Akımın Ölçülmesi

Bir elektrik devresinin herhangi iki noktası arasındaki elektrik kuvvetlerinin farkına potansiyel fark veya voltaj denir.

Elektronların pilden veya güç kaynağından geçişi sırasında enerji kazanılır.

Devredeki her elemana karşı potansiyel fark vardır. Çünkü, akım geçtiği sürece enerji dönüşümü de meydana gelecektir.

Devreden geçen akım ne kadar büyük ise potansiyel fark da o kadar büyük olur.

Devreden geçen elektrik akımına karşı koyan kuvvete direnç denir. Direnç ne kadar büyük ise akım o kadar küçük olur.

Direnç birimine ohm denir.

Bir elektrik devresinin iki noktası arasındaki potansiyel fark voltmetre ile ölçülür. Voltmetreler devreye paralel olarak bağlanır.

Elektrik akım şiddetini ölçmek için ampermetre kullanılır. Ampermetreler elektrik devrelerine seri olarak bağlanır.

Elektrik Devre Elemanları ve Sembolleri

Elektrik devresi çizilirken aşağıdaki devre sembolleri kullanılır.
Elektrik Devre Elemanları ve SembolleriElektrik Devre Elemanları ve Sembolleri

Elektrik Devre Elemanları ve Sembolleri

Yandaki şekilde akım ve potansiyel farkının ölçümünde kullanılan araçların devreye nasıl bağlandığı görülmektedir.

şekildeki gibi bir devrede akım ve potansiyel farkı doğru orantılıdır.


OHM Kanunu

Sabit sıcaklıkta, devreden geçen akım ile voltaj doğru orantılıdır. Buna Ohm Kanunu denir.

Potansiyel fark ( voltaj ) =

Akım x direnç'dir.

V =I x R

Birim olarak;(volt, V)= (amper, A) x (ohm, )Diyot yalnızca tek yönlü akımın geçmesine izin verir. Çünkü zıt yönde yüksek dirence sahiptir.


Işığa bağlı direnç azalırsa,ışık şiddeti artar.

Seri ve Paralel Bağlama

Seri Bağlama
Paralel Bağlama
Seri BağlamaParalel Bağlama
Her pilden aynı akım geçerDevreden geçen toplam akım her bir elemandan geçen akımın toplamına eşittir.
Devredeki geçen toplam potansiyel fark elemanlar tarafından eşit olarak paylaşılır. Dolayısıyla her ampul eşit parlaklıkta ışık verir. Ampullerin sayısı arttırılırsa parlaklıkları azalır. Bütün elemanlardaki potansiyel fark birbirine eşittir. Yani ampuller eşit parlaklıkta yanarlar. Bu ampullerin sayısı arttırılınca parlaklıkları değişmez.
Ampullerin biri devreden çıkarılırsa akım kesilir, ampuller yanmaz.Ampullerin biri devreden çıkarılırsa akım kesilmez. Diğer ampuller yanmaya devam eder
Devrenin toplam direnci, devre elemanlarının geçen dirençlerinin toplamına eşittir.Seri bağlı pillerde toplam potansiyel fark pillerin potansiyel farklarının toplamına eşittir.