak için, güleryüz, sabır, hoşgörü sahibi olma ve çok iyi derecede yabancı dil bilme gibi özellikler gerekir. Turizm ve otelcilik sektöründe çalışmak isteyenler, ayrıca, insanlarla iyi ilişki kurabilmeli, kültürlü ve dinamik olmalıdırlar.

  Kariyeri:
  Mezunlar "Turizm Meslek Elemanı" unvanını kazanırlar. Turizm meslek elemanı, turistlik otellerde müşterilerin ihtiyaçlarını belirlemek ve bu ihtiyaçları karşılamada ve gerekli düzenlemeleri yapmada turizm işletmecisine yardımcı olur; resepsiyonist, muhasebeci olarak görevleri yürütür, seyahat işletmeciliği, tur operatörlüğü yapabilir.  TURİZM İŞLETMECİLİĞİ

  Amacı:
  Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik alanlarında yönetici düzeyinde eleman yetiştirmektir. Yönetici düzeyinde elemanların yetişmesi için, çağdaş turizm anlayışına göre müşterilerin her türlü gereksinimini karşılayabilmek, çok yönlü hizmet verebilmek amacı ile nelerin yapılması gerektiği konularında eğitim verilir.

  Öğrenim:
  Turizm ve Otel İşletmeciliği lisans programının ilk yıllarında Matematik, Hukuk, İstatistik ve Muhasebe gibi temel iktisadi derslere yer verilir. Daha sonraki yıllarda Turizm İşletmeleri ve Yönetimi, Pazarlama, Personel Yönetimi, Turizm Pazarlaması, İş Hukuku, Halkla İlişkiler ve Yabancı Dil konularında eğitim sürdürülür. Lisans eğitimi boyunca dersler teorik ve daha çok uygulamaya yönelik olarak yürütülür. Eğitim süresi 4 yıldır.

  Aranılan özellikler:
  Bu sektörde başarıyı yakalamak için sektördeki yenilikleri takip edebilecek seviyede çağdaş düşünceli olmak, yaratıcı fikirler üretebilmek ve yöneticilik özelliklerine sahip olmak gerekir.

  Kariyer:
  Mezunlarına Lisans Diploması ve "Turizm İşletmecisi ya da Otel Yöneticisi" unvanı verilir. Bu bölüm mezunları daha çok otellerde ve turizm sektöründe çalışırlar. Otellerin çeşitli hizmet birimlerinden sorumlu kişileri görevlendirir ve bu kişilerin çalışmalarını denetlerler, müşterilere verilecek hizmetleri planlarlar.
  TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ

  Amacı:
  Bölümünün amacı, gençleri çağdaş bilgi, beceri, etkin karar verme teknikleri; olanakları ve zorlukları tanımlama yetisi ile donatarak bugünkü ve gelecekteki konaklama, yiyecek-içecek ve seyahat sektörlerine çağdaş eğitim ve staj gibi sektörel deneyim olanaklarıyla hazırlamaktır. Turizm ve Otel İşletmeciliği programı, Turizm endüstrisinin iki temel alanı olan Otel İşletmeciliği ve Seyahat Yönetimi alanında nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

  Öğrenim:
  Turizm ve Otel İşletmeciliği lisans programının ilk yıllarında; Matematik, Hukuk, İstatistik ve Muhasebe gibi temel iktisadi derslere yer verilir. Daha sonraki yıllarda; Turizm İşletmeleri ve Yönetimi, Pazarlama, Personel Yönetimi, Turizm Pazarlaması, İş Hukuku, Halkla İlişkiler ve Yabancı Dil konularında eğitim sürdürülür. Lisans eğitimi boyunca dersler teorik ve daha çok uygulamaya yönelik olarak yürütülür. Eğitim süresi 4 yıldır.

  Aranılan özellikler:
  Bu bölüme girebilmek için özel bir şart olmamakla birlikte, bu sektörde başarıyı yakalamak için düzgün fizik, güleryüz, sabır, hoşgörü sahibi olma ve çok iyi derecede yabancı dil bilme gibi özellikler gerekir. Turizm ve otelcilik sektöründe çalışmak isteyenler, ayrıca, insanlarla iyi ilişki kurabilmeli, kültürlü ve dinamik olmalıdırlar.

  Kariyeri:
  Mezunları, oteller, yiyecek - içecek işletmeleri, tatil köyleri, seyahat acenteleri, tur organizasyonları, ulaşım işletmeleri gibi kurum ve kuruluşlarda çalışma olanağına sahiptirler.  ULUSLARASI İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ

  Amacı:
  Avrupa ile entegrasyon sürecinde bulunan Türkiye'de bu bütünleşme sürecini her yönüyle öğrenecek ve bu süreç içinde Türk kamu ve özel sektörüne önemli katkılarda bulunacak uzmanlar yetiştirmektir.

  Öğrenimi:
  Öğrenim süresi 4 yıldır. Uluslararası İlişkiler, AB'nin Tarihsel Gelişimi, Siyaset Bilimi, Uluslararası Siyasal Ekonomi, İnsan Haklarının Korunması, Uluslararası İlişkiler Teorileri gibi dersler okutulur.

  Aranılan Özelikler:
  Bu bölümü seçeceklerin; düşüncelerini iyi ifade edebilen, insan ilişkilerinde yetenekli, siyaset, felsefe, hukuk, ekonomi, sosyoloji, tarih konularına ilgi duyan, yabancı dil bilen ve dünyadaki gelişmeleri izleyen dinamik kişilikte bireyler olmaları gerekir.

  Kariyeri:
  Mezunları; Dış Ticaret Müsteşarlığı, Dış İşleri Bakanlığı, AB Genel Sekreterliği gibi kuruluşlardan OECD, IMF, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, NATO gibi uluslar arası kuruluşlara kadar değişik kademelerde görev ve sorumluluk alabilirler.  ULUSLARARASI İLİŞKİLER

  Amacı:
  Diplomasi alanında devlet ve özel sektörün ihtiyacı olan uluslararası sistemin; tarihi, geçirdiği evreler, sistemin bütçesi ve yapısı ile ilgili olarak eğitim vermektedir.

  Öğrenimi:
  Öğrenim süresi 4 yıldır. Bu bölümde okuyan öğrenciler; Siyasal Tarih, Siyaset bilimi, Toplum Bilimi, Devlet Hukuku, Ekonomi, Uluslararası İlişkiler, Türk Dış Politikası gibi dersler okumaktadırlar.

  Aranılan Özellikler:
  Bu bölümü seçecek olan adayların; siyasal yeteneğe sahip, uluslararası alanda yeteneklerini gösterebilecek kişiler olması gerekmektedir.

  Kariyeri:
  Dış işleri Bakanlığınca açılacak sınavı kazandıkları taktirde "Diplomat" unvanını almaktadırlar. Başta Dış işleri Bakanlığı olmak üzere, Maliye, Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi devlet daireleri, uluslar arası bankalar ve özel şirketlerde çalışabilirler.  ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK

  Amacı:
  İşletmeler ürettikleri malları sadece kendi coğrafyalarında değil aynı zamanda diğer ülkelerde de satmaktadırlar. Bu bölüm, malların üretilen yerden, satılan yerlere ulaştırılması konusunda bilgiye ve beceriye sahip ara eleman ihtiyacını karşılamak için eğitim vermektedir.

  Öğrenimi:
  Öğrenimi 4 yıldır. Bu bölümde okuyan öğrenciler, İktisat, İşletmeye Giriş, Finansal Muhasebe, Taşımacılık Yönetimine Giriş, Uluslararası İşletmeciliğin Hukuksal Çerçevesi gibi dersler görmektedirler.

  Aranılan Özellikler:
  Bu bölümü seçecek olan adayların ticarete karşı ilgili ve insanlar ile iyi iletişim kurabilen kişiler olması gerekmektedir.

  Kariyeri:
  Mezunlar, uluslararası taşımacılık yapan kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi, yurtiçi taşımacılık yapan işetmelerde de çalışabilirler. Muhasebe, haberleşme, gümrük işleri gibi bölümlerde görev alabilirler. Uluslararası taşımacılık sektörünün hızla gelişen bir sektör olması ve bu alanla ilgili yetişmiş eleman sayısı çok az olduğundan mezunların çalışma ve iş bulma olanakları oldukça geniştir.  ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN

  Amacı:
  Bu bölüm ülke sınırlarını aşan bir iş ortamında, başarıyla çalışabilecek iki dil bilen, finansal piyasaların entegrasyonu ve uluslararası finans konularında bilgili yöneticiler yetiştirmeyi amaç edinmektedir.

  Öğrenimi:
  Öğrenim süresi 4 yıldır. Bu bölümde okuyan öğrenciler, Ekonomi, Pazarlama, Finans, Üretim, Uluslararası Ticaret ve Hizmet Sektörü gibi dersler görmektedirler.

  Aranılan Özellikler:
  Bu bölümü tercih edecek olan adayların, ticaret ve insan ilişkileri konusunda yetenekli kişiler olması gerekmektedir.

  Kariyeri:
  Bu bölümden mezun olan kişiler kamu ve özel sektöre ait kuruluşlarda ve çok uluslu şirketlerde çalışabilirler.  ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK

  Amacı:
  Bu bölüm hızla gelişen dünya sektöründe Türkiye'nin istenilen düzeyde yerini alabilmesi için, ekonomi, işletme, uluslararası ticaret, uluslararası bankacılık ve finans konularında bilgi ve beceriye sahip kişiler yetiştirir.

  Öğrenimi:
  Öğretim süresi 4 yıldır. Bu bölümde okuyan öğrenciler İşletme, İktisat, Muhasebe, Matematik, Dış Ticaret, Ticari İlişkiler gibi dersler görmektedirler.

  Aranılan Özellikler:
  Bu bölümde okuyacak olan öğrencilerin sayısal ve sözel yeteneği kuvvetli, insanlar ile iyi iletişim kurabilen kişiler olması gerekmektedir.

  Kariyeri:
  Mezunlar Çalışma ve Sosyal Çalışma Bakanlığı'nın yurt içi ve yurt dışı birimlerinde, SSK, bağkur, Emekli Sandığı gibi kuruluşlarda çalışabilirler.  ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK

  Amacı:
  Malların üretilen yerden satılan yere ulaştırılması çok iyi bir yönetim ve organizasyonu gerektirmektedir. Ulaştırma ve lojistik bölümü de bu işleri en iyi şekilde gerçekleştirecek bilgi ve beceriye sahip kişileri yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

  Öğrenimi:
  Bölümde öğrenim dört yıldır. İlk yılda İktisat, İşletmeye Giriş, Finansal Muhasebe, Taşımacılık Yönetimine Giriş gibi dersler okutulmaktadır. Sonraki yıllarda ise Uluslararası İşletmeciliğin Hukuksal Çerçevesi, Taşımacılıkta İşletme Yönetimi ve Organizasyonu, Taşımacılıkta Planlama ve Modelleme Teknikleri, Taşımacılıkta Araştırma Metotları ve Analizi, Dış Ticaret ve Taşımacılık Muhasebesi, Uluslararası Lojistik Yönetimi, Taşımacılık Ekonomisinin Temelleri, Taşıma Yönetiminde Stratejik Planlama, Taşımacılık Finansmanı gibi alan dersleri okutulmaktadır.

  Aranılan özelikler:
  Bu alanda okumak ve çalışmak isteyenlerin ekonomi, sosyal ve politik konulara ilgi duyan, düzenli ve dikkatli kişiler olmaları gerekir.

  Ayrıca lojistiğin uluslararası bir çalışma alanı olduğu düşünüldüğünde yabancı dil bilmek, seyahat etmeyi sevmek gibi özellikler de başarı şansını arttıracaktır.

  Kariyer:
  Mezunlar taşımacılık yapan kuruluşlarda işletmelerde de çalışabilirler. Ayrıca Devlet Demiryolları ve Belediyelerde de istihdam edilebilirler.

  Ulaştırma ve lojistik bölümü mezunlarının iş bulma olanakları, taşımacılık sektörünün hızla gelişen bir sektör olması ve bu alanla ilgili yetişmiş eleman sayısı çok az olduğundan oldukça geniştir.

  Okunma: 19260 - Yorum: 1 - Amp