Atatürkün Gençliğe Hitabesi Türkçe İngilizce Almanca - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Atatürkün Gençliğe Hitabesi Türkçe İngilizce Almanca

 1. sponsorlu bağlantılar
  Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyet'ini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

  Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

  Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur!


  MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

  20 Ekim 1927



  MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'S ADDRESS TO TURKISH YOUTH

  Turkish Youth, Your first duty is to preserve and to defend Turkish
  Independence and the Turkish Republic forever. This is the very
  foundation of your existence and your future. This foundation is your most
  precious treasure. In the future, too, there may be malevolent people at
  home and abroad, who will wish to deprive you of this treasure. If some
  day you are compe lled to defend your independence and your Republic, you
  must not hesitate to weigh the possibilities and circumstances of the
  situation before doing your duty. These possibilities and circumstances
  may turn out to be extremely unfavourable. The enemies c onspiring against
  your independence and your Republic may have behind them a victory
  unprecedented in the annals of the world. It may be that, by violence and
  trickery, all the fortresses of your beloved fatherland may be captured,
  all its shipyards occupied, all its armies dispersed and every corner of
  the country invaded. And sadder and graver than all these circumstances,
  thos e who hold power within the country may be in error, misguided and
  may even be traitors. Furthermore, they may identify personal interests
  with the political designs of the invaders. The country may be
  impoverished, ruined and exhausted. Youth of Turkey's future, even in
  such circumstances it is your duty to save Turkish Independence and the
  Republic. You will find the strength you need in your noble blood.





  Türkische Jugend!


  Deine erste Pflicht ist es, auf immer die türkische Unabhängigkeit und die Republik Türkei zu beschützen und zu verteidigen!

  Sie ist die Grundlage deiner Existenz und deiner Zukunft. Diese Gründung ist dein wertvollster Schatz. In der Zukunft mögen böswillige Kräfte im Inneren des Landes und von außen auftreten, die versuchen werden, dir dein Geburtsrecht abzuerkennen. Wenn Du eines Tages gezwungen sein wirst, Deine Unabhängigkeit und die Republik zu verteidigen, darfst Du nicht über die Bedingungen und die Möglichkeiten der Situation, in der Du dich befindest, um deine Mission zu erfüllen, nachdenken. Diese Bedingungen und Möglichkeiten mögen widrig erscheinen. Die Gegner, die es auf deine Unabhängigkeit und deine Republik abgesehen haben, mögen einen Sieg errungen haben, wie es ihn in der Welt noch nie gegeben hat. Alle Festungen und Waffenlager unseres geliebten Vaterlandes mögen mit Gewalt oder List eingenommen worden sein, alle Armeen zerstreut und jeder Winkel des Landes besetzt worden sein. Ja, noch erschreckender und furchtbarer als das: Diejenigen, die die Macht im Lande in der Hand halten und ausüben, mögen einem großen Irrtum, einem groben Fehler oder sogar Verrat verfallen sein. Diese Inhaber der Macht mögen sogar ihre persönlichen Interessen mit den politischen Absichten der Invasoren in Übereinstimmung gebracht haben. Die Nation selbst mag in Elend gefallen, erschöpft und verwüstet sein.

  Ihr, die zukünftigen Söhne und Töchter der Türkei!

  Selbst unter diesen Umständen und Bedingungen ist es Eure Pflicht, die türkische Unabhängigkeit und die Republik wiederherzustellen! Die Kraft, die Ihr benötigt, ist in dem edlen Blut, das in euren Adern fließt, enthalten.

  20. Oktober 1927

  Kemal ATATÜRK

  sponsorlu bağlantılar

   Konuyu Beğendin mi?
 2. 2010-05-22 #2
  Gençliğe Hitabe'ye Giriş ve Nutuk'un Sonu

  Sayın baylar, sizi, günlerce işlerinizden alıkoyan uzun ve ayrıntılı sözlerim, en sonu tarihe mal olmuş bir çağın öyküsüdür. Bunda, ulusum için ve yarınki çocuklarımız için dikkat ve uyanıklık sağlayabilecek kimi noktaları belirtebilmiş isem kendimi mutlu sayacağım.
  Baylar, bu söylevimle, ulusal varlığı sona ermiş sayılan büyük bir ulusun, bağımsızlığını nasıl kazandığını; bilim ve tekniğin en son ilkelerine dayanan ulusal ve çağdaş bir devleti nasıl kurduğunu anlatmaya çalıştım.
  Bugün ulaştığımız sonuç, yüzyıllardan beri çekilen ulusal yıkımların yarattığı uygarlığın ve bu sevgili yurdun her köşesini sulayan kanların karşılığıdır.
  Bu sonucu, Türk gençliğine kutsal bir armağan olarak bırakıyorum.

  M.KEMAL ATATÜRK


  Gençliğe Hitabe'nin Orjinali

  EY TÜRK GENÇLİĞİ!
  Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.
  Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.
  Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır!
  Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur !

  Gençliğe Hitabe'nin Günümüz Türkçesi

  Atatürk'ün Gençliğe Seslenişi

  Ey Türk gençliği! Birinci görevin Türk bağımsızlığını, Türk cumhuriyetini sonsuza kadar korumak ve savunmaktır.

  Varlığının ve geleceğinin tek temeli budur. Bu temel senin en değerli hazinendir. Gelecekte bile, seni bu hazineden yoksun bırakmak isteyecek iç ve dış düşmanların olacaktır. Birgün bağımsızlık ve cumhuriyeti savunmak zorunluluğuna düşersen, göreve atılmak için, bulunduğun durumun olanak ve koşullarını düşünmeyeceksin! Bu olanak ve koşullar, çok elverişsiz bir nitelikte ortaya çıkabilir. Bağımsızlık ve cumhuriyetini yok etmek isteyecek düşmanlar, bütün dünyada eşi görülmemiş bir galibiyetin temsilcisi olabilirler. Zorla ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri ele geçirilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve ülkenin her köşesi eylemli olarak ele geçirilmiş olabilir. Bütün bu koşullardan daha acı ve daha tehlikeli olmak üzere, ülkenin içinde iktidara sahip olanlar duyarsızlık ve sapkınlık ve hatta ihanet içinde bulunabilirler. Üstelik bu iktidar sahipleri, kişisel çıkarlarını işgalcilerin siyasi istekleriyle birleştirebilirler. Ulus fakirlik ve çaresizlik içinde yorgun ve bitkin düşmüş olabilir.
  Ey Türk geleceğinin evladı ! İşte, bu durum ve koşullar içinde bile görevin Türk bağımsızlık ve cumhuriyetini kurtarmaktır.
  Gereksinim duyduğun güç damarlarındaki asil kanda bulunmaktadır...!!!

 3. 2012-02-09 #3
  ALMANCA GENÇLİĞE HİTABE ALMANCA (doğru şekli)

  Türkische Jugend!
  Deine erste Pflicht ist, auf immer die türkische Unabhängigkeit und die Türkische Republik zu schützen und zu verteidigen!
  Das ist die einzige Grundlage deiner Existenz und deiner Zukunft. Diese Grundlage ist dein wertvollster Schatz. Auch in der Zukunft können böswillige Feinde im Inneren und Außen des Landes auftreten, die dir diesen Schatzes rauben wollen. Wenn Du dich eines Tages gezwungen fühlst, die Unabhängigkeit und Republik zu verteidigen, darfst Du, um deine Pflicht zu erfüllen, nicht über die Verhältnisse, in denen Du dich befindest nachdenken. Es kann sein, dass diese Vehältnisse durchaus ungünstig sind. Die Feinde, die Deine Unabhängigkeit und Deine Republik vernichten wollen, können die siegreichste Macht in der ganzen Welt darstellen. Es kann sein, dass mit Gewalt oder List alle Festungen und Werftanlagen des geliebten Vaterlandes besetzt, alle seine Heere besiegt worden sind und das ganze Land völlig eingenommen worden ist. Noch schlimmer und furchtbarer als das: Diejenigen, die im Land an der Macht sind , können einem großen Irrtum, einer Verwirrung oder sogar einem Verrat verfallen sein. Diese Inhaber der Macht können sogar ihre persönlichen Interessen mit den politischen Zielen der Invasoren verbinden. Die Nation kann in Not und Armut zerstört und erschöpft sein.
  Jugend türkischer Zukunft! Selbst unter solchen Umständen und Voraussetzungen ist es Deine Pflicht, die türkische Unabhängigkeit und Republik zu retten. Die Kraft, die Du dazu brauchst, ist in dem edlen Blut deiner Adern vorhanden.
  Gazi Musta Kemal ATATÜRK

  Okunma: 4475 - Yorum: 2 - Amp