Meslekler ve Görevleri Nelerdir? - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Meslekler ve Görevleri Nelerdir?

 1. sponsorlu bağlantılar
  AVUKATIN GÖREVLERİ

  - Bir kimsenin avukatlığını kabul etmeden önce davasını aldığı kişiyi (müvekkilini) dinler, yararlı olabileceğine inanırsa davayı kabul eder,
  - Dava konusu ile ilgili yasaları, yüksek mahkemelerin kararlarını inceler,
  - Dava ile ilgili geniş araştırma ve inceleme yapar,
  - Mahkemelerde çeşitli davalar açar veya müvekkili aleyhine açılan davaya katılır,
  - Dava ile ilgili tanıkları mahkeme heyetine dinletir ve sorular sorar,
  - Kararın müvekkili lehine sonuçlanmasını sağlamak için savunma metnini hazırlar ve savunma amacıyla konuşma yapar,
  - İcra takipleri yapar,
  - Yeni çıkan yayın ve kanunları takip eder ve yorumlar.

  AŞÇININ GÖREVLERİ


  AŞÇININ GÖREVLERİ


  - Yemeklerin hazırlanışı sırasında gerekli malzemenin tamam ve taze olup olmadığını kontrol eder,
  - Yapılacak yemek için gerekli malzemenin nasıl hazırlanacağını aşçı yardımcısına tarif eder,
  - Malzemeyi tarife uygun olarak tencereye veya karavanaya koyar, - Yemeği cinsine göre (zeytinyağlı, etli vb.) pişirmek üzere havagazı fırınına veya elektrikli ocağa yerleştirir,
  - Yemek pişince hava frikoya bırakır, bekletir, (sıcak servis yapılması gereken yemekleri sıcak sulu kazana koyar.)
  - Mutfaktaki alakart listesinde olan yemekleri hazırlar ve gerekirse süsler,
  - Gerektiğinde bizzat yemeği tabağa yerleştirerek servise hazırlar,
  - Mutfağın, kullanılan araç ve gereçlerin bakım ve temizliğini yapar veya yaptırır.
  NOT: Büyük mutfaklarda çalışan aşçılar bir alanda uzmanlaşmışlardır.

  ARKEOLOG GÖREVLERİ

  ARKEOLOG GÖREVLERİ

  -Eski çağlardan günümüze kalmış toprak veya su altındaki eserleri gün ışığına çıkarmak için kazılar yapar,
  -Kazılardan elde edilen eserleri temizler,
  -Parça eserlerin yapıştırılmasını (konservasyon), bakım-onarım ve restorasyonunu yapar,
  -Eserlerin kaydını tutar, korunmasını sağlar ve halkın bilgisine sunar,
  -Kültür Bakanlığında çalışması durumunda; kazılarda gözlemci olarak görevlendirilebilir,
  -Korunması gereken kültür ve tabiat varlıklarını saptar ve kaydını tutar, bunlara yönelik koruma ve restorasyonlar konusunda kararlar çıkarılmasını sağlar,
  -Çevresindeki antik kentlerin (ören yerlerinin) belirli aralıklarla denetimini yapar, -Müzelerde çalışanlar koleksiyoncuların denetimini yapar.

  NÜKLEER ENERJİ MÜHENDİSİNİN ALDIĞI GÖREVLER

  - Nükleer reaktörlerin ana ve güvenlik sistemlerinin tasarımı, işletilmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmaları yürütür.
  - Nükleer santrallerde üretilen enerjinin güvenli ve ekonomik bir şekilde kullanılabilir duruma getirilmesine yönelik teknik çalışmalar yapar,
  - Alanı ile ilgili yeni teknolojiler üzerinde araştırma yapar, proje ve rapor hazırlar (örneğin, radyasyondan korunma),
  - Konusuyla ilgili kullanılacak malzeme ve maddelerin özelliklerinin belirlenmesi amacıyla laboratuar çalışmaları yapar.

  ZOOLOG MESLEĞİNDE GÖREVLER

  Zoologlar araştırmacı veya uygulayıcı olarak görev yaparlar. Araştırıcı zoologlar belli bir hayvan türü üzerinde uzmanlaşırlar. Araştırmacı olarak çalışan zoolog;
  - Yeryüzündeki hayvanların yaşayışlarını, doğal ortamları içinde gözlem yolu ile inceler,
  - Hayvanların anatomik ve fizyolojik özelliklerini laboratuarlarda inceler ve elde edilen verilere göre hayvanları sınıflandırır,
  - Hayvanların evrimini, fosilleri inceleyerek araştırır. Uygulama alanında çalışan zoolog;
  - Çeşitli ilaçların hayvanlar üzerindeki etkisini deneysel olarak inceler,
  - Tarımda böcekler ve diğer zararlı hayvanlarla mücadele yöntemleri geliştirir,
  - Milli parklardaki hayvanlar için uygun ortamlar yaratılmasına çalışır,
  - Gümrüklerde ülkeden dışarıya çıkarılmaya ya da yurt dışından getirilmeye çalışılan hayvan türleri konusunda görüş bildirir, - Hastanelerde doku ve hücre incelemeleri yapar.

  GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSİ GÖREVLERİ
  - Yeni inşa edilecek, yenileştirilecek veya onarımı yapılacak gemilerin projelerini yapar ve bu projelerin veya proje taslaklarının gemi genel planına yerleşimini sağlar,
  - Gemi genel planına göre ve uluslararası standartlara uygun olarak makine ve ekipmanları seçer ve geminin mühendislik hesaplarını yapar,
  - Gerekli malzemenin alımı için istenen nitelikleri belirler,
  - Projeler doğrultusunda yapım, işletim ile bakım ve onarım işlerinin yürütülmesini sağlar.


  sponsorlu bağlantılar

   Konuyu Beğendin mi?
  Güncelleme : 2017-07-23
  Okunma: 60406 - Yorum: 0 - Amp