Çevre Kirliliğine Neden Olan Faktörler - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Çevre Kirliliğine Neden Olan Faktörler

 1. sponsorlu bağlantılar
  1) Kimyasal atıklar: Aseton, tiner, katran, deterjanlar, böcek öldürücüler ve boyalardır.

  2) Hızlı nüfus artışı: Nüfusun hızlı artmasına bağlı olarak fert başına düşen tüketim maddelerinin artması ve oluşan atıklardır.

  3) Çöpler: Gelişmiş ülkelerde her insan günde 1 kg çöp üretmektedir. Gelişmiş ülkeler bu sorunla ilgili çeşitli kararlar almasına karşılık birçok ülkede bu durum potansiyel tehlike oluşturmaktadır.

  4) Avcılık: Kontrolsüz avlanma, birçok türün neslinin tükenmesi tehlikesini ortaya çıkarmış bu da doğal dengenin bozulmasına sebep olmuştur.

  5) Denizlerin kirlenmesi: Her yıl yirmi milyon ton atık denizlere atılmaktadır. Bunun %90 kadarı kıyıya vurmaktadır. Petrol atıklarının denize dökülmesi doğal yapıyı bozmakta, canlı türlerini olumsuz etkilemektedir.

  Çevre Kirliliğine Neden Olan Faktörler


  6) Nükleer Santraller: Günümüzde teknolojisi yenilenmeyen bu santrallerden çıkan sızıntılar oldukça tehlike oluşturmaktadır.

  7) Otomobiller ve zehirli gazlar (hava kirliliği)

  8-)Endüstri Balıkçılığı: Büyük gemilerle yapılan balık avcılığında trol, dinamit gibi kullanılan araçlar balık yumurtalarını yok etmektedir.

  9) Ozon Tabakası: Deodorantlar, böcek öldürücüler; spreyler, floroklorokarbon gazı gibi maddeler ozon tabakasını delmekte buda zararlı güneş ışınlarının yeryüzüne ulaşması anlamına gelmektedir.

  10) Plastikler: Doğada asla yok olmayan petrol kaynaklı yapılardır.

  11) Sera Etkisi: Fosil yakıtlarının bilinçsiz kullanımı sonucu oluşan gaz bulutu; güneş ışınlarının geri yansımasını engeller; buna bağlı olarak dünya fazla ısınır.

  12) Tarımsal Sorunlar: Suni gübreler, böcek öldürücüler başlıca kirlilik nedenidir. Kanserojen etki gösterirler.

  13) Ülkelerin Gelişmesi: Gelişmiş ülke insanlarının yapmış olduğu tüketim, gelişmekte olan ülke insanlarınınkinden 20 kat daha fazladır.

  14) Ormanların Yok Olması: Başta orman yangınları olmak üzere çeşitli faktörler ormanların hızlı bir şekilde yok olmasına neden olmaktadır.

  15) Zararlı Alışkanlıklar (Meraklar): Kadınların lüks tutkuları (kürk, fildişi tarak, yılan derisi çanta ayakkabı vs) ve bazı kimselerin sürat motoru kullanma merakı gibi duygular çevre sağlığını etkileyen faktörlerdendir.

  Ekosistem bir bütün olarak işler; bütünün bir parçasının bozulması, ekosistemin tümünü etkiler. Özellikle sanayileşmiş şehirlerde çevreye eklenen ve sağlığı bozan maddelerin sayısı oldukça artmıştır. Çevre sağlığını bozan tehlikelerin çoğu insan aktivitesi sonucu ortaya çıkar.

  Kirlenme ile atmosfer, iklim, su, deniz, göl ve toprak gibi cansız çevre etkilenir. Cansız çevrenin olumsuz etkilenmesi doğrudan canlı çevreyi, organizmaları etkiler.

  Hücre ve zarında biyokimyasal bozulmalar, metabolizmada doku ve organ bozulmaları, direnç ve üremede azalma, genetik çeşitliliğin azalması, populasyonların aktivitesi ve dinamiğinde değişme, komünitelerin ve tür çeşitliliğinin bozulması, besin zincirinin bozulması ve sonuçta ekosistemin bozulmasıdır.

  sponsorlu bağlantılar

   Konuyu Beğendin mi?
  Güncelleme : 2017-09-18
 2. 2013-05-09 #2
  çok güzel

Konu Etiketleri

çevre kirliliğine neden olan etkenler nedir, çevre kirliliğine neden olan etkenleri, çevre kirliliğine neden olan faktörler nelerdir, çevre kirliliğine sebep olan etkenler ve çözüm yolları nelerdir

  Okunma: 4369 - Yorum: 1 - Amp