sponsorlu bağlantılar
Güneş enerjisi, cam gibi saydam maddelerden geçebildiği halde bazı maddelerden geçemeyerek yansır. Bazı maddeler tarafından da soğurulur.

Güneş enerjisinin başka enerjilere dönüşmesi soğurulma ile olur. Örneğin; cisimlerin ısınması, güneş ışınlarının cisimler tarafından soğurulmasının sonucudur.

ATP’ nin Canlılar İçin Önemi


Bitkiler, soğurup tuttukları ışık enerjisini, kullanabilecekleri enerji türüne yani adenozin trifosfat (ATP)a dönüştürür.

Hücredeki yaşamsal olaylar için gerekli olan enerji, ATP'den sağlanır.


Fotosentez sırasında ve besin moleküllerinin yapılmasında enerji kaynağı olarak ATP kullanılır.


ATP küçük bir molekül olmasına karşın, hücrenin tüm enerji gereksinimini karşılayabilir.

Tüm canlılar doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak güneş enerjisinden yararlanırlar. Canlılarda gerçekleşen metabolizma olayları (yapım ve yıkım), kimyasal tepkimelerden başka bir şey değildir.

Bu süreçte maddenin moleküler yapısı değişmektedir. Ve her kimyasal tepkimede, enerji değişimi olmaktadır. Canlı enerji giriş ve çıkışının sürekli yapıldığı bir sistem olarak tanımlanabilir.

sponsorlu bağlantılar