Bölgelerimizin İklim Özellikleri - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Bölgelerimizin İklim Özellikleri

 1. sponsorlu bağlantılar
  Karadeniz İklim Tipi
  Ülkemizin kuzeyinde yer alan Karadeniz kıyılarında görülen bu iklim, her mevsim yağışlı, denizel termik özellikler gösteren ılıman karakterli bir iklim tipidir. Bu iklimde yağışlar barometre minimumları ile orografik şartlara bağlı olarak karşımıza çıkar. Bu iklim tipinde yıl boyunca az görülen don olaylarına karşılık sis olayı ise yer yer yoğun olmak üzere etkili olur. Ancak bu tip bütün kuzey kıyılarımız boyunca aynı özelliği göstermez. Doğu, orta, batı ve iç kesimlerde sıcaklık ve yağış şartlarına bağlı olarak farklı karakterlerde karşımıza çıkar. Doğu Karadenizdeki yağışları fazla "2500 mm." yüksekliğe çıkıldıkça daha fazla (3000 mm.) kışları ılık yazları sıcak geçek özelliklere karşılık Batı Karadeniz de yağışları daha az "1000-1200 mm." sıcaklık değerleri değerleri yaz ve kış olarak doğudan daha düşük olan bir iklim tipi ile karşılaşılır. Orta Karadenizde ise yağışlar doğu ve batıdan daha az (750-800 mm.) ve düzensiz sıcaklık değerleri daha düşük bir iklim tipi dikkati çeker. Kıyı ardında diğer bir değişle iç kesimlere bakan yamaçlarda ve vadi boylarında iç bölgelere geçiş özelliği gösteren bir iklim tipi ile karşılaşılır. Kıyı dağlarının gerisinde vadi oluklarında ve depresyonlarda Kastamonu, Bolu, Tokat, Amasya, Şebinkarahisar, Gümüşhane çevrelerinde yağış değerleri az yağış maksimumu kış ile İlkbahara kaymış sıcaklık değerleri düşük bir iklim tipi hakimdir.

  2.2. Akdeniz İklimi

  Yazları sıcak ve kurak kışları ılık ve yağışlı özelliğe sahip olan bu iklim gerçek olarak Akdeniz ve Ege Bölgelerimizde görülür. Bu iklimin görüldüğü yerlerde şiddetli yaz kuraklıkları ve yüksek sıcaklık değerleri hakimdir. Yaz günlerinde sıcaklık değerleri çoğu kere 40°C üstüne çıkar. Ortalama sıcaklıklardaki değerler yanında en sıcakve en soğuk ayın geneldeki değerleri batı kesimde Ege Bölgesinde daha düşüktür.

  Bunun başlıca nedeni ise kıyının kuzeyden gelen soğuk baskınlarına açık olmasıdır.
  Yıllık yağış tutarları ise 600-700 mm. arasındadır. Ancak Akdeniz'in batı kesiminde
  ve Ege Bölgesinde değerler biraz yüksektir (Marmaris 800 mm., Fethiye, Muğla 1200
  mm.). Yağışlar genelde kış ile kışa yakın aylarda yağmur şeklindedir. Bu iklimin etki
  alanı Akdeniz Bölgesinde dağların kıyıya çok yakın ve paralel uzanması nedeniyle
  dar Ege Bölgesinde ise dağların kıyıya dik gelmesi etkinin iç kısımlara doğru genişlemesini
  sağlar.

  Ülkemizin kuzeybatı köşesindeki Marmara Bölgesinde ise Akdeniz iklimi ile Karadeniz
  iklimi arasında geçiş tipi şeklindeki iklim görülür. Bu iklimde yazlar biraz serinlerken
  kışlar daha fazla soğumuştur. Bu bölgemizde de gene en yağışlı mevsim
  kıştır. Fakat yaz kuraklığı azalmıştır. Bazı yıllarda Edirne ve İstanbul'da yaz yağışlarının
  payının %15-%18'e kadar çıktığı görülür. Ayrıca Akdeniz ve Ege bölgelerimizde
  çok ender olarak görülen don olaylarına bu bölgemizde daha sık rastlanır.

  2.3. Step İklimleri

  Bu iklim tipine iç bölgelerimizde rastlarız. Özellikle kuzey ve güneyde yer alan Karadeniz
  ve Toros dağlarının dik bir duvar gibi uzanması denizel etkilerin içlere sokulamamasına
  neden olur. Buna bağlı olarak bu sahalardaki iklim yazları az sıcak
  kışları soğuk yıllık yağış tutarları az yağışların daha çok ilkbahar ile kışın olduğu ve
  kış yağışlarının kar şeklinde görüldüğü karasal iklim tipine yakın bir şekilde karşımıza
  çıkar. Step iklimi İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde birbirinden
  farklı özellikler gösterir. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yazlar çok daha sıcak
  kışlar daha az soğuk olarak karşımıza çıkar. Bu bölgemizde yaz kuraklığı çok daha
  şiddetlidir. Ortalama yaz sıcaklıkları ise 30°c üstündedir. Bölge ayrıca ülkemizde
  kaydedilen en yüksek (46,5°C) sıcaklık değerine sahip olmak bakımından dikkati
  çeker. Yağışlar daha ziyade kışındır. Yağış tutarları orta kesimlerde ve güneyde 300
  mm. kadar iken kenarlarda yüksek alanlarda 500-600 mm.'yi bulur.

  Karasal İklim
  Bu tip iklim özellikle denizel etkilerden uzakta yükseltinin fazla olduğu Doğu Anadolu
  Bölgemizde dikkati çeker. Bu iklimin görüldüğü Doğu Anadolu Bölgemizde
  ülkemizdeki en düşük sıcaklık değerleri ile karşılaşılır, değerler -40°C, -46°C'ya kadar
  düşer. Karasal iklim Doğu Anadolu Bölgemizde kendini iki şekilde belli eder:

  * Yüksek platolarda en çok yağışın yaz mevsiminde görüldüğü her mevsim
  yağışlı tip,

  * Alçak depresyonlarda vadi içlerinde yağışların kış aylarında görüldüğü yarı
  kurak tip

  Bu iklim tipinde yıllık yağış tutarları 350 mm. ile 1200 mm. arasında değişir. Üst seviyelerde
  yüksek değerler dikkati çekerken alçak depresyon alanlarında ve vadi içlerinde
  düşük değerler görülür.

  Diğer taraftan ülkemiz coğrafi bölgeleri farklı şekilde ortaya çıkan yağış rejimleri ile
  de değişiklikler gösterir. Bu bakımdan Türkiye'deki başlıca yağış rejimlerini Karadeniz
  yağış rejimi, Akdeniz yağış rejimi, Karasal yağış rejimi olmak üzere üç ana
  grupta toplayabiliriz.

  Özellikle ülkemizin kuzeyinde Karadeniz kıyıları boyunca dikkati çeken Karadeniz
  yağış rejiminde yağış bütün mevsimlere düzenli bir şekilde dağılmıştır. Kurak
  mevsim yoktur. Yıl içinde fazla yağış sonbahar sonu ile kışın görülür.
  Ülkemizin yarısından fazlasını etkisi altına alan Akdeniz yağış rejimi ise şiddetli bir
  yaz kuraklığı ile dikkati çeker. Bu rejimin etkisi altında olan sahalarda bazı yıllar yaz
  aylarında hemen hiç yağış görülmez, yıl içinde en fazla yağış kış mevsimindedir.
  Özellikle Akdeniz ve Ege Bölgelerimiz tamamen bu rejimin etkisinde kalır.

  Karasal rejim tipinde yağışlar en çok ilkbahar yaz aylarındadır. Bu tipte en az yağışlı
  mevsim ise kıştır. Ülkemizde Karasal rejimin etkisi altında bulunan alanlar genelde
  Doğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun Kuzeydoğu kesimidir.

  Bu üç büyük tip dışında ayrıca Karadeniz, Akdeniz arasındaki geçişi sağlayan Marmara
  Tipi ile Akdeniz ile karasal tip arasında geçiş tipini oluşturan İç Anadolu geçiş
  tipleride ülkemizdeki diğer yağış rejim tiplerini oluştururlar. Bu tiplerden İç Anadolu
  geçiş tipinde yağış en çok kış en az yaz olurken Marmara tipinde ise yağış en
  çok ilkbahar en az ise yazdır.

  sponsorlu bağlantılar

   Konuyu Beğendin mi?
 2. 2013-03-26 #2
  Güzel.Performas ödevimi bunla yaptım:D
  Okunma: 6170 - Yorum: 1 - Amp