sponsorlu bağlantılar
* Ate : Hata ve günah tanrıçası
* Aurora: Eos'un latince adı. Şafak tanrıçası
* Bellona: Romalılarda zafer tanrıçası
* Bona Dea: Doğurganlık tanrıçası
* Camenta : Romalılarda doğum tanrıçası
* Egeria: Romalıların doğum tanrıçası
* Eris: Nifak tanrıçası

336 - Yunan Mitolojisindeki Tanrılar

* Fama : Halkın sesi tanrıçası
* Febris : Hararet ve sıtma tanrıçası
* Feronia: Çeşmelerin ve ormanların tanrıçası
* Flora: Yeşeren bitkilerin çiçeklerin tanrıçası
* Fors: Tesadüf tanrıçası
* Fraude : Hile tanrıçası
* Gaia: Toprak. Bütün tanrıların soylarının çıktığı en eski ve ilk tanrıça ( Tellus / Romalılarda)
* Hygieia: Sağlık tanrıçası
* Jaso: Hastalıklar tanrıçası
* Juturne: Romalıların su kaynakları tanrıçası
* Libitina: Roma'da ölüler için yapılan merasimi koruyan tanrıça
* Lita'lar: Dua ve niyaz tanrıçaları
* Metis: Hikmet ve akıllılık tanrıçası
* Moira'lar: Kader tanrıçaları
* Momos: Alay ve hiciv tanrıçası
* Mnemosyne: Hatıra tanrıçası
* Nemesis, (Ultio): İntikam tanrıçası
* Nyks: Gece tanrıçası
* Panakeia: Asklepios gibi hekimlikle uğraşan sağlık tanrıçası
* Parkae: Romalıların talih tanrıçalarına verdikleri ad
* Peitho: İkne etme, kandırma tanrıçası
* Penia: Yoksulluk tanrıçası.
* Phobos: Korku tanrıçası
* Phthonos: Haset tanrıçalarından biri
* Pilumunus: Yeni doğan çocukları koruyan Roma tanrıçası
* Pitho : Kandırma ve inandırma tanrıçası
* Poine: (Poene) İntikam ve ceza tanrıçası
* Pomona : Romalılarda meyve tanrıçası
* Pragsidike: Adalet tanrıçası
* Reheme/Rheme: Şöhret tanrıçası
* Rheia: Dağlık bölgelerin tanrıçası idi
* Salus: Romalıların sağlık tanrıçası
* Themis: Kanunların, adaletin, örf ve adetlerin tanrıçası
* Urania: Semavi aşk tanrıçası


sponsorlu bağlantılar