Şeker Üretim Aşamaları - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Şeker Üretim Aşamaları

 1. sponsorlu bağlantılar
  Şeker pancarından beyaz şeker üretimi şeker fabrikasında gerçekleşir.

  Ülkemizde 28 şeker fabrikası bulunmaktadır. Bunlar da günde 120.000 ton pancar işlenmektedir.
  Şimdi pancardan şeker üretiminin fabrikadaki işlemlerini görelim. Türkiye'de 28 şeker fabrikasında yılda 120.000 ton pancar işlenmektedir.

  MEYDAN İŞLERİ

  - Fabrikaya getirilen pancarların tartılarak depolandıkları yerlere meydan tesisleri denir.

  - Silolara alınan pancarlar otomatik pancar boşaltma makinalarından geçirilerek toprak, kuyruk ve yaprağından temizlenir.

  - Pancarın fabrikaya ulaşması, silolar ile fabrika arasında yapılmış olan kanallardan suyla yüzdürülerek yapılır.
  Resim 2. Fabrikaya gelen pancarlar meydan tesislerinden fabrikaya nakledilir.

  PANCARIN YIKANMASI
  Şeker Üretim Aşamaları

  - Pancarların üzerinde kalan son çamurların temizlenmesi yıkanma teknesinde gerçekleşir.

  PANCARLARIN KESİLMESİ


  - Pancar kesme makinelerinde pancarlar 4-8 mm. kalınlığında ve 10 cm. uzunluğunda kıyımlara dönüşür.

  ŞERBET ÜRETİMİ


  Kıyımlardan şerbet üreten sisteme diffüzör denir.
  Diffüzörün bir ucundan kıyım girerken diğer ucundan su girer.
  Sonuçta şekerce zenginleşen kıyımlar ham şerbet olarak işletmeye alınır.
  Resim 3. Şekeri alınan kıyımlar diffüzörden posa olarak çıkarlar.
  Şekeri azalmış kıyımlar ise diffüzörlerden sulu pancar posası olarak çıkarılır.
  Sulu posa preslerde sıkılarak, hayvan yemi olarak kullanılacak hale gelir.
  Kıyımlardan şekerin alınması 70 derece sıcaklıkta ve 1 saatlik bir zamanda gerçekleşir.

  ŞERBET ARITIM

  İşletmeye alınan ham şerbet içinde şeker dışında bazı maddelerde bulunmaktadır. Şerbet bünyesinde bulunan şeker dışı maddelerden kurtarılmak için, şerbet arıtım istasyonlarında bir dizi işleme tabi tutulur.

  Bu işlemlere şerbet arıtım adı verilir.
  Böylece beyaz şeker verimi ve kalitesi artar.
  Şerbet arıtımı, ham şerbetin kireç sütü ve karbondioksit gazıyla işleme tabi tutulmasıdır.
  Şerbet arıtımıyla şekerin kristalizasyonunu engelleyen maddeler şerbetten uzaklaştırılır.
  Şerbet arıtımının tamamlanması için şerbet iki defa da karbonitratlanmaya tabi tutulmaktadır.

  ŞERBET KOYULAŞTIRMA


  - Bu işlem "Buharlaştırıcı" denilen ve iki bölümden oluşan silindirik kazanlarda gerçekleştirilir.
  - Burada amaç şerbetin buharla suyunu uçurarak daha çok kuru madde ihtiva edecek hale getirmektir.

  RAFİNE SÜZME VE ERİTME

  - Koyu şerbet rafineride "kristalizasyon pişirim aparatlarında" vakum altında arıtılır.
  Burada içinde kristal halinde şeker ve şeker dışı maddeler bulunan bir ürün elde edilir ki buna "Lapa" denir.Koyu şerbet rafineride arıtılır.

  LAPANIN SANTRİFÜJLENMESİ VE ŞEKERİN AMBALAJLANMASI


  Santrifüjlerde lapa, içindeki kristalleşmiş şeker şurubundan ayrılır.
  Santrifüjler, dikey eksen etrafında dönen delikli silindirik tamburlardan oluşmaktadır.
  Daha sonra yaş şeker kurutma dolaplarında kurutulur.
  Kurutulan şeker eleklerden geçirilerek temizlenir.
  Kantarlara gelen şeker 50 kg. torbalara doldurularak ambalajlama işi tamamlanır.
  Santrifüjden ayrılan şurup melas olup şeker dışı maddeler içermektedir.
  Melas hayvan beslemede değerli bir besin maddesidir.

  sponsorlu bağlantılar

   Konuyu Beğendin mi?
 2. 2011-01-23 #2
  Beyaz şeker iki işlemde elde edilen kamış şekerinin aksine pancardan tek işlemde elde edilir.

  İsim: 00299945.jpg
Görüntüleme: 23025
Büyüklük: 18,8 KB (Kilobyte)


  Hasat

  Pancarlar hasat zamanı olan sonbaharda ve kış başlarında topraktan sökülür. Pancarlar genellikle büyük yük kamyonlarıyla taşınır. Çünkü gerekli olan nakil mesafesi kamış endüstrisindeki nakil mesafesinden fazladır. Pancar toprakta olduğu için şeker kamışından daha kirlidir bundan dolayı ise şeker pancarı işlenmeden önce yıkanmalı ve kalan pancar yaprakları taş ve kalan çalı çırpı ayrıştırılmalıdır.

  Ekstraksiyon

  Pancarın ince dilimler halinde kesilmesiyle işlem başlar. Bu işlemle pancarların yüzey alanı artırılır buda şeker çıkarılmasını kolaylaştırır. Ekstraksiyon işlemi difüzörde pancarların sıcak suyla birkaç saatlik temas ettirilmesi ile sağlanır. Difüzyon işlemi çayın kokusunun ve tadının demlikte çıkması işlemine benzer fakat tipik şeker pancarı difüzörü şeker ve suyla birlikte birkaç yüz ton ağırlığındadır. Difüzör tankı yatay veya dikey olarak çalkalama yapan bir tanktır tanktaki pancar dilimleri yavaşça bir uçtan diğer uca hareket ederken su ters yönden hareket eder. Buna zıt yönlü akış denir ve tanktaki su gittikçe yoğunlaşan şeker çözeltisi olur bu çözeltiye şerbet denir. Şerbet oluşurken su şeker pancarından şekerin yanı sıra diğer maddeleri de toplar.
  Difüzyondan elde edilen tipik şerbette muhtemelen % 14 şeker ve geriye kalan pulp ise yaklaşık % 1-2 şeker ve toplam % 8-12 katı madde içerir.

  Presleme

  Difüzördeki pancar dilimleri hala ıslak ve hala içerisinde kullanılabilir şeker bulunmaktadır. Bu yüzden ıslak pancarlar vidalı presler ile sıkılarak olabildiğince şerbet çıkartılır. Bu şerbet difüzöre beslenen suyun bir bölümü olarak kullanılır. Sıkılmış pancar kurutma tesisine gönderilir burada küçük topaklar haline getirilir ve sonra hayvan yemi olarak kullanılır.

  Karbonatlama

  Bir sonraki safhadaki işlemde katı maddeler şerbeti bulanık yaptığı için amacımız şeker şerbetindeki katı maddeleri ayırmaktır bu işlemin aynı zamanda rengin açılmasına da katkısı vardır. En genel işleme tekniklerinden birisi karbonatlama olarak bilinir. Karbonatlama kireç sütü (kalsiyum hidroksit Ca(OH2)) nün eklenmesiyle ve karbondioksit baloncuklarının çözeltinin içinden geçirilmesiyle yapılır. Gaz kireçle reaksiyona girerek kalsiyum karbonatın ince kristaller şeklini almasını sağlar buda katı maddeleri absorbe eder ve katı parçacıkların bir araya gelip çökmesini sağlar. Reaksiyon koşullarının dikkatlice kontrol edilmesi gerekir. Şeker dışında tüm maddelerin birleşmesiyle oluşan katı çökeltiler filtrelenerek uzaklaştırılır. Kireç taşı bu maddelerden bir tanesidir. Bu işlemleri yaptıktan sonra şeker şerbeti ağartma işlemi için hazır duruma gelir.

  Şeker kamışı üretiminden farklı olarak başka bir işlem (fosfotlama) kullanılmaz. Benzer şekilde ayrı ağartma evresi normalde kullanılmaz.

  Kaynatma


  Son işlemde şerbet büyük bir tava içine yerleştirilir (genellikle 60 tonluk veya daha fazla şeker şerbeti alır). Tavada su kaynatılarak buharlaştırılır ve şeker kristalleşir. Kristalleşmenin başlaması için biraz şeker tozu çözeltiye eklenir. Kristal miktarının artmasıyla sonuçta oluşan kristal ve ana şerbet santrifüjle ayrılır. Daha sonra sıcak hava ile kurutulan şeker kristalleri paketlenir.

  Şeker kamışı işleminde santrifüjle ayrılan çözelti hala kayda değer miktarda şeker içermektedir bu yüzden kristalleştirme işlemi bir kaç defa gerçekleştirilir. Fakat şeker olmayan maddeler kristalleşmeye engel olurlar. Bu durum özellikle sakkarozun parçalanma ürünü olan glikoz ve früktoz için önemlidir.
  Bu nedenle her takip eden kristallenme işlemi zorlaşır. Bu genellikle üç defadan sonra olur.

  Ürün


  En son oluşan beyaz renkteki şeker mutfaklarda veya alkolsüz içki üretimi gibi sektörlerde kullanılmaya hazır olur. Şeker üretimi esnasında tüm şeker alınamadığı için bir yan ürün olan tatlı melas'da elde edilir. Bu ürün genellikle büyükbaş hayvanlar için yem olarak kullanılır veya alkol üretimi amacıyla içki fabrikalarında fermantasyonda kullanılmak için gönderilir. Fakat koku ve tat olarak şeker kamışı kadar kaliteli olmadığı için rom üretiminde kullanılmaz

 3. 2011-02-22 #3
  çok teşekkürler....
 4. 2011-02-22 #4
  teşekkürler
 5. 2011-03-02 #5
  tesekkürler sosyal ödewime çok işme yaradı :)
  sponsorlu bağlantılar
 6. 2011-04-30 #6
  süperrr ödevim bitti
 7. 2011-05-12 #7
  yürü git der pancr- Silolara alınan pancarlar otomatik pancar boşaltma makinalarından geçirilerek toprak, kuyruk ve yaprağından temizlenir.
  - Pancarın fabrikaya ulaşması, silolar ile fabrika arasında yapılmış olan kanallardan suyla yüzdürülerek yapılır.

 8. 2011-05-15 #8
  teşekkürler
 9. 2011-08-26 #9
  Şeker kamışından şeker üretimi işleminde, eğer şeker kamışları erken hasat edilmişse ürünü kormak için sülfür kullanılıyor. Acaba şeker pancarından şeker üretimi işlemi esnasında da sülfür kullanılır mı? Son ürün olarak çıkan melas sülfür içerir mi?

  Teşekkür ederim.
  Saygılarımla.

 10. 2011-11-16 #10
  biraz kısa olsun çok uzun daha 2.sınıfdayım.
  sponsorlu bağlantılar
 11. 2012-01-11 #11
  Çokk işime yaradı 100 aldım performans ödevimden..
 12. 2012-01-18 #12
  çok sağol ödevimdi
 13. 2012-03-22 #13
  çok tşkrlr ödevim bitti :) ;)
 14. 2012-11-28 #14
  [QqUOTE=misafir;297611]şeker pancarını anladık da şekerin üretim aşamaları ne????????:öğrenicez
 15. 2013-02-24 #15
  Ödevime Hardin ettiginiz için tesekkürler.
  sponsorlu bağlantılar
 16. 2013-04-11 #16
  eyvallah sayende ödevimi yaptım
 17. 2013-04-29 #17
  Gerçekten çok teşekkür ederim. Sosyal Bilgiler performans ödevimden sizin sayenizde 90-95 alırıım. :))
 18. 2013-05-28 #18
  çok teşekürler hahaha
 19. 2013-05-29 #19
  ÇOOOOKK TEşekkürama çok harikadeğil sadece güzel
 20. 2015-01-15 #20
  size çok te$ekkürler dilerim karne notum 5 oldu
  sponsorlu bağlantılar
  Okunma: 37790 - Yorum: 19 - Amp