sponsorlu bağlantılar
Sıvıların Genleşmesinin Karşılaştırılması

Deneyin Amacı:
Farklı sıvıların genleşmelerinin farklı olup olmayacağını araştırmak

Deney Araç ve Gereçleri

1.Cam balon (50 mL 3 adet)

2.Bunzen beki veya ispirto ocağı


3.Sacayak


4.Delikli lâstik tıpa (3 adet)


5.Prizmatik kap

6. İnce cam boru (25 cm kadar 3 adet)

7. Etilalkol, su, glikol (antifiriz)

8. Cetvel (mm bölmeli)

9. Termometre

Deneyin Yapılışı

1.Cam balonlardan birincisini su, ikincisini etilal-kol ve üçüncüsünü glikol ile tamamen doldurun.Ağızlarını cam boru geçirdiğiniz lâstik tıpalarla kapatın. Borularda yükselen sıvı seviyelerini işaretleyin.

2.İçine değişik sıvılar koyduğunuz cam balonları prizmatik kaptaki su içine oturtun (Şekil 1.33).


3.Prizmatik kabı ısıtın.


4.Sıcaklık değişimine karşılık, sıvı seviyelerindeki değişmeleri cetvelle ölçerek not alın.


Deney Sonu Soruları


1.Aynı şartlarda ısıtılan sıvılar için genleşme ayırt edici bir özellik midir?


2.Genleşme, sıcaklık değişimine bağlı mıdır?


3.Sıcaklığı ölçmek için kullandığınız termometrenin çalışma prensibi ile sıvıların genleşmesi arasında bir benzerlik kurulabilir mi?


Yaptığınız deneyde, cam balonlara eşit miktarlarda koyduğunuz farklı sıvıların, sıcaklık değişimi aynı ol-makla beraber, farklı hacimlerde genleştiğini buldunuz. Bu sonuç, genleşmenin, sıvılar için de belirgin ve ayırt edici bir özellik olduğunu gösterir.


Sıvıların genleşmesinden sivili termometrelerde, sıcak su kazanlarında, termosifonlarda ve kalorifer sis-temlerinde yararlanılır.


Sıvıların genleşme miktarı aşağıdaki bağıntı ile hesaplanır:

AV = V.a.Dt
Bağıntıda AV sıvının hacimce genleşme miktarı, V sıvının ilk hacmi, a sıvının hacimce genleşme kat sa-yısıdır.

sponsorlu bağlantılar